RAINIS

 

Kastaņolas periods

1906-1920

 

 

1907

DIENAS HRONIKA

 

 

15.8.7.

Labi gulēts, bet smagi kauli. Labi gulēts, bet sm. kauli, pat sāp. Gaidāma laika maiņa, mitrums, 5 vak. Sāk stipri līt.

Sapņi: daudz bēgu ar biedri; sapnī: miruši radi pa istabām, pils, akmens kambariem. (Vakar: zelta kukainis uz rokas, spīd gaiši zili.)

10 r. beidzam brokasti. Nogurums.

Lasu Мечников "Этюды о природе человека", bet tomēr kapitāli. Piezīm. "Īlā" 4 lp.

Vēstules: Vasals pēc p.

Priekš p. nau nekā, deprimé.

Rakstu vēst.: Sējam karte, darbus.

Runas: vai braukt uz Štutg[arti]: 1) daudz maksā, 2) pases jaut:, 3) novelk uzmanību, 4) var ievilkties darbi.

Projekts: zoles, pieliekamas pie kurpēm, kā kalošas, var arī ar naglām.

Katras dienas darbi noliekami vienā vākā, no turienes noraksti pēc vajadzības.

 

16.8.7. piektdiena

Gulēts labi, 6 traucē, atnāk kāda kompānija. 7 zvana. Gulēts labi.

Saule.

Sapņi: saka: tu taču esi labi darījis, atradis ko. (Skalbi bildes skatam baznīcā. Kas daudz lasot, varot ne pats savu dot; ir nokaunējies, es gribētu ironiski atbildēt, bet žēl.)

Pasta jkdzi. Mežā. Sapņi sajaukti (Zālīš.).

1/2 10 gatavi. Jūtos ļoti labi, bet pēc brokasts smagums, nogurums atkal. Pēc ēš. uzreiz slikti jūtas; rūgta mute (maize sīksta). Cassarate, ļoti noguruse atnāk.

Lasu: Мечников, nodaļu beidzu.

Izskatos noguris, kaut nestrādāju.

Vēstules -

Rakstu 10 rind. kalend., 4 lp. Pilina kalend. Epu piez. 2 lp. Proj. 2 lp. (Mazie tiesībnieki.)

Runas: partijai, kā baznīcai, jāņem vien, neko pretī nedod, kā valsts; nekādus veikalus necieš sev blakus. Parlament. un arodu biedrības papildina viena otru, bet Vācijā 40 gadi bez panākumiem. Tādēļ action directe sindikālism. bez dārgiem un miermīlīg. vadoņiem: tā ir revolūc. darbība.

 

17.8.7.

Gulēts labi, I. traucē, blusas. Nemieg līdz 1 dēļ blusām, māga. Tad līdz rītam guļ.

Saule, 18°.

Sapņi sajaukti.

10 gatavi. Neiet uz Kasarati.

Pasts: 132 fr. no Dievavīra, Kurca karts. [2 nesalasāmi burti] karts.

Jūtos labi.

Lasu: [1 nesalasāms vārds] (Lassalle).

Darbs: kārtoju kalendāri.

Vēstules -

Rakstu - Kal. 5 lp.

Projekti: Reclam 4000 sēj. maksā 800 mark.=400 r. Mums tiktu ar 100 r. Par 1 stundu lasot (40 lp.) var pa 5 gadiem visu izlasīt, t. i., ik gadus izdot 20 r. Mums inteliģ. ap 1000, t. i., 100 000 rbļ. Jāaprēķina, cik maksā šo grām. druka. Izaicināt uz dāvājumiem. Up[īts] tāds dāvinātājs. Kl. P. izvēl sev zvaigzni Kasiopeju.

Runas: bibliotēku dārzi.

Sajūta: vajga lielas naudas dabūt.

 

18.8.7. sv.

Gulēts labi, trauc. 5 - bērni. Labi.

Saule, 18°.

Sapņi sajaukti. 1-am iedurts, liek zilas zāles, neprasa dakter., errojos un raudu. Mir. radi, cepets.

10 gatavi.

Pasts: Onk[uļa] karts, solās braukt.

Jūtos labi, ilgi sēdam.

Lasu Līvu Jurku, "Bērzu žagar."

Rakstu vienu epigr.

Vēstules: 4 kartis visu rītu.

Projekti -

Errojos par Onk[uli].

 

19.8.7.

Gulēts labi, bērns traucē 6. Maz gulēts, krams.

Saule, 18°.

Sapņi: Laura, bēdīga, meln. apģērbs. Brālis atsūtījis rakstu, esot otrā istabā.

9 gatavi; uz Kasarati. Uz Lugānu.

Avīzes lasu.

Jūtos labi, bet aiziet ar avīzēm.

Lasu -

Vēstules pienāk no Viļa un Vas[ala]; atbildu Vilim.

Projekti: kantorī, bankā iegūt vadošu vietu, tad uz eksotisk. zemēm. Jāmācās: franciski, angl., itāliski un arābiski.

Runas: visi Eiropas valdnieki sarunāsies uz soc. apspiešanu. Kriev. rāda, ka nau kliķe vien un nau mierīgi parlamentnieki: Austr., Somija, Franc., arī Angl. Var visas azila zemes slēgt. Internac. soc, un internac. buržuisms, un policija. Paliek kā labs līdzeklis literatūra un pārliecināšana. Literāti netop no soc. ievēroti, lai paši veicina soc. lietu, jo liter. ir īpašs spēks.

Atbildu Vasalam: vesels ievads, jo viņa gadījiens tīpisks, visa radikālā inteliģence ir ceļa jūtīs, rādīt, ka frāzes nelīdz, ka jāiet līdz saknei un jāizšķiras, tur ir tas traģisms. Lai to zin jaunība.

II 20.8.7. Мы, свободные, не поддадимся.

Ģulēts labi, mazs trauc. no bērn. Labi, blus.

Saule, 19°, vakarā lietus.

Sapņi - Vasals sievišķ. ciena ar очищен. Brālim liels neesmu, virsā appušķota sieviete. Balod, [1 nesalasāms vārds] solch ein Kerl, liels ģīmis pie loga.

9 gatavi uz Lugānu.

Pasts: Birutas mīlest., "Neue Z[eit]".

Jūtos labi, bet aiziet ar avīzēm.

Rakstu: 1 epigr., 30 r. kalend.

Darba sarunas: ievada dzeju kalendārim var 1) ? la Justitia, viena liela bilde, 2) Leitartik.: mani uzskati uz pagātni un nākotni, 3) gluži īsu ievada dz., 4) "Virpuļa" glezna.

Runas: cik varam draugiem uzticēties. Varbūt Brālim pilnīgi. Vajga ne vien jūtu, bet enerģiju. Nevaram no viņa prasīt, ko nespēj dot. Ne gausties, ne pavēlēt, bet zināt un katru likt lietā pēc viņa spējām. Visu prasīt tik no sevis: pasīvu gudrību, visur likt lietā: aktīvu gudrību.

Resnais pārrēķinājās vienreiz sākumā, nu jācieš visu mūžu. Nu nevar iet atpakaļ, jo valdība neticēs. Paļāvās jūtām un domāja, ka var savienot veikalu ar partiju. Nu tas neiet. Būtu bijis labs kadetu vadonis kā Bergs.

Viss izšķirošais atkaras no paša; jābūt zināšanām un jāgrib savs mērķis, tad var prasīt visu no sevis, bet arī citus likt lietā. Galvenais ir pats.

 

III 21.8.7.

Gulēts labi. Labi.

Saule, 19°, liels vējš.

Sapņi: es sekretārs, lielā vatētā mētelī, visi citi svārkos, lauru podos. Tantiņa dikti raudāja, Laura bēdīga.

1/2 10 gatavi.

Jūtos pavāji.

Pasta nau.

Rakstu iev. dzej. kalendārim, nokūstu.

Runas -

Domas: sakrājas sirdī bēdu padibeņi, kā asinīs noguruma ģiftis.

Iespaidi: skatam vecas bildes, [1 nesalasāms vārds] Glanzperiode.

Pasts: no Kurca avīzes par Štutg[arti] un no māsas. Nepatīkamas jūtas, tās jāpārvar. 4 p. p. uz Lugānu, pēc avīzēm.

 

IV 22.8.7.

Gulēts vāji, iemiegu tik pēc 2. Vāji, nomodā no 2-4.

Saule, 18°.

Sapņi - Kurpes sašķīst.

1/2 11 gatavi, guļam līdz 9.

Jūtos vāji.

Pasts: Onk[uļa] karts, ka nebrauks.

Lasu: "Frankfurter Zeitung" un Karned?i.

Rakstu kartis Kurcim un Resnam.

Markas noņemu no vēst.

Runas: lai karjerā, bagātībā tiktu uz priekšu, ir jābūt līdējam, jo priekšnieks negribēs patstāvīgus raksturus. Napoleons prata atrast cilvēk. Mīlīg. raksturiem pie priekšniekiem būs vienmēr priekšroka. Izņēmums ir cilvēki, kurus mīl viņu taisnības dēļ, Ovens.

 

V 23.8.7.

Gulēts labi, trauc. vienu stundu. Labi, trauc. Divas stundas.

Apmācies, 17°, pēcp. saule.

Sapņi smagi. Cietumā, melna kleite.

1/2 10 gatavi, ceļos 1/2 9, bez mazgāš.

Jūtos vāji. Nevesels, bieži ārā jāiet, ātri nokūstu.

Pasta nau.

Eju uz Miralago, kur lasu "Schwäb[ische] Tag[e]wacht".

Rakstu 1 lp. "Gaismas pils".

Pasts p. p. Grām. no Grütli, Freiligr[āts], "Jüd. Witze".

Lasu Freil. Miralago.

Iespaidi: ļoti skaistais skats un vientulība, kā jūrmalā, bet te vēl vairāk viens.

Domas: projekti par villu.

Runas: Marksa raksturs: sauss, smags, īsts kliķes vīrs.

Stils līdzīgs manam: neskaidrs, daudz domu, sīkumu; es nevaldu par domu, tās nau izšķirotas, tik galvenās. In. vienkāršāk, skaidrāk, gan mazāk domu un sīkumu.

Marksam bija daudz laika vientulībā strādāt. Lasālam ne.

Man arī jādomā uz savas vientulības izlietošanu lielās domās: es jau esmu atradējs, iniciators. Bet jāgatavojas uz to: ilgi dzīvot, galveno ķert, neerroties, tad uzvarēšu.

 

VI 24.8.7.

Gulēts labi, trauc. pusstundu. No vakara negulļ, trauc.

Saule, 17°.

Sapņi -

1/2 10 gatavi, mazgāj.

Jūtos pavāji.

Pasta nau.

Uz Miralago. Uz Lugānu.

Lasu "Jüd. Witze" līdz 12, nogurstu. In. atmāk.

Rakstu kal. 1. lapp., projekt. piez. par "Latv. joki".

Vakarā lasu Freiligr[āta] biogr.

Iespaidi: skaistais skats, miers, vientulība.

Runas, kā mums ierīkoties. 3 ceļi, ja nevar uz mājām, kur literatūra un apgādiens. I Liter. turpināt, kamēr vien var. II Pāriet uz vācu val., kriev, liter. III Praktisks, amats: mācīties franc., itālisk. un man vēl angliski, rakstām. mašīna tā kā tā jāpērk. Grām. vešana ātri iemācāma.

Latv. liter. var beigties, lasītāju aptrūkt, jo kam interese?

Partija negrib latv. tautu, ļaudis lūkos pārbēgt, kur labāka karjera, pie vāc. vai krieviem; Veinbergs, piem., tautiets, un jauj, pat mudina apkaut no mazas tautas 2000, izdzīt uz Sibīriju, uz ārzemēm vēl vairāk, kā Galifē - 20 000. Man ideāls.

 

VII 25.8.7.

Gulēts labi, drusku masējos. Tāpat.

Saule, 17°.

Sapņi -

8 1/4 cēlām., gatavi 10.

Jūtos vidēji.

Pasts: vēst. no Resnā Doriņas ar atzinību (pirmo reiz).

Uz Miralago abi. In. atpakaļ.

Lasu līdz 12 Freiligrāta biogrāf., tad atkal lasu- 1/2 1.

Rakstu kal, ievad. 20 rind.

Ļoti gārda minestra.

Ejam atkal abi uz Miralago. Grib nestrādāt, bet nogurst no pusd. taisīš. un lāpīšanas.

Lasu "Lit[erarisches] Echo".

