Izmaiņas pieslēgšanās parametros

Lai pieslēgtos korpusa serverim, veiciet vienu no divām darbībām:

Uz sākumu