Runas: Kādēļ Resnais rakstīja atzinību: vai pašam stāvoklis vājš, vai intriģē pret mani un manā priekšā laipni.

Vakarā lasām "Jüd. Witze".

Projekti: man izlietot savas amata zināšanas un tikt par profesoru.

 

I 26.8.7.

Gulēts labi, karsa galva, murgi. Tāpat.

Saule, 18°.

Sapņi: murgi, ziedoša tēja, kā pļava, bet ķeizari tur ēdot, gāja cauri - iet rindā pie daktera izmeklēties. Vecā Balodiene. In. ieplēties pie galda, es lieku galdu atgriest.

Par mani labi. Ar foliandtheniem stāv uz tramv. sliedēm, gandrīz sabrauc.

8 1/4 ceļamies, izejam 1/2 11.

Jūtos vidēji.

Pasts: Resnais pats, uzaicināšot līdz[strādāt]. No Brāļa, "Mājas Viesis". Plātess uz mani atsaucas Nr. 62, 64.

Uz Miralago, bez lektīras. Ļoti nogurusi. Gandrīz vai aizmieg, galva apņemta (vēlu gulēt iets).

Sāku ātrāk strādāt, kal. iev. 30 rind. Piez. 1 lp. (par partiju un poēziju).

Pusdienā runas: Tolstojs raksta romānu iz Baltij. 1905. g.

Uztraukums: visu zinu un norunāju, bet neko neizdaru.

Ne spēka trūkums, jo padarītie sīkie darbi prasa to pat darba daudzumu. Trūkst dūšas koncentrēties uz lielu darbu (romānu vai epu) un palikt bez ienākuma kādu gadu.

Kopdzīve tik māņi, jo In. to nesaprot, un tomēr katrs [gaida] uz otru un pats nedara.

Vakarā lasu Freiligr[āta] biogr., abi Miralago, labi, ka darbs gatavs no rīta.

Staigājot - runas: uz Somiju iet, ir: saņemt visu rokās, savu kliķi dibināt, intriģēt, rakstīt, dabūt polemizētājus; vairāk gadus, visas kliķes iznīcināt un savienot atkal partijā - tikt pilnīgi par politiķi. Viņi gribētu, lai es tik dabūju naudu un tad atstāju visu viņiem, dodams tik dzejas, bet nu man "Kopums", kas iet. Lai es to atstāju un vadu viņu. Man jātura rokā viss.

 

II 27.8.7.

Gulēts vāji, vēlu migu, rītā 1/2 7 trauc., un I. uzklapē pa miegiem.

Saule, 18°, no sākuma apmācies.

Sapni: māns mētels top mazgāts un iznāk ļoti skaists.

Jaunu zobu liek, viens sadrūp.

Ceļamies 7 1/4 , izejam 9. Uz Lugānu.

Jūtos rniegains.

Pasts: "N. Z.", (Kurcis nesūta).

Uz Miralago bez lektīras. Nestrādā, nogurums.

Paguļu.

Rakstu kal. iev. daudz, bet vāji.

Miegains. Piezīm, projekt. 4 lp.

Vakarā Miralago. Lasu Freil[igrāta] biogr.: viņa skaudība uz H[ervēgu], tas smalkāks cilvēks.

Staigājot runas: izdot 1) 15 dienu ceļoj. piezīmes. 2) izdot Gefgeds - sensacionāli, tulkojis iz krievu valod.

Par domi: 3. var būt melna. Uz otro pareģoja, ka nau vērts, būs reakcionāros, tā bij, bet bijušā s. d., ko es nebiju paredzējis (caur sīkiem āķiem, kurus es nevarēju zināt, bet otrreiz arī āķi nelīdzēs). Poļi konsekventi boikotēja. Mazin[ieki] gāja pedantiski līdzi, bet liel[inieki] šaudās. Tagad var būt, ka pēc domes sanākš. reakc. vēl vairojas. Tikai pogromu un skandālu, nāves sodu nebūs; tas teaucē kredītu.

Man jāpaliek par dzejnieku, vairāk jāriskē lieli darbi; cerībā - sajūta tāda, ka es uzvarēšu.

 

III 28.8.7.

Gulēts vidēji, trauc., I. jāmasē. Neguļ no 2-5, māga no pārcelšanās, kurvi nesot no Lugānas.

Saule, 21°.

Sapņi: ieeju seminārā - internātā, kur nau brīv, izeju cauri, virsnieku istabā draugs paņem manu čemodānu, mēs četri bēgam atkal lejā, katrs savu ceļu. Iztiekam ārā, bet viens vēl palicis, es otrreiz iekšā un iztiekam caur meklētājiem laukā ar manām mantām.

Ceļam. 8, izejam 11.

Jūtos vidēji.

Pasts: Vasals: part. nelabi.

Rakstu Miralago, kal. iev. kārtoju, maz jauna. Piezīmes - 1 lp., 1 dzejols.

Vakarā Miralago Freiligrāta biogr. - par 1 stundu 20 lp.

Cik smieklīgi filistrojas, bez briesmām šī revol. Fr. Paliek 2 gadi mierīgi mājās! Dūšīgākais un smalkākais ir Hervēgs.

Eju viens uz Kasarati pēc cukura; gājiens: lejā 10 min., augšā 12 m.

Pasts: Kurcis, kongr., NN. Partijai klājoties ļauni. Nu Resn[ais] nāk, lai es līdzstrād., kad nezin vairs paši tālāk.

Lasu I. priekšā kal. iev., esot labs.

Vecis padzen uz 1. sept. muslīnus, lai raksta uz Weggisu.

Bet tie nu nenāks.

Uztraucos, ka I, drudzis bijis, ka pārrāvies. Saudzējis mani, bet tā nau kopdzīve. Ne laba darīt, bet visu kopā.

Būs jāiet. uz lielāku pilsētu, kur gatavs ēdiens un var kopt veselību.

 

IV 29.8.7.

Gulēts labi, no vakara nemigu. Labi, drusku modās.

Drusku mācies, 18°.

Sapņi - No Konrāda trīsreiz olas pirka pa 6.

Ceļos 1/2 8, izejam 1/2 11.

Jūtos vāji, miegaini. Jūtas vāji, [1 nesalasāms vārds] ir nelabs, noguris, bet cer labošanos.

Pasts: no Brāļa vēst. par vasarnīcu.

Rakstu: kal. iev., maz (20 r.).

Projekti: par vasarn. pārdoš. Nepārdot tagad lēti.

Guļu bez domom ap stundu. Noguris, galva jāslapina.

Pusdiena, vienmēr ministra raports.

Vakarā Miral[ago] "Tagewacht" un norakstu dzej., un sāku kalen. iev.

Pasta nau.

Runas: dzīve pārlauzta. Bet ja priekš okt. būtu aizbraukuši, kā bij norunāts ar Nīnu, arī būtu izraidīti un būtu negods. Agrāk vajdzēja izšķirties, pirms 1894. g. Tad varēja tikt par tādu kā Poruks u. c.

Projekti: iet ziem. uz Cīrihu. Bibliotēk., kur kurināts, var visu dienu sēdēt. Tur teātrs, gatavs ēdiens, grāmatvešana, stenogrāfija, grafoloģija, avīzēm rakstīt. Man studēt, tikt par profesoru.

No Sašas atprasīt kontraktus, plānus un pilnvaru.

Ja Brālis varētu būvēt, tā būtu vesela pārvērtība mūsu dzīvē, tā būtu laime.

 

V 30.8.7., atpūta

Gulēts vidēji, 2 un 3 modos. Vidēji, neguļ 1 stundu.

Apmāc., 20°.

Sapņi: abi ar I. ejam kā uz L., bet cits, grūts ceļš, beigās es baidos, gribu iet atpakaļ. I. ne. "Vajga pusd. pirkt."

"Neatstāš. tevi te." Iešu. Labāk nositīšu uz vietas nekā laidīšu." Divas olas pāršķeltas kā bumbieri (vakarā ēdām bumb.).

Ceļamies 1/2 9, ejam uz Lugānu 1/2 11.

Jūtos vāji. Ļoti vāji.

Pasta nau.

Projektu -

Raksti -

Lasu "Tagewacht" (debates par militār. - nospiedošs iespaids).

Vakara pasts: Birutas karts.

Runas -

Maksā biļete uz Cīrihi - 14, retūrb. - 19. 15 d. biļete - 40-45.

Vakarā līst, pērkons, skaisti.

 

VI 31.8.7., atpūta

Gulēts labi. Labi, drusku mošanās.

Apmāc., 18°, līst rītā.

Sapņi: sajaukti: uz plosta, papum dodu salātus ost.

Lieli koki, priedes, vairāki ērgļi, viens met bērniem citu putnu; skatāmies abi un vēl tantiņa.

Ceļamies 1/2 9, 11 ejam abi uz Miral[ago]. I. no lietus atbēg. Neiet uz Lugānu.

Jūtos vāji.

Pasts -

Projekts par norauj. kalend.

Raksti: 1 dzejols.

Lasu "Tagewacht".

Vakara pasts: "M[ājas] V[iesis]", saņemta visa koresp., pie R[uperta], sarkans krusts.

Runas: jābrauc uz Ameriku.

Skroderēš.: tomoloģija un man valodas: māj., skolā, univers., tirdzniecībā. Par 5 gadiem jāsapelna 25000, tad mierīga literār. darbība.

 

VII 1.9.7.

Gulēts vidēji, peles. Vidēji, peles. (Vakarā šokol. ēsta).

Apmācies, 20°, saule.

Sapņi: abi ar Resno ejam blakus, man jauns līdz augšai pogāts mētels. Nerunājam. Slikts ceļš, muklājs, vedējs, tad es, tad Resnais - потонуть можно. Bet jūtas pamats zem kājām. Es noeju no ceļa, tad atgriežos. Rādu jauno izgudroj. grāmatu; ziedoša grāmata, divas lapas, zaļi zari un ziedi, ar punktīm. Tērauda stabu mākoņi pie debess, pārgājis negaiss un nākot jauns. Steidzas mājās pie manis.

Ceļos 1/2 8, iet 1/2 9, palieku še, uzkāpju augšā, bet nesēdu,

sagriežu papīru, izgriežu avīzes. Iet uz Lugānu. Nogurst. Aizmirst nopirktās kūkas un kafiju. Visu dienu errojas.

Jūtos vāji.

Pasts -

Rakstu -

Lasu "Baseler Nachrichten".

Vakarā Miralago pārrakstu un kārtoju.

Runas -

Gribu iet uz Lugānu pēc kūkām, bet palieku. Gribu rīt strādāt. "Cuore" Amicis 372 000 eks., "Sekolo" - 100 000, tātad tas var no literatūras dzīvot.

 

I 2.9.7.

Gulēts vidēji, pāri mošan. Vidēji, mošanās, peles.

Līst, 18°, p. p. saule.

Sapņi sajaukti, daudz. Guļu uz kr. sāniem. Lidija gāja līdz gar lauku, nevarēja tikt vaļā.

Ceļos 3/4 8, gatavi 10.

Jūtos vāji.

Līst, otrā istabā.

Pasts: tantiņas mīļu vēst., "M[ājas] V[iesis]" no Brāļa.

Rakstu kal. prozas joku. D Nogurums, kājas sāp reimatiski.

Lasu "M. V.".

Vakarā Miralago 1 kal. dzejoli.

Runas: jāraksta daudz romāni, vieglāks darbs, tulkojumi, vāc. un krievu.

Publika prasa, lai paliek pie specialitātes, man jau "Pusideāl." ne tas.

Jokus nesaprot: "Labdaris" par 3 gadiem saprasts. Manu humoru popularizē Duburs; arī dzejas.

Dostoj[evskis] raksta viskondensētāk. Tolst[ojs] nau dzejā.

Zolā ir, bet mazdk. Dost. nevar pateikt: patiesība tik patiesa, ka ir jau dzeja.

 

II 3.9.7.

Gulēts vidēji. Vidēji, peles, pērkons.

Līst, 17°, apmācies p. p.

Sapņi: ar Volteri kopā, skatos viņa fotogrāf. pie sienas.

Priekšā liels kalns Brē. Redzu koka tilta apakšu.

Ceļamies 1/2 8, gatavi 10.

Līst. Otrā istabā.

Pasts: Štutgartes avīzes.

Lasu avīzes. Noraksta.

Rakstu -

Vakarā uz Lugānu abi. Kūkas aizmirsās, atdabū.

Pretī nāk bēru gājiens.

Sāp rokas reimatiski, ciskas. Sāp galva (pakausis, reimat., nervoz.).

Runas -

Sajūta vāja, lietus nospiež. Jābrauc uz Vindonisu uzjautrināties.

 

III 4.9.7.

Gulēts labi, agri mostos - 6, atkal pusmiegu. Vidēji.

Saule, 18°, vējš, skaidrs.

Sapņi: Slobodskā esam atgriezušies, apsnidzis, bet zaļi meži, šķūni zaļi koki. I. esot kā nomirusi zeme. Es: tomēr zaļš un skaistums: tie lielie kalni, 2 reiz augst. par Brē.

Man liekas: augstākie pasaulē. Man liels mētels. Izkrīt no trama. Pērk gaļu, pīle, kura izrādās cepta.

Ceļos 1/2 8, guļam līdz 1/2 9. Gatavi 10.

Pasts -

Eju uz Miralago 1/2 11.

Rakstu kal. iev. 50 rind. Noraksta.

Lasu "Gleichheit".

Vakarā Miralago - 1/2 6.

Vēst. uz Bruggu.

Jūtos noguris un nervozs, laikam par daudz strādāts.

Sajūta: vajga darīt lielākus darbus priekš nākotnes.

 

IV 5.9.7.

Gulēts vidēji, agri mostos. Vidēji.

Saule, 17°, vēji.

Sapņi sajaukti. Sapnī slaven. dzied. Ada Negri.

Ceļos 7, guļam līdz 8, gatavi 10. Noraksta.

Pasts: Gulbīšu karts, ka turpin. "R[ītu]" un pats par rakstnieku.

Noguris, tādēļ eju staigāt uz zaļo pili, liliju kalnu, kur sēdu līdz 1/2 2.

Rakstu vienu dzejoli.

Lasu Freiligr[āta] biogrāf. Vakarā Miralago. I. atnāk ar "Brīvo V[ārdu].

Runas: projekti par "Rītu", varbūt par redaktoru 2 no šejienes [1 nesalasāms vārds] būtu: saprotamība zinātnēs, dabas un sabiedr., lirika un tulkojumi: dzej. un beletrist.

Trūkst latv. kultūras: Gulbis tik ātri apmierinājas.

As[ars] - citus nonicināt. Resnais - intriģēt. Tauta ilgi bijusi verdzībā, nu tik nāk gaismā.

 

V 6.9.7.

Gulēju pavāji, G mostos, otrreiz guļu līdz 8. Vidēji.

Saule, 17°.

Sapņi sajaukti. Volters esot B. Kellermans. "Nākotnē" rakstījis (bija "Staros" K[ellermana] stāsts).

Ceļos 8. Kaimiņi ceļ. jau 1/2 10 augšā, Miralago.

Pasts: B[aumanis]: "D[omas]" nākšot drīz, dzejoļi novembrī, pērkat grām. pa 1 rbl.

Ļoti noguris.

Rakstu 3 lp. projektu par dzeju krāj. Uz Lugānu ar kaimiņu veceni, daudz runāš.

Galva sāp, slapinu. Daudz skrieš. man uz ceļu sagatavot. Kreklu mazgāt, cāli cept.

Rakstu 30 rind. kal. iev.

Vakarā mājā, kaimiņiete bieži ienāk.

Runas: raksturīga vecene, skopa.

Es: "feiner, adeler Mensch".

Rīt jābrauc uz Vindonisu.

 

VI-V 7.-14.9.7., ceļojums.

14.-18.9.7. - atpūta, 1,5.9.7. - uz Mameti ar Gordoniem - liela ēšana, ēdieni labi.

 

IV 19.9.7.

Gulēju vidēji, logs vaļā, tik slēģi, modos 6, aizmigu vēl. Vidēji, neaizmiga, modās.

Saule, 16°.

Sapņi sajaukti, sega par siltu. Bučojas ar ķeizarieni; papus dabūjis no ķeizara šujmašīnu.

1/2 8 augšā; 9 uz Kasarati.

Pasts: Cielēnietes, Birutas vēst., ļoti mīļi.

Jūtos labi, gribu vēst. rakstīt, bet noguris, tad nāk avīzes no In. iz Kasarates.

Rakstu vēst. Birutai un Vasalam.

Runājamies ar [Giusepa?] māti. Staigājam vakarā mēnesnīcā. Runas par "Īlu". Visas trīs drāmas vienā dienā.

Klajā laukā skatus atšķirt ar dūmu vai putekļu, tvaiku mākoni. III - liela dzeršana, vērša cepšana: Kalevipoeg, Gargantus. Kaut ātrāk tiktu pie "Īla".

 

V 20.9.7.

Gulēts labi, agri mostos. Vidēji.

Saule, 15 1/2°, logs pusvaļā.

Sapņi sajaukti, māga vāja. Mama nedod palīdzēt kurvi nest.

Ceļos 7, guļam līdz 1/2 8, gatavi 9. Lasa "Kalevipoegu".

Pasts: "M[ājas] V[iesis]".

Jūtos labi.

Rakstu 2 dzejoļus.

Lasu avīzes, izgriežu.

Vakarā staigājam uz Viganelo.

Runas par "Īlu". IV - pasauls klaidonis, bet Kalevipoegs meklē pasauls galu, sudraba kuģis, zinātnes, tas arī man iespējams, bet kā lai to tēlo dramatiski? Iesākt ar haosa nakti, rītā "Vīrs", pusdienā "Īls", vakarā "S." un naktī: planētas saduršanās ar uguņošanu. Kā ar "Īla" gaismu efektiem? Vai tomēr slēgtās telpās? Temats prasa atklātību, brīvību, tautu. Ēdiens labs.

 

VI 21.9.7.

Gulēts vāji, iemigu grūti, jo I. kustas; agri mostos.

Gandrīz nemaz negulēts, par daudz vakarā lasīts, maz staigāts.

Saule, 15°, logs cieti.

Sapņi: melni, jauni svārki mugurā.

Ceļos 1/2 9, gatavi 10. Uz Lugānu ar Gordonieti, ļoti nogurst, pārnāk tik 1/2 1.

Pasts: "Svari", Zalkind[era] karts.

Jūtos labi.

Rakstu vēst. Gulbim un Zalkind[eram].

Vāru pusdienu.

Vakarā rakstu Kurcim.

Rīt nodomāts gājiens ap M. Salvatori ar Gord[oniem].

Runas par braukš. ziemu uz Cīrihu: teātrs, mūzika, valod. lēti mācīties, stenogrāfija, grafoloģija, fotogrāt., Artik. Zürich Z[eitung], skroderība, bibliottēka, siltums, gatavs ēdiens.

 

VII 22.9.7.

Gulēts vidēji, neiemigu. Vidēji.

Saule, 15°, logs cieti.

Sapņi -

Ceļos 1/2 6, augšā 1/2 7. Kramiņš. Jūtas tomēr labi.

Izejam uz Morkoti un ap Salvatori 1/2 8, ar kuģi līdz Morkotai kalnā augšā, aplej pie bazn. ar ūdeni, vecenei nozūd binokls. Kājām ap kalnu Figino, skaista vieta, priesteru suns, automobils pārbrauc. No Paradiso tramā.

Pasta nau. Nauda no U[pīša] nenāk.

Nogurums liels.

 

I 23.9.7.

Gulēts vidēji, kājas sāp. Gulēts labi, modās, odi.

Saule, 15°, l[ogs] c[iet].

Sapņi: daudz, sajaukti. Sajaukti.

Ceļos 1/2 7 augšā 1/2 9.

Nogurums. Uz Kasarati pēc gaļas, krams, bet grib staigāt, jūtas labi.

Pasts: Up[ītis], ka nāks nauda. Brālis: bilžu grām. pr. Plāt[esa], maksa 20 r., no Vasala, lai iet uz Parīzi.

Lasu avīzes:

Vāru pusdienu.

Vakarā rakstu: Onk[ulim], Vasalam, Zürich, Confection.

Runas par Vasalu, vienīg., kas atraksta īst. ziņas par Nīnu, un kā [viņas] br. mūs aplaupa taisni tagad. Vai taisīt gr. Pl[ātesa] firmai? Par Gordoniem: krievu palaidnība drēbēs, nepas strādāt, taisīt sev pusdienu. Labi, ka mums tā krietnība.

 

II 24.9.7.

Gulēts pavāji, peles, laikam par karsti. Guļ labi.

Saule, 16°, l[ogs] c[iet].

Sapņi: sajaukti. Mama man dodot augļus. Lielā kažokā uz Lugānu. Par Nīnu.

Ceļos 1/2 7, augšā 1/2 9.

Pasts: no U[pīša] 66 fr., Br[āļa] karts, "N. Z.".

Lasu avīzes, vēlu ģērbjos, izeju 10 pretī I. Vāru pusdienu. Jūtas ne visai.

Vakarā: vēst. Up[ītim]. Vakarā abi uz Kasarati. Kājas sāp reimatiski.

Runas: ka mēs gan izpildām savus pienākumus: vairāk būtu liebedienere. Kādēļ runcis tik karsts. Asins ātrāk riņķo. Ilgi var bez ēšanas, kurina no savām paša miesām; cilvēks to aizradis, kā daudz ko, piem., pārošanos reiz par gadu.

Jūtos ne labi: errojos Up[īša] dēļ.

Runāju un aprimstu; atkal labi. Raksta bilž. grāmatu.

Ēdam 2 olas.

Runas ekonom. dēļ: bue, fegato, pesce, anitra tik pa svētdienām.

 

III 25.9.7.

Gulēts pavāji, karsti. Vidēji.

Saule, 17°, l[ogs] c[iet].

Sapņi daudz, sajaukti (uz labās puses), griežu veselu vērsi, labi griežas. Sēžu sola galā, tieku nogrūsts no vīrieša, soli vēl telpas, es situ grūdēju. Pretī sēdētājs nenāk man palīgā, gribu nogāzt to zemē. It kā es būtu zemā stāvoklī, bet negribu to ierādīt: saimniekam saku, nu vērsis sagriezts, sālāt nu to. Izkauju puiku, kurš liekas mēdam. Redzu gaiš. un krāsain. uguns. Darīšan. ar sievietēm.

Ceļos 1/2 7, augšā 9. Jūtas vāji. Kauli sāp.

Pasts: karts no Confection.

Lasu "Товарищь" un "Свободные мысли".

Rakstu Brālim arī vakarā.

Runas par villu, ka Brālis nevarēs turēt. Bet negribas pārdot. Gordoni arī šablonas cilvēki.

Jūtos nelabi, grūtsirdīgi, laikam jūtu lietu nākam, tādēļ laikam arī slikta guļa. Kur paliksim? Vai uz Parīzi? Negribas vēl strādāt. Bilžu grām. Vakarā olas. Sāp galva, staigājam ar kaimi[ņieni] kopā. Mazgā sev galvu.

 

IV 26.9.7.

Gulēts vidēji, mazāk sedzos. Vidēji. Karsti sasegts odu dēļ.

Lietus, tad saule, 17°, apmācies.

Sapņi: es esot nošāvis augstu ierēdni, mani slēpjot kā slimnieku, es pats neatminot. Labi ieskatīta; tiekot ievēlēta par vadoni karā, bet atsakoties, neprotot zobenu turēt. Partija uzvar; dzīrēs Jansons, un māsu nepamanot.

Ceļos 1/2 7, augšā 1/2 9.

Jūtos nelabi, errojos, ka I. sapņos iedomājas vadone.

Pasts -

Lasu "Frank[furter] Z[eitung]".

Ejam abi staigāt, es negribu līdzgājēja, ļoti dusmojos, atlaižu I. mājās pašā galā un palieku. Bet agrāk nesaku, ka gribu būt viens. Galva sāp. Man galva jāmasē.

Rakstu 1 dzej. un vairākus sīkumus.

Vakarā staigājam. Pēc 1 dz. sākums.

Projekti: katrai dienai sava mape, uz dien. grām. Rakstīšu 2 stundas, vākā ielikt arī lasīto, izgriezto materiālu: pierādījums un palīgs artiķeļiem, ceļojumu aprakstiem, biogrāf. Šādas lapiņas sataisīt kā drukātus formulārus, kuri izpildāmi. Katrā dien. vākā būs sākums vismaz šis formulārs. Aprakstīt dien. notikumus, sarunas, runča novērojumus.

Lasīt labākās biogrāfijas: Napol[eona], Bismarka, Gētes, Heines, Lasāla, Keizerlinga, Grillparzer, sevišķi pirmā Napoleona.

 

V 27.9.7.

Guļu vidēji. Maz guļ. No vakara nemieg un agri mostas. Laikam tādēļ, ka vakarā mazgājas visa.

Lietus, 15°, drusku saules.

Sapņi -

Ceļos 1/2 7, augšā 8.

Jūtos nelabi. Galva sāp.

Pasts: Vasals par Resnā uzņēmumu un par savu grām. apgādu. Man nepaliek neviena apgād. "M[ājas] V[iesis]". Abi uz Kasarati pa lietu. Līdz pusdienai lasu avīzes. Pēc pusd. lasu Erasmus.

Rakstu 1 dzej. un divus sāk.

Vakarā staigāju viens uz chiesu gar zaļo pili, iekšā bēdīgs jūtos, tad uz Ruviglianu. Ilgi sēdu pie Suvigliana un skatos uz pilsētu.

Projekti: nepadoties sēru jūtām. Savu kliķi, ja ne partiju, dibināt, bet par visu: beigt savus darbus. Vienam pašam būt. Neviens nevar palīdzēt, arī I. ne. Katram tikai savs egoisms. I. gluži naivs egoisms. Īstenībā I. no manis nekā netura. Man pašam no sevis viss jātura. Uz I. spriedumu nevar palaisties: uzslavai tikpat maz nozīmes kā dekadentu uzslavai savā starpā. Atkal naiva bez Jauna nolūka.

Šogad vājāki dzejoji: esmu jau vecā stilā izrakstījies, jāatrod jauns stils. Tas nāks, kad atpūtīšos. Tagad vecā stilā jānobeidz vecie darbi, jālūko, ka es iepriekš nepagurstu. Tad pēc darba nobeigšanas varēšu sākt jaunu dzīvi. Errojos, bet staigājot lūkoju to pārvarēt, kas pa daļai izdodas.

 

VI 28.9.7.

Guļu labi. Guļ labi. Nomodā 2 stund.

Lietus, 15°, nemaz saules.

Sapņi: aizmirsu.

Mostos 6, ceļos 1/2 8.

Jūtos nelabi. Uz Lugānu; vada krievus.

Pasts: "Jaunās Domas", Gulbis izdod "Rītu" tādu pat. Es viņu mierinu, un viņš iet atpakaļ pie tiem, kas viņu kājām minuši. I. uz Lugānu. Errojos. Staigāju pa eju.

Rakstu 1 dzej., 1 iesākumu.

Vāru pusdienu minestru.

Norakstu.

Ēdam visu laiku ļoti labi, bet māga rēc, laikam laika pārmaiņa, aukstas kājas, reimatisms.

Vakarā lasu avīzes, izgriežu.

Runas par Nīnu un Gulbi. Es nemāku ar cilv. apieties, viņi ciena vairāk tos, kas viņus nicina. Nenodoties tik daudz ar tiem, bet tos direktāk izlietot saviem mērķiem; viņi ir rupji un tā tos jāņem.

Ar kriev. jārunā priekš veča cuginas.

Vecis dod man, tad visiem Marsalla.

Kur man meklēt jaunu stilu? Rilke - jauni salīdzinājumi, strādnieki - jauni temati un mērķi (piemēroties viņu prasībām un saprašan.), paša jaunīb. dzej. - jauna sajūta, forma.

 

VII 29.9.7.

Gulēts labi. Guļ labi.

Naktī lietus. Dienu saule, l7°.

Sapņi: braucu sporta drēbēs ar rukzaku. Aizmirsu savu koku, bet eju augšā pa trepēm un atrodu. Redz, jūra ļoti viļņo. Es novilcis pa nakti I. lakatu, kā toreiz, no gultas izsviedis. Es neatminu. ~

Jūtos nelabi. Jūtas labi.

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts -

Staigāju pa eju, dz. sākums. Pēc pusd. ejam ar Gordoniem staigāt, par vēlu uz kuģa, tad uz Lugānu, desolazione, baznīca. Paradiso. Pērkam itāl. lozes, tukšas: meitenes sarkanās blūzēs pārdod. Skaisti mākoņi. Satiekam Kasarates žīdus. Noguruši mājās. Rīt gribu iesākt kal. darbu.

 

I 30.9.7.

Guļu labi. Labi.

Naktī lietus, dienu saule, vakarā lietus, 15°.

Sapņi: pašā rītā - braucu dzelaceļā, sveicinu ārā Loniju no C. K., stacijā eju sportdrēbēs un baltās biksēs caur balles zāli, neatrodu, nāku turpat atpakaļ, tad pa dubļiem līdz ceļiem uz staciju (divi deķi uz kājām), lai dod istabu, kur pārģērbties. Vai vilciens jau projām. Jā, bet tukšs, ne pēdējais.

Mostos 1/2 8, ceļos 8, mazgājamies visu miesu.

Pasts: "M[ājas] V[iesis]", Plātess neaizstāv mani, kad "T" par bank. laupīt. nosauc. (Sapņ. izpildīš.?)

Jāatsāk bērnu grām. taisīš. 1. negrib labi. Errojos visu dienu.

Rakstu kal. 3 pantus. Atbilde Plāt., uzmetumi. Domāju par dzej., apsūdz. dz. Pēc pusd. vēst. Brālim, atpakaļ bērnu grām. Lietus.

 

II 1.10.7.

Guļu labi.

Naktī lietus un pērkons, dienā lietus, drusku saules, 15°.

Sapņi: ar draugu peldot ezerā, nesu meiteni, bēgam ar mamu un kādu biedri, tam izdodas, bet no nervozitātes sāk saukt; mēs bēgam tālāk. Mama apstājas ko pirkt. Esam Ilūkstē; procesija (Garibaldi sv. Lugānā), ļoti skaisti nami.

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts: Cielēns un Masters, no Pilatus "N. Z.".

Vecis aizgājis, nenokopj.

Lasu "Товарищь" (tur raksta Плеханов, izdod vēl otru Nr.).

Tā arī ir piespiešana, stimmungas došana.

Errojos, ka runcim I. ļauj noēst gaļu.

Veģetāriskā ēšana.

Vakarā nobeidzu kal. dzeju 1908. Nu tik kal. jāpārraksta. In. neiet uz Lugānu lietus dēļ. Norakstīš. vēla (5-6).

Kaist galva.

 

III 2.10.7.

Guļu labi.

Lietus nakti un dien, nemaz saules, 15°.

Sapņi - I; sapni: man cietums nospriests 3 gadi, 2 mēn. un 5 dienas; onkulis Fr. bučo un raud.

Mostos 7, ceļos 8.-

Pasts -

Lasu "Secolo". I. iet uz Kasarati.

Rakstu kal. 2 dz., pārrakstu., kārtoju.

Projekti: kad svinēt man jubileju: 1915. g., pirmie darbi "Apdz. dz." un "M. Dund." tik iesākumi. "Fausta" jubileja. Līdz tam būšu 5 gad. atpūties un vēl 2 gad. pastrādājis. Tad ari man būs 50 gadi. Līdz tam jātop veselam un stipram, lai varētu sākt jaunu dzīvi.

 

IV 3.10.7.

Guļu vidēji. I. guļ labi.

Lietus mazu brīdi pārstāj, tad p. pusd. vienā laidā, 14°, domāju, ka uz pārmaiņu.

Sapņi - Ar Resno kopā, No Gulbja man atnākot 700 r., devis 2 fr. pr. vīna, 2 fr. kūkām.

Mostos 8, ceļos 9.

Pasts: Drav[nieks] sauc par "Tu". Gleichtun.

Ejam staigāt uz zaļo pili, lasām kastāņu pilnu kilo.

Pēc psd. norakstu kal.

Lasu "Secolo".

Projekti: lai Zihmans c. Drav[nieku] dod darbu. Kādu skol. grām. sarakstīt.

 

V 4.10.7.

Guļu labi, vakar bij schlecht. I. guļ pavāji, jūtas vāji, noguris. Par daudz staigāts.

Lietus, tad skaidrs un paliek visu dienu, 14°, laikam pārmaiņa.

Sapnis -

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts: nauda, 66 fr. no U[pīša]. "M[ājas] V[iesis]".

Ejam staigāt uz Gandriju, I. nokūst, 48 vācieši pretim. Pc. pusd. norakstu kal.

Lasu "N. Z.".

Projekti vakar: braukt uz Cīrihi par ziemu, tad uz Itāliju.

Runčus lavandaja grib kaut.

Vecis stāsta par fuoco un acqua, smejamies. Jūtos labi.

 

VI 5.10.7.

Gulēju labi, gulēt gāju 10. I. guļ labi.

Lietus visu ritu, sausāks pēc p., 12 1/2 vakarā zibens.

Sapņi: ar I. vāgūzī gultā mīlinājamies, ļoti balta.

Mostos 1/2 9, ceļamies 9. Lugānā, nokususi pārnāk.

Pasts: Вульфсон un Vār. I.

Palīdzu pusd. vārīt [minestru?].

Rakstu p. p. kal.

Pasts: B[aumanis], ka J[ankavs] cieti.

Lasu avīzes.

Klausāmies vakarā Kast. mūziku.

Projekti: rakstīt runču stāstus no mūsu katra runča.

Stāstu krāj.: "Susutis", "Mārt. Gīze".

 

VII 6.10.7.

Gulēju vidēji, migām 1/4 11. I. guļ vāji.

Lietus visu dienu, pavakarē sausāks, zvaigzn, redz., zibens, 12 1/2 °.

Sapņi: tantiņa. Jank. griežot gaļu.

Mostos 5, vēl miegu līdz 8, augšā 9.

Pasts -

Lasu avīzes "Свобод[ная] М[ысль] " (seksuāl. un liberālisms).

P. p. rakstu kal.

Staigāju uz Ruviglianu.

Projekti: dienā 9 st. gulēt, 8 atpūst., 7 strādāt: 2 rakstīt, 1 - vēst., 1 - memuārus, 1 - kalendāru, materiālu vākt (par mēn. 1000 rind.=2 loks., par gadu 10 000=20 - 2 kalendāri un vēl 8 loks., 2 kal.=400 rbļ.), 1 izgriezt un visp. materiāl. krāt., 1 mācīties valodas (avīzes lasīt atpūtā); par gadu: 10 mēn, strādāt, 2 mēn. atpūta, par mēnesi: 20 dienas strādāt, par nedēļu: 5 dien. darbs, 2 brīvd., par stundu: 25 rindiņas.

 

I 7.10.7.

Gulēju vidēji.

Skaidrs, saule, 14°, vakarā līst.

Sapņi: vecie svārki, gribu iet, skreju apvilkt jaunos sporta sv. Weibel, Lidija sēd pretī un skatās zvēra acīm.

Mostos 6, ceļos 8.

Pasts: "M[ājas] V[iesis]" un "Jaunas Domas".

Lasu "Товарищь".

Rakstu. kal.

P. p. rakstu kal.

Staigāju pa eju.

Projekti: pārpeldēt kanālu, vai okeānu. Izdot grām.: "Suns" u. t. l. pārtaisīt stāsta veidā iz "Virpuļa". Tad minam visus radus, un kā citi tiek uz augšu. Baidos, ka nebūtu arī man robeža, līdz kurai saprotu, un sekoju, kā Celmiņš, Zāmels, Krišs, Dora. Tā arī mazie rakstnieki. Es gribu norakstīt un tad sākt visā ko jaunu. Šovasar manos dzejoļos nau nekā jauna. Tam jānāk, kad sākšu jaunu dzīvi.

 

II 8.10.7

Guļu labi, velku segu uz kakla. I. guļ labi.

Līst, 13°, drusku pārstāj ap 11.

Sapņi: guļām ar Ozolu un Brāli, Ozols resns, Brālis iepakaļ. Vai tad Jūsu nervi iztura, tik smejas: "Jā." Skaidroja I.: Tu par daudz [verallgemeinert?], izzūd dzīvie viduspunkti. Redz, cik savadi, tomēr visa cilvēku domāšana ar tikai Verallg., tūkst, lietas bez sakara, domāšana atrod kopējo un caur to sakaru, kam der, kur likt, no kuriem nāk. Es prasot, lai pielaiž. Papus dodot kūkas.

Pēc tam nomodā iedomāju: [čaumalas] arī riekstiem sprāgst nevis caur dzīvības spēku, bet no rudens lietus sabriest [1 nesalasāms vārds], spiediens. Aukstums to aptura, pavasars aug.

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts; no Gordona karte.

Lasu: "Secolo", par Bjernsonu.

Eju pretī I, uz Kasarati.

Rakstu Kal.

Projekti: dzemd. aizliegumu pārtaisīt par stāstu. [3 nesalasāmi vārdi] un "Simplicissimus".

Uzaicināt: dibināt. kompāniju priekš manu rakst. izdošanas: pirmais izdevums biedrībai, citi man un tie man par gadu maksā 1000 rbļ.

 

III 9.10.7.

Guļu vāji, 4 mostos, peles. Guļ vāji, 5 mostas.

Līst, 14°, drusku sauss, naktī vējš un zibens.

Sapņi: eju ar govi, kuru krāsni.

Ceļos 8.

Pasts: Onkuls uz Kanstanci.

Staigājām uz chiesu.

Rakstu kal. un 1 dzej, sāk. Peps, rakstu kal. Noraksta kal. Rīt brauks Gordoni. Mācas francisk.

Vakarā vecis ienes nosviestu vēst. no Brāļa. Lidija apmelojot.

Projekti -

Domas: velti pazaudējis tik daudz gadu ar partiju. 1. Nr. "N. Z." Rol. Holst, ka [2 nesalasāmi vārdi] neesot poēzija. Poēzija tikai harmonisk. Partija arī zem birokļu šablona iespaida. Shakespeare's nau harmonisk. Whitmann ir dzej., tikai savādas, nau tādas starppakāpes: emhrione. Man vajadzētu sevi aizstāvēt, bet riebj un nau laika, gaida pozitīvs darbs. Bet es gribu tomēr uzvarēt. Un uzvarēšu!

 

IV 10.10.7.

Guļu vāji, uztraukums. I. guļ tik pāris stundu no uztraukuma. Dzer daudz baldriāna.

Līst, 13 1/2 °, dienā sauss, arī saule, vakarā atkal līst.

Sapņi: braucu ar laivu viens, būtu jāņem kāda veča meita. Braucu ļoti ātri un kā pa sausu ceļu. Piebraucu kā viesnīcā: spīd ļoti spoži zvaigznes un arī Orions, kaut gan ne pilnīgi pareiza figūra.

Ceļos 8, augšā 1/2 9. Pletē visu dienu.

Pasts: Brāļa "Ausekļa" kalendārs.

Palai?am Gordonus.

Viņu istabā atrodu itāļu gramatiku un gribu mācīties. Eju staigāt viens, uz zaļo pili, tad augstāk; skats jauks.

Rakstu: 4 dzej. un sākums.

Sāku mācīt. itāliski.

Runas: kāda maza publika tie Mitläufer: pa prātam, kad nožēlo, cik bēdīgi iet, bet kal. draudi kungiem baida ļaudis. Lauzt ar partijas vadoņiem, t. i., atbaidīt visu publiku, kura aiz šablonas tik man piekrīt kā biedrim. Vajga man savas kliķes. Vajga būt kungam un pavēlniekam, neder laipnības. Jāraksta būs pro domo, un visi pretinieki jāsit uz reizi. Tad varbūt dabūšu uz reizi piekritējus.

 

V 11.10.7.

Guļu itin vāji, mostos 5. Guļ vāji; vēl uztrauk.

Saule, 14 1/2 °, visu dienu.

Sapņi: Volters esot par Odjeka redaktoru ticis, es errojos: visi tukšie cilvēki tiek tādās augstās vietās. Tad viņš atnākšot. Kā lai es saņemu savā nabadzīgā būdiņā. Prasu, kas viņš ir, ko dara, atteic nenoteikti. Arī Resn. esot lielā vietā.

Mostos 6, ceļamies 1/2 8.

Pasts: mama, aizstāv Dori.

Ejam uz Kasarati.

Francūzis prasa, kā sauc Kasarati.

Lasu Bāsel. Zeit[ung], "N. Z.".

Rakstu kal.

Runas: ka talantus vajā, Dora nesaprot nemaz, ka mūs un mamu aplaupa. Viņas dēļ rakstu maizes darbu, kā kal.

Kal. par labu part., man jānes visa atbildība, viņi raksta slepeni.

Projekti: avīzē vai "Kopumā" pa starpām un ievadam sentences. Strādnieku "Ceļa grāmata" kalendārs. Par villu, par Mihalovski, par mantu sarakstu pie mamas, par saimniecību.

 

VI 12.10.7.

Guļu vidēji, mostos 7. Guļ vidēji. Jūtas vāji. Drudzis.

Nāk krams.

Saule, 14°, dienu 16°.

Sapņi sajaukti: kalnā ar serbu meitenēm, ūdens priekšā, ciemā meitenes sabāzušas galvas klāt. Iespaidi no Cielēna kdzes.

Ceļos 1/2 8.

Pasts -

Runas par Mihalovski, ka tas nekaitētu labai slavai. Pārbaudīt. Errojos, ka man atkal jāizpērk I. un famīlija. Labāk būtu palicis viens.

Eju viens staigāt.

Rakstu dzej. un kal.

Projekti: tulkot Lasālu. Sava avīze ik dienas.

Strādāju - nekas, bet ļoti nogurstu.

Sāp galvā, spiež pierē.

Domas: Gēte atpūtās 12 gadus, tādēļ varēja tik ilgi sadzīvot. Šekspīrs mirst agri, arī Šillers. Lasīt Tolstoja biogrāf. Man arī jāatpūšas, lai varētu lielu darbu veikt.

 

VII 13.10.7.

Guļu vidēji, mostos 7. Guļ vidēji.

Saule, 14°, vakarā mācās.

Sapņi - Gaļa, ar onkuli bučojas.

Ceļos 1/2 8.

Pasts: "Lit. Echo".

Staigāju pa eju.

Lasu "Lit. Echo".

Pcp. lasu "B[aseler] Zeit[ung]". Izgrie?u. Ejam uz Suviglianu. Errojos, ka I. mani slepeni tura par muļķi. Nevaru palaisties uz viņas spriedumu: glaimi un nicināšana. Esmu un palieku viens.

Projekti: Sagen u[nd] Geschichten iz mīļās Latv.

Sāp galva. Jālūko neerroties. Turēt tik acu priekšā savu mērķi. Erroties ir - tērēt spēkus. Koncentrēt spēkus!

 

I 14.10.7.

Guļu vidēji, mostos 7. Vidēji.

Līst visu dienu, jau nakti, 14°, nemaz nau saules, zibens.

Ceļos 1/2 8.

Pasts: "Rīts".

Lasu "Lit. Echo".

Rakstu: kal.

Errojos aizvien vēl.

Projekti: romāns ? la [1 nesalasāms vārds] im Glück zu Keller "Grün. Heinr.". Ārzemes rom. ar izņēmumu à la Turgeņev. "Дым". Arbeiterlesebuch. Kā Lasālam. Otru kalendāri priekš strādn. vai rokas grāmatu, vai lasāmgrām., skat. proj. lap. Nostiprināt savu stāvokli. Jātiek man neatkarīgam, patstāvīgam un uz savu roku populāram.

 

II 15.10.7.

Guļu vidēji, mostos 7, atkal miegu līdz 1/2 9. Guļ vāji.

Līst ļoti stipri visu dienu, zibeņi, 13°.

Sapņi - Gordoniete vai cita vecīte atnesusi man daudz pavasara puķu: krokosu. Vecis izklājis garu grīdsegu, pelēku ar zilām malām. Kurvis ar dzelt. kļavu lapām. (Castagn. Chiesa nograuta.) Part. siev. atbraukušas, es neļaujot runāt.

Pasts: "N. Z.", "Cīņa", Sēja, Gordona laba vēstule, lab. ziņas: V. S. brīvs.

Lasu avīzes.

Kārtoju kal.

Projekti: Buch. d. Witze des Jahres Štutgartē vai Berlīnē, arī franc. un itāl.

Runas: kādēļ mākoņi liekas šķiramies: perspektīve, dzelzceļa sliedes.

Projekts: uzaicināt uz naudas iemaksām priekš grāmat. izdoš. vai laikrakstam, vai Marksa tulk., vai priekš lielā grām. izdoš. plāna. Plāns, kur nāks nauda un kur es varu būt patstāvīgs.

 

III 16.10.7.

Guļu vāji, daudz mostos, sapņoju, augšā 1/2 8. Guļ vidēji.

Līst, no rīta drusku pārstāj, tad visu dienu, vakarā vējš un sauss, 12 1/2 °, vakarā silts, 14°, pērkons, zibens.

Sapņi: sapulce, mani godā, man vecā ziem. cepure. Lai liekot jaunu, ir liela caunas, augsta, bet būs uzkrītoši, palieku pie vecās (esot vienas pārmaina). Lidija iešot garām, E. esot palaists, bet nenāk garām.

Pasts -

Staigājam uz chiesu. Kastaņu neesot brīv lasīt.

Rakstu kal. Palīdz man norakstīt kal. Ļoti ciešam no lietus laika.

Projekti: izdot anekd. krājumu: I iz kapit. ģim. dzīves un II atklātas darbības. Izdot kopotos rakstus, arī manus vecos ievadus un ievadus no priekšrunas grāmatām, kā, piem., dažādiem krājumiem: anekdotu, latv. joku, zinātn. Rakstīt "Cīņā". Rakstīt ceļojumus un dzīves gājumu. Ieinteresēt par mani pašu.

 

IV 17.10.7.

Guļu vāji, liela vētra, arī vēlāk mostos, agri mostos, siekalas tek jau pāris dienas. Guļ vāji. Krams sākas.

Ceļos 1/2 8.

Līst nakti, rītā sauss, staigāju pa eju, 12 1/2 °, pcp. līst.

Sapņi - Dzird klavieres spēlējam. Atvadās no manis, iet caur krūmiem uz Lugānu, krīt grāvī un atmostas (asins sakāpis galvā, pus dienu ausis kaist.

Pasts: p. p. no Birutas laipna.

Rakstu kal. un pabeidzu.

Projekti: iz kap[itālistu] dvēseles dzīves. Par ko kap. smejas un raud. (Ievadā: gribēju pats pasmieties un citu par kap. tagad nedrīkst rakstīt.)

Sāku tūliņ nāk. kalendāri.

Rakstīt ceļojumu aprakstus un tur izlietot seno rakstu par Berlīni un vēstules iz Berlīnes.

Pie kal. ik dien. strādāt, tad ātrāk veikt.

 

V 18.10.7.

Guļu vidēji, neaizmiegu, blusas. Guļ vāji.

Ceļos 1/2 8.

Saule visu dienu, kaut gan mācās, 12°, saulē 15°.

Sapņi: mēs abi stundas dodam pie kāda mācītāja, nemaksā, prasu, vai I. pie viņa kantorī bijis. Nē. Ak vai, nu būs aizmaldījusies pilsētā.

Abi jūtamies noguruši.

Pasts: Brālis, ka "Hanele" pārdota. Errojos par Sašu, tad lasu no Skalbes, ka Poruks vienīgais, kas izgājis no Latv. robežas Eiropā.

Staigāju pa eju.

Lasu Erasmu.

Projekti: man vajga atrast amatu, kur nau daudz rīku un kura ražojumus pats varu patērēt.

Jāprot stāvēt vienam. No draugiem neko neprasīt, bet prast viņus rīkot un valdīt.

 

VI 19.10.7.

Guļu vidēji, mostos 1/2 7, neceļu I. augšā līdz 1/2 8, nogurstu nomodā guļot. Guļ vāji, naktī mostas.

Saule, bet mācās, vakarā līst, vakar mēness ar dārzu, 12 1/2 °.

Sapņi: Biruta. No ratiem izkāpj, pēcāk nau zirga.

Pasts: "M[ājas] V[iesis]", errojos, ka visi strādā kopā ar Veinberģi.

Vēst tantiņai. P. p. ejam uz Vulfsonieti. Nogurstam no runāšanas.

Str. las. grām. sastādīt gribu.

Staigāju pa eju. Vakarā runājam ar uztraukumu par mūsu stāvokli.

Rakstu Brālim.

Projekti: mācīties pavārību, taisīt pavārības un mājturības grām. priekš strādn. un ierēdņiem: maz maksāt, maz laika pagatavot, svaigu, arī kā mājas ierīkot, neturēt zāli. Garšas fizioloģija.

[1 nesalasāms vārds] par str. barību.

Mācīties grāmatiesiešanu, vajdzēs, kad būs savs bods un drukātava.

Grāmatvešana, burtlicība, kuvēru fabrika, makulatūras izlietošana: siltas vestes neturīgiem, confetti jauni izgudrojumi.

 

VII 20.10.7.

Guļu vidēji, ilgi nemiegu, mostos, 1/2 8 augšā, taisos uz Lugānu. Guļ vāji.

Apmācies, bet nelīst, p. p. saule, 12 1/2 °-14 1/2 °.

Sapņi: pasta freilene rāda skaistu kalnu [1 nesalasāms vārds]. Sajaukti, gaļa, bet vēlu ēsts.

Pasts -

Eju uz Lugānu, I. uz Kasarati. Nokūstu.

Lasu "Basel[er] N[achrichten)", "Revolut." Tetmayer.

Projekti: rev. drāmu, tādu, ka var uzvest. (Dzej. kr. iev.: jaungad. dz., tad teikt: tā bij.) Epu tāpat kā Tetmayer. person. bez vārdiem, tipi. Jāizsmeļ revol. stimungas.

Sajūta: nogurums, ka liels darbs padarīts, kad būts ciemā.

Runas: par tautu raksturiem: angļi bez fantāzijas, bet bez bailīb., amerikāņu fantāz. vajga lieluma un plašuma. Mēs nevaram naivi kā grieķi, Homērs dod prozu, patiesība toreiz bija poētiska, jo primitīva, nepiemērota praktisk. nolūkiem. Mums jāmeklē poēzija dziļāk., prozas dibenā, vadošās idejās un vadošās kaislībās, un sajūtās. Mēs nevaram teikt pašas lietas, jo to tagad par daudz, jāsaņem tās kopā simbolos, t. i., idejās. Alegorija - viena jēdziena personifikācija, simbols vairāku reizē, klasifikācijas definīcija, pamatspēks, uz ko viss reducēts. Man jāatrod revol. dzejai jauna forma, tik es to spēju.

 

I 21.10.7.

Guļu vidēji, nemiegu tūliņ, mostos 1/2 8, masēju māgu, pakrūte sāp, 1/2 9 augšā. Guļ vidēji.

Saule visu dienu, 16°.

Sapņi: sajaukti: braucu aši pa kanāli, t. i., trepido uz leju, jauni svārki, rakstu, sēdu dārzā. Papus un Herm. uz masku balli, prasts mantels, vāc. nelaiž iekšā. Es ēdu gaļu, ubags ar revolv. ņem nost.

Pasts: Brālis: lai dod deklam. dz. Lit. fond. pr. Akur[atera], Plātess prasa, mans pagasts. Baku, Vasals, Leitis, kliš[eja] nelaba.

Ejam uz chiesu un peskuleju, tur es palieku; puķes.

Rakstu piezīmes.

Lasu Erasmus.

Rakstu karti Gord[onam].

Sajūta - vāja. Errojos, ka Resnais nāks domē, ka I. nau man palīdzējis izšķirties, palikt Slobod[skā], nenākt uz Rīgu. Tagad es nevaru būt mājās un man jārauga citādi tikt uz augšu. Jārauga errast. pārvarēt. Jābūt pie lēmuma vienam, bet prast otru sev lietā likt. Par 5 gad. Iegūt atpūtu, naudu un ceturtā gadā nākt klajā ar lieliem darbiem, divos paņēmienos. Uzturēties jaunam. Jogurt. Nesaēsties, auksti apsvērt un uzvarēt.

 

II 22.10.7.

Guļu vidēji, vēlu miegu, agri mostos - 1/2 7, augšā 1/2 8. Guļ vidēji.

Saule, 16°.

Sapņi sajaukti.

Pasts: "J[aunas] Dom[as]", "N. Z.".

Ejam uz Lugānu.

Lasu avīzes.

Rakstu 3 kartis.

Liels nogurums.

Sajūta ļoti nelāga, gandrīz kā Slobodskā; acīs ņirb. Laikam par daudz strādāts. Raudas nāk. Errastība neatstāj.

Projekti -

Runas -

Jāraksta vēl daudz vēstuļu, netieku pie atpūtas. Gribētu ar vari izrauties no šī stāvokļa. Cilvēks ir gluži viens.

 

III 23.10.7.

Guļu vidēji, nemiegu, raudu, mostos 1/2 7, augšā 1/2 8, masēju māgu. Guļ vidēji. Cieš man līdzi. Vakarā I. viens pie Volfson.

Saule, 16°, sausa migla, zibens.

Sapņi sajaukti.

Pasts -

Jūtos nelabi.

Uztraukta saruna līdz 1/2 12, liels nogurums. Taisu kuvierus.

P. p. rakstu Dr[avniekam] un Konr[ādam].

Projekti -

Rīt 4 vēstules.

Nogurums liels, galva sāp, reimatisms, tomēr redzu, ka esmu gribā ticis stiprāks. Varu sevi vairāk piespiest, vajga sevi vairāk audzināt, tad nāks spēks un panākumi.

 

IV 24.10.7.

Guļu vāji, nemiegu, mostos 5. Guļ vāji.

Ceļos 1/2 7, masēju māgu.

Līst cauru nakti un dienu, 14°.

Sapņi: braucu laivā kopā ar citiem. Roka sūdos. (Por. uzbruk.)

Mostos līdzi 1/2 7.

Pasts: grām. no Baum[aņa], Poruks "Staros" uzbrūk "Sidr[aba] šķidr[autam]".

Rakstu Brālim un Baum[anim].

Lasu "Товарищь".

Sajūtu lielu nogurumu.

Projekti: vēst. literat. prostituē cilvēku, jātirgojas ar savu dvēseli, jāatklāj un jāpārdod, un jāļauj kritizēt, un paļāt, ko katrs cits var aizliegt. Ienāk, tomēr nepietiekoši. Tik tam, kas objektīvs, kas nau liriķis, nau dalības ņēmējs ar sirdi un dvēs. Tādam man jātop, ne no part. atmesties, ne vientulībā bēgt, bet tik aizslēgties aiz objekta. Tā ari cenzūrai pa prātam un dekadent. Arī part. tā vien saprot poēziju. Kas viņas rindās, tas nevar būt poēts. Šīs manas dzies. pēdējās pr. jums, ne laupīt. vajga, ne veikalu - politiku. Man jālasa savi piekritēji un jāiet savs ceļš. Ne vairs lirika. Sakarot vieglāk sev piekritējus, tautu.

 

V 25.10.7.

Guļu vidēji, mostos 4, tad 1/2 8, ceļos 1/2 9, masēju māgu. Guļ vidēji.

Līst cauru dienu, nakti, 14°.

Sapņi: mācos. Spuru, Dora, bet nau zobi kā perlmuters.

Pasts -

Lasu "Товарищь".

Izgriežu "B. N.", taisu kuvērus, liels nogurums. Sajūta pa laikam labāka, bet ļoti trūvīgs, ātri uzbudinos.

Pasts p. p. U[pītis], ka naudas laikam vairs nesūtīs, firmu ikvidē.

Projekti fantastiski.

Nospiež lietus laiks.

 

VI 26.10.7.

Guļu vāji, nemiegu līdz 12, mostos 4, tad 1/2 7, augšā 1/2 8, masēju māgu. Guļ vāji, no 1/2 5 nomodā.

Līst cauru nakti un dienu, 12 1/2 °.

Sapni: atbraucu ar dzelzceļu. Gaisa kuģis uziet augšā. I. dzied, es pauzē uzrunāju. Laikam arī Resnais. Radi.

Pasts: U[pītis] 66 fr., [Torman?].

Ejam uz Kasarati pa lietu.

Lasu "B. N.".

Izgriežu: 6 lap. par 1 stundu.

Projekti fantastiski.

Rakstīt arī vāc. av.par M. Sternu, agrāk proletār. dzejn., tagad balt., tāpat Vildebr[ants] atpakaļrāp. dzejnieks.

Nospiež cietumlaiks.

Sajūta vāja. Gribu atmest ticību uz 26. un saņemt dūšu pret pretīgiem cilv. un apstākļiem. Palikt pie sava, pats vīrs.

 

VII 27.10.7.

Guļu vidēji, mostos 4, bet drīz miegu, augšā 1/2 8, ceļos 1/2 9. Guļ vidēji.

Līst, bet skaidrojas, p. p. saule, 12 1/2 °.

Sapņi: viesības, vai nožēlo, raudu, bet liek., ka smejos, eju sist, bet neīstais: pat tur neizdodas. Jauni svārki - rudzu vārpu vēdeklis.

Pasts: Vecozols pēc vācu dzej.

Ejam uz Ruviglianu, drusku līst.

Norakstu dzej. (10). Izgriežu av.

Projekti: izgudrot burtlicības mašīnu, pats savs uzņēmējs - pašam sadrukāt lēti grāmat., kas jau cenzētas, un sūtīt iekšā drukā laist pie cita.

Jūtos labi noguris, jāatpūšas vel, ies, kad laiks tiks labs.

Drāma: Vecozols, kas partiju nemīlē, traģika: cilvēku, kas nau politisks, bet smalks, piespiež morāliski atteikties no sava darba, vai pabalstīt svešu partiju.

Dzej. krāj. šķirti; trejus. Nebēdāt par panākumu, tikt patstāvīgam, ļaudis rīkot un vadīt, iedvest viņiem lielas domas par mani.

 

I 28.10.7.

Guļu vidēji, vakarā errojos un miegu nedrīz, auksts, augšā 7, ceļos 8, masēju. Guļ vāji, nomodā no 4.

Līst, drusku saules, 12°.

Sapņi: daudz, sajaukti.

Pasts: J[ēkabs] D[ravnieks]. Gulbis ir ielicis "Rītā" "Franču siev[ietes]" bez ziņas.

Ejam uz Ruviglianu. Errojos par Gulbi. Izgriežu av. Kārtoju kal. II rokrakstus.

Projekti: cikls (romāns?) manā strofā, kurā var daudz salikt domu un gleznu, arī svešu; tomēr slaids gājiens - kā stauernieks, vai kā liels tvaikons.

Jūtos noguris, nerakstu vēstules.

Jādibina veikals, avīze, banka, biedrība, t. i., iestāde, no kuras var publik. dažādi ļaudis pelnīt; tā es tos varu turēt atkarībā, tie piekritēji.

Jauna darba sistēma: à la Goethe pa starpbrīžiem pielikt pa vārdam pie dažādiem darbiem, viens strādājams kā galvenais.

 

II 29.10.7.

Guļu vidēji, salstu, bet tad atkal par karstu, neatspirdzis augšā 1/2 8, ceļos 8.

Līst, nevar iet uz pils., 11 1/2 °, p. p. drusku saul, un atkal līst, manāms rudens aukst. un mitr.

Sapņi: kāpju kalnā, Ilūkstes ielās pie desnieka griežu sīkstu desu, ēdu; vēlāk izrādās, ka esot priekš trauku pucēš.

Pasts: no Lauras, 528 fr., Biruta un avīzes.

Ejam uz Ruviglianu.

Agri pusdien.

Lasu avīz.

Sajūta vāja. Ātri uzbudinos.

Rakstu B[irutai] un Kurcim.

Lasu vak. "Latv[iešu literatūru]" un R. Bl[aumani].

Domas: Rīgā jauna dzīve, citāda, brīvāka, konstitūc., bet pilsonisk. Kultūras darbi tiks darīti, bet bez manis.

"Virp., kal." neizteic laiku: spirgtāks, bez žēloš. un sentiment.

Nauda jātaisa, sava publ. jāatrod. Tomēr vispirms: jāpabeidz mani darbi un jātop veselam.

Tomēr man bijuši panākumi varā pār sevi pašu.

 

III 30.10.7.

Guļu vidēji, karstas buteles, neatspirdzis augšā 7, ceļos 1/2 8, masēju, vingroju. Guļ vidēji.

Līst cauru dienu, p. p. saules nemaz nau, 10 1/2 °.

Sapņi - Smeķē veča sviestu, labs, bet nesaka, cik maksā.

Pasts: Cielēns, Gordons, Kristaps.

Neejam.

Rakstu Kurcim.

P. p. uz Kasarati abi.

Sajūta nelaba, pēc vēstules gandrīz ģībons, trīcēšana.

Darbi jānobeidz, tad varēs sākt jaunu dzīvi.

Lasu avīzes.

Projekti: braukt uz Ameriku, māc. amatu, skroder. Un pavār. Mangaļu projekts, kamēr vēl 8-16 rbļ., 10 gabalus un zaudēt par gadu.

 

IV 31.10.7.

Guļu vidēji, karst[as] but[eles], neatspirgst; augšā 1/2 8, ceļos 8, masēju.

Saule visu dienu, 9 1/2 °, dienā 13°, mācās atkal.

Sapņi: jaunas kurpes, bet vecās labākas, kāpju kalnā. Tālā grieķu zemē zābaks, atrodas blakus otrs, papum blakus gultā.

Pasts -

Ejam uz liliju leju, palieku tur, lasu puķes.

Rakstu dz. iesāk.

Karte Cielēnam.

Lasu Sinclair.

Projekti: būt vienam.

Domas: part. izdomājusi, ka Asp. ir politiķe, prasa pēc viņas domām. Pat to man grib noņemt.

Projekti: nākt reiz klajā ar apsūdzību. Jābeidz 2 dz. kr. par 3 mēn., tad jaun. dzej. par 1 mēn. Itāl. ceļoj. Vēst[ules]. Ievadi. Nebēdāt, bet strādāt; visi uzbrukumi, visas izdod. grāmatas, visi laikrakstu uzņēmumi ir sīkumi, mans darbs ir tas lielākais.

 

V 1.11.7.

Guļu vidēji, i auksts, i karsts, augšā 7, ceļos 8, masēju, drusku vingroju. Guļ vāji, galva sāp, migrēna.

Saule visu dienu, mācās, zibens, 10°, dienā 13°.

Sapņi: sajaukti, cepures neatrodu, braucu svešās mājās, sniegs (vakar redzēju kalnus).

Pasts: "M[ājas] V[iesis]".

Ejam uz Lugānu, bet svētdienā.

Lasu "Baseler N.".

Rakstu dz. sāk.

Projekti -

Domas -

Runas -

Sajūta vāja, negribas strādāt. Jānogrūž steidzamākos darbus, lai rokas top brīvas atpūtai un jaunam darbam, tad nāks jauna dzīve.

 

VI 2.11.7.

Guļu vāji, mostos no 4- 1/2 7, tad guļu līdz 8, ceļos 1/2 9. Guļ vāji.

Apmācies visu dienu, vakarā līst, 10 1/2 °.

Sapņi: eju, I. apņēmis, I. baltā palagā, vieta klinšaina, patumša, vidutāja starp mani un nāvi, grib arī savas dzīves (priekš 4). Jābēg no pogroma, slakteris atstājis visu gaļu un bēg.

Pasts: Latv[ijā] Dubultu prāva, es vadītājs.

Ejam uz liliju kalnu, no lietus baidīdam. drīz atpakaļ. Es palieku kalniņā.

Rakstu 2 dz. sāk.

Lasu Erasmus.

Projekti: ar jauno drukas metodi drukāt tūliņ, ne rakstīt sav. darbus.

Rakstīt Dubultu revol. vēst. vai atvainojumu dubultniekiem. Rakstīt atskatu uz revol. un manus nodomus, un cerības. Sev celt slavu. Dzej. kr. virsraksti: "Tie, kas neaizmirst".

Es meklēju mīlest., cilvēcību, varonību, to, kas nau ikdienīb., kur cilvēks parādās bez kultūr. un ikdien. segām, savā pirmatn. skaistumā, dabiskumā, labs un cēls, un - kur beidzas vientulība, ir brālīgs, līdzīgs. Tādēļ gāju revol., tādēļ dzinu turp citus: uz laiku aizmirsties, tad arī reibons, tad arī sapnis no ideāl. nākotnes valsts. Vēl tas nau nācis un drīz. nenāks, bet manas acis to laimi redzējušas. Tādēļ es kopu. un dēstīju varonību. Ar briesm. To vajadzēja samaksāt, bet man par dārgu. Patīkams nogurums, sekos dzīve.

 

VII 3.11.7.

Guļu vāji, nemiegu, mostos daudz, vakar atnāca mamas paciņa, nau, kas vajadzīgs, ceļos 8-9, masējos, visur reimatisms. Guļ vāji.

Apmācies visu dienu un līst, 10 1/2 °.

Sapņi: jauns uzvalks; Siliņiete, jauns spieķis.

Pasts -

Ejam uz chiesu.

Rakstu 1 dzej., norakstu.

Lasu -

Projekti: no sapņ. dzeju virknes. "Neaizmirsēji" - vājāka dzej., "Mēn. dārzā" tikai labākie un jaunākie, lai kā, pēdējā ir liels solis uz priekšu.

Domas: būs jāiet atpūtā, darbus nenobeigušam, jo tie iznāktu tagad par daudz viduvēji. Bet "Īls" pēc 5 gad. būs gluži citāds. Varbūt mazas atpūtas un tomēr nobeigt! Atpūtā sakrāt un pelnīt naudu. Goethe atpūtā 12 gadi.

Priekš atpūtas: 3 dz. ķrāj., jaun. dzej.: "Gaismas pils", Dubultu rev.; Itāl. vēstuli; biogrāf.; "Īls"; "Vīrs", "S. bērns" (Мечников), Epus.

 

I 4.11.7.

Guļu vāji, nemiegu, mostos, ceļos 1/2 8, augšā 1/2 9. Guļ vidēji.

Drusku saule, tad visu dienu apmācies, bet nelīst, 10 1/2 °.

Mani sapņi: es par spiegu, mētels ar bodnieku adresēm, atnesot 5 rub., man doti 5 priekš pases. Es pa 6 trepēm uzkāpis, tad jauns kortels, es saucot, lai nāk vien augšā.

Pasts: "Jaunas Domas", Dub[ultu] rev. izlaists mans vārds.

P. p. Konrāda un "M[ājas] V[iesis]".

Eju uz liliju kalnu, I. uz Lugānu. Pērk jaun. svārkus, 14 fr.

Rakstu 1 vāc. dzej.

Projekti: vācu dzej. à la Ludw. Thoma.

Domas: 1 gadu norakstīt, tad uz Ameriku iet naudu pelnīt.

Atpūsties gribas, tad tik no jauna.

 

II 5.11.7.

Guļu vāji, neiemiegu, mostos agri, ceļos 7, augšā 8. Guļ vāji.

Apmācies, p. p. saule, 10 1/2 °.

Sapņi -

Pasts -

Ejam uz Lugānu.

Lasu avīzes.

Rakstu 2 dz. tulk. vāc.

Projekti: man iet uz Ameriku pelnīt un mācīties enerģ. darbību. Rücksichtslosigkeit, sich durchsetzen.

In. uz Parīzi mācīties. In. pretī: par gadu atpakaļ: villa un apgādība, man apceļot ārzem. un veikalisk. grām. izdev. (Strādn. las. grām., tulkot vāc. mūsu darbus.)

Sajūta man ļoti vāja no rītus. Pilsētā visu aizmirstu, kas jādara. Pretniekam labāk.

 

III 6.11.7.

Guļu vidēji, par karstu, ceļos 1/2 9, augšā 9. Guļ vidēji.

Apmācies, drīz saule, visu dienu 9 1/2 ° -12 1/2 °.

Sapņi: jaunā siltā kažociņā, bet prasts, dzeltens. Augstā namā stipri vējš pūš. Olga iet lamāties, ka lej ūdeni.

Konrāds māca puikas.

Pasts: Laura.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu vāc. dzej. tulk.

Projekti: uz Ameriku mācīties enerģiju, nebēgt no cilvēkiem, bet valdīt. Izdot tulkoj. manus dzej. krāj., iesūtīt "Jugend Simplicissimus". Sajūta labāka.

 

IV 7.11.7.

Guļu vāji un pastāvīgi mostos, laikam vakar uztraukta strādāš., ceļos 1/2 8, augšā 1/2 9. Guļ vidēji.

Saule visu dienu, bet mācās, 9 1/2 ° -12 1/2 ° -10 1/2 °.

Sapņi: liels smuks vilks man pieradināts, kasu kaklu. I-am prasa ierēdnis, vai otru dot pansiju. I. mazgā turpat rokas, un tas . . . Olga ved uz teātri, [1 nesalasāms vārds] tukšas.

Pasts -

Eju uz liliju kalnu labi augsti.

Rakstu bērnu pantiņus.

Projekti: bērnu grām.: man un I. katram pa 1, puisēniem un meitām, oriģināla un katram pa 4 sastādītā. Gandrīz reizē izdot I. pašam. Tām sērijām pieslēdzas str. lasāmā grāmata "Saules un mēness grām.".

Sajūta vāja, noguris un uztraukts, nelaimīgs, baidos visu.

Domas par dz. krāj. "M. dārzu", vientulīb. jūtas un ilgas viņas pārvarēt, tādēļ mīlest. un revol., kur , visi ļaudis vienādi. Ar dabu justies vienotam, ar kustoņiem runāt kā ar cilvēkiem. Noguruma jūtas, kā pēc lielas krīzes slimībā. Ilgas gluži atteikties no pasaules: peldēt pa gaisu, kā peldēš. Weggisā.

Runas: tehnikā materiālās intereses, ievest jaunizgudrojumus.

 

V 8.11.7.

Guļu vidēji, mostos, ceļos 1/2 8, augšā 1/2 9. Guļ vāji, nemieg, piepeši aukstums, laikam ēsta mīksta maize.

Apmāc. visu dienu, 1/2 9°-11°.

Sapņi: brauciens ar citiem zirgā, lai braucot ne 17, 18 kilometri stundā. Es jūdzu zirgu.

Pasts: B[laumaņa] grām., Vecozols.

Ejam uz liliju kalnu, kāpju augstāk.

Rakstu bērnu pantiņus.

Sajūta vāja, nogurums, gulēju labāk.

 

VI 9.11.7.

Guļu vidēji, ceļos 1/2 8- 1/2 9. Guļ vidēji.

Visu dienu līst, 1/z9°-10°, vingroju,

Sapņi: Olga atkal.

Pasts: "M[ājas] V[iesis]", p. p. Gulbis - Gēti atkal izdot.

Ejam uz chiesu, p. p. uz ezeru.

Rakstu: norakstu.

Sajūta vāja, nervozs uztraukums, nogurums. Salstu, sāp rokas.

Projekti: par Gētes, Šekspīra, Ibsena izdošanu. Bet tā tikšu atkal sīkumos un kur paliks atpūta un lielie darbi; tiem jānāk.

 

VII 10.11.7.

Guļu vidēji, ceļos 8, augšā 9. Guļ vāji.

Saule visu dienu, 10°-11°.

Sapņi: ar biedriem kopā, Biruta.

Pasts: "N. Z.", kurai vajadzēja būt jau otrdien.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu vēst. Sējam un Gulbim.

Lasu "N. Z."

Sajūta vāja, uztraukta.

Projekti: pašam izdot "Univers. Bibl.".

Vāks: "Mēnessdārzi", Salvatore. Emigr.: grām. ar meln. lapām.

Domas: jābūt vienam un tā jāiegūst uzvara.

 

I 11.11.7.

Guļu vidēji, daudz mostos, ceļos 1/2 8, augšā 1/2 9. Guļ vāji. Krams.

Drusku saules, apmācies, līst, 10°-11°.

Sapņi -

Pasts: "M[ājas] V[iesis]", "J[aunas] D[omas]". Atkal vāc. mani sauc par bank. laupītāju.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu karti Konrādam.

Lasu avīzes.

Sajūta labāka, bet uztraukta un vāja.

Projekti: rakstīt satīru par vāc. un banku laupīt. Ievadā nopietni un tad humorist., satīriski; varbūt komēdiju à la Aristofāns. Bet kad? Varbūt pēc dz. krāj., jo pārmetumi vienmēr atkārtojas. Laikr, vai sūdzēt arī?

Emigr. krāj. varbūt citādi saukt, jo par emigr. maz iekšā.

Piem., kā sievas un bērni cieš badu. [1 nesalasāms burts] dilonis. Par Tēviju iet mākoņi uz vienu un otru pusi un līdz ar tiem mūsu domas no Sibīrijas un no ārzemēm.

Domas: nebēdāties, nesagrausties, bet strādāt un no visiem apstākļiem izmantot sevim labumu.

 

II 12.11.7.

Guļu vidēji, ceļos 7, augšā 8. Guļ vāji.

Līst visu dienu, 10 1/2 °-11 1/2 °.

Sapņi - Traukus mazgājam.

Pasts: N. Z.", "G[leichheit]", v[ēstule] - māsīcas.

Ejam uz Lugānu.

Lasu avīzes.

Rakstu 2 kartis.

Sajūta vāja, bet ar dūš. momentiem.

Projekti: caur veci tikt Milānā Scalas teātrī. (Drukāj. mašīna.) Satīrisk. epos.

Domas: domāt vairāk uz to, kas ir labs: Līg[otnis] atzīst par simbol. tādu, stāvoklis partijā. Domāt uz uzvaru un uzvarēšu.

 

III 13.11.7.

Guļu vidēji, ceļos 1/2 8, augša 1/2 9. Guļ. vidēji.

Saule visu dienu, naktī mācās, 10°-13°.

Sapņi: mans kalendārs gluži citāds, izlaisti visi labumi, landkartes un pamācības, es dusmojos un raudu. (Piekalnē koks ar savād. augļiem riekšavas lielumā, uzkāpju, tur kukaiņi, kas iegrauzušies akmenī.) Es turu runu [1 nesalasāms vārds] klātbūtnē, kur jāsauc augstas laimes ķeizaram. 1. saka, lai es neejot. Es tomēr ejot. Esot runā izlavijies beigās, ironiski: "Tukšosim tad ari to rūgto biķeri."

Pasts -

Ejam uz chiesu. Satiekam Vulfsonu, es uz Lauras kalniņu.

Zīmēju "Mēnessdārzā".

Projekti: krās. vāku zīmējums un iekšā arī. (Māsīca lai zīmē un liek griezt pēc maniem tematiem.) Jāmācās man griezt kokā.

Domas: tagad viņetes nedabiskas: tēlus taisa izplūstoš. Bet tēls taisni ir norobežojums no visuma, līnija ir šķīrēja, pretstats izplūšanai. Bet izplūst un pāriet viena otrā gan krāsas. Viņetes no krāsu sastādījumiem. Piem., Reskina mākoņi. Manam dzejolim 3 stari - krāsainu viņeti stari pret melniem kalniem.

IV 14.11.7. Faulpelz mit Geizskragen garniert.

Guļu vāji, nemiegu, mostos 6, ceļos 1/2 8. Guļ vidēji.

Saule visu dienu, 10°-13 1/2 °.

Sapņi: jūrā eju līdz pusceļiem, piepeši esot iegrimis 6 asis un izpeldējis stāstot. Kāpu augstā jūrmalā. Resnais ciemā, cep pankoku un vecu šķiņķi. R[esnais] negribot pazīt, resni saģērbies, vēl divi vīri. Jaunā māja

Kurzemē, lai es bēgot.

Pasts -

Ejam uz chiesu, uz liliju kalnu kastāņus meklēt.

Lasu "N. Z."

Rakstu 2 kartis.

Projekti: dzej. krāj. rom. formā.

Domas: "Mēnessdārzā" vienā daļā sākumā, negrib neko zināt, tik skaņas; krāsas, skaisti vārdi bez satura, maigas jūtas, parastas ikdien. domas, bet jaunas, tik atpūsties. Tāli noskan cīņas troksnis. No visa brīvs, no apkārtnes, no pagātnes un nākotnes, no pienākumiem, no cerībām, no sevis un tautas. Arī no dzejas un stingr. formas. Murgi, bērnu runas, sapņi, daba.

Sapņi uzrakstīti. Tā būtu vecās dzejas izeja. "N. Z." 6. N. Axelrods par neoromantismu, jāizdabū, kas ir jaunā dzeja.

Kad saule būs, atpūtīšos un varēšu no jauna strādāt un sevī uziet jaunu.

 

V 15.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, most. 7, ceļos 8. Guļ vidēji.

Saule visu dienu, 10°-12°.

Sapņi sajaukti. Papum devu rubli, Resnais.

Pasts: avīzes.

Eju uz Aldesago - Pregasonu. Uz Lugānu.

Lasu avīzes.

Rakstu 1 dzej. sāk.

Projekti: reformēt visu tautu: visu vecu iznīdēt, zinātni ņemt palīgā. Arī - lētos dzīvokļus iz papīra. Pārcilājamus, lai strādn. var savu māju ņemt līdzi. Atjaunot veco mājrūpniecību, šūt mājās darba drēbes.

Domas: masa ir inerta, tas jāzin, lai tiktu uz priekšu. Nau arī tikai ēšanas jautājums, bet garīga atsvabināš. Marksu ar Dīcgenu papildināt. (Neatminu.)

Projekti: par drukātavu. Lētāk laist grāmatas tomēr nevarēs. Vienīgā peļņa ietaupījums uz burtlikš., tas būs ievērojams, kad daudz grāmatu izlaiž. Jāizmanto patents.

 

VI 16.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, mostos 7, ceļ. 8, vingr., mas, visu nedēļu. Guļ vidēji.

Saule, vak. mācās, 10°-12°.

Sapņi: sajaukti.

Pasts: Cielēna karts.

Eju uz Aldesagu, Suviglianu. Uz liliju kalnu.

Lasu avīzes.

Rakstu: krāmēju.

Projekti: izdot ārz. laikrakstu: nau konfisk. un ietu labi. Bet kas izdev., kura firma uzņemsies - ("Hasenst. u. Vogler"?), "Milerbo"? Pie tā apprasīties. Man būtu Itāl. vēstules, "Gaismas pils", no manis gaidot esejas un padomus, ko darīt, tad romāns. Rīgā saņemtu pastelējumus Brālis, bet vai tam neaizliegs? Vai firmai šurp sūtītu naudu? Liks izraidīt. Kā "Pagina libero". Pieprasīt Rem[iķim] caur Volteri, vai iespējams. Naudu vākt klusām caur Brāli, Vasalu, Vili, Kr[eplinu?]. Atrakstītu man, kā tas ir: tas grib dot tik un tik naudas, es aizsūtītu kvīti, pret kuru Br. dabūtu to naudu.

 

VII 17.11.7.

Guļu vidēji, grozos, most. 1/2 8, aug. 1/2 9. Guļ vidēji.

Saule visu dienu, 8 1/2 °-12°, vak. mācās.

Sapņi: ievedis ierēdnis vai kas cits augstā vietā, tad skolā augstā klasē - citi sanāk, brīnās, bet es neko, sēdu savā vietā. Nap. III ievedis mantu kambarī, dot man diplomu un zelta ķēdi, kuri man pienākoties. I. teic, lai es pateicoties un parunājot.

Pasts: Zeļ[enko] vēst. - tulkoš. kriev.

Ejam uz liliju kalnu.

Lasu avīzes.

Rakstu: sāku pārrakstīt jaunu krājumu.

Ejam ciemā pie Vulfsoniem.

Projekti: dz. kr. "Ennijs" - kā stāstu un kā personiskus.

Domas, ka krāj. vajga un var iznākt skaists.

 

I 18.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, m. 7, a. 8, v., m. Guļ vidēji.

Saule visu dienu, 9 1/2 °-12°, vak. mācās.

Sapņi -

Pasts: Brāļa un Resnā vēst. Līdzstrād, piedāv. (Piepildījies sapnis par Resnā rokas nedošanu.)

Eju uz liliju kalnu, augstāk un palieku:

Lasu avīzes.

Kārtoju dzej. kr., pārrakstu.

Projekti: pirmo emigr. v[eidot] asos, to gaida; "M." būtu Enttäuschung. Emigr. pr. vārdā: nezinu, kad iznāks pirmā daļa, trešā - "Mēnessdārzs" - nāks drīz. Abi jātaisa krāj. kopā, reizē.

Sajūta jau uztraukta: I. egoisms, ka grib ari būt ieaicināta no Resnā.

Domas: vai izturēšu abus krājumus pagatavot?

Starpā staigāšana!

Projekti: dvēs. dz. ritmiski un filozofiski - sevišķā krājumā, tad būs lielāks iespaids un svars tautā.

 

II 19.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, m. 7, a. 8, v., m. Vidēji.

Saule visu dienu, 8 1/2 °-11°, p. p. apmācies.

Sapņi - Man pilns skapis ar drānām, un es aizgājis uz priekšlasījumu ar ielāpu uz muguras. (Raksti jālaiž klajā.) Pie tiesas abi, klausīties spriedumu no указа G, h, 9. Hermanis.

Pasts: Kurcis (As[ars] slims, līdzstrād.). Upīts - 50 rbļ.

Ejam uz Lugānu.

Lasu avīzes, rakstu karti Ciel[ēnam]. Izvēlu dzej. pr. Resnā.

Projekti -

Sajūta: nogurums.

Domas: dz. jānoveļ no pleciem, lai būtu brīvs uz jaunu dzīvi; gribas jau jauna.

 

III 20.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, m. 7, a. 8, v., m. Guļ vidēji.

Apmācies visu dienu, 7 1/2 °-10 1/2 °.

Sapņi: smalki apģērbies, kāpju zemē, kauju zēnus, ēdu. Vēlē Grūneisen kdzi.

Pasts: Onkuls (Sinclair).

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu Resnam vēst. un dzeju. Norakstu dzej.

Projekti: lai Zeltiņš pērk "Ritu". Es rediģētu par 100 r. Man būtu 25 r., 3 lok s. tulk. - 10 r., 3 org. - 15 (1 1/2 kap.; 2 1/2 kap.). Maz darba un pievilktu piekritējus.

Sajūta vāja, aukstums, māga sāp.

Domas: man jāsaņemas.

 

IV 21.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v., m.

Apmākusies saule, 7 1/2 °-10°.

Sapņi - Izrīkojums Gewerbever[ein], maza istabiņa, B. jkdz., Hermans.

Pasts: no Liepājas brāļa kalen.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu Zeļenko vēstuli un savu biogr., Up[ītim], Onk[ulim], Buchh.

Projekti: lai B[aumanis] izlaiž "Domas", ne "Kopumu", neasi raksti; tad "Ug. un N." nāktu Zeltiņam. Brālis lai izdod "T. N." otro druku, "M." iesāktu ar dzej. un sentenc., mēn. notikumi īsi atgādināti, bibliogrāfija, Raksturs raibs. Populārs.

Sajūta vāja, māga. Aukstums top manāms.

Domas: jāsaņemas.

 

V 22.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, m., v. Guļ vidēji.

Apmācies visu dienu, snieg, 7 1/2 °, vak. 8°. Iniņa uz Lugānu.

Sapņi: pa kalnu spraugu aši kāpju augšā, ar garu spieķi kāds man seko.

Pasts: "M[ājas] V[iesis]", Dubultu prāvā visi attaisnoti, Izaks uz Sibir.

Eju uz liliju kalnu.

Lasu avīzes.

Rakstu -

Projekti -

Atnāk Zeltermans.

Sajūta vāja - aukstums. Nogurums, negribas ne norakstīt. Aukstums jāpārvar, jāsaņemas.

 

VI 23.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, m., v. Vidēji.

Apmācies, drusku saules, 6 1/2 °-3 1/2 °.

Kurinām - 13°.

Sapņi: nozudis pulksteņa iekšas, zelta pulk., dikti raudu, nozudis arī lielais kažoks, rāda citu, nau mans. Stāsta; es esot iemidzināts un viesnīcnieks sācis strīdu, atņēmis. Es nekā nezinu. Maizes cepšana.

Pasts: korektūra no "Ug. un N.". (Vai tas tas sapnis?) Vecozola karts.

Ejam uz Suviglianu.

Lasu korektūru.

Rakstu vēstuli Zeļenko.

Atnāk. Zeltermans.

Lasu "Товарищь". (Var rakstīt arī burž. presē.)

Nogurums.

Sajūta, ka stāv priekšā liels triumfs, ieeja krievu pasaulē, literatūrā; jaunā dzeja, filozofija.

 

VII 24.11.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 1/2 9, m., v. Guļ vidēji.

Saule un apmācies, 6 1/2 °-8 1/2 °.

Krāsns - 12 1/2 °.

Sapņi - Pie Millet pirkt bija, bet nekā nenopirka.

Pasts: Mierkalna līdzstrādība, Onk[uls], Bir[uta], Baum[anis], J[ankavs] vajā.

Ejam uz liliju kalnu, satiekam Zellermani.

Rakstu Baum[anim], Mierk[alnam], Up[ītim], Onk[ulim].

Lasu -

Projekti: 2 kalendāri, taut. kalendāra vieta - lasāmgrām., jo tas būtu rebestaisīš. Materiāli labi, bet kaitētu slavai. (Bet varbūt tik zem redakcijas?)

Domas: jāraksta par tautību, ka valoda jāuztura: dzejnieku valoda ir dvēsele, to nevar tulkot, pārcelt citā valodā; domas var, bet jūtas nevar. Dzej. jāpaliek pie savas valodas. Rakstīt vairāk publicistiku, izdot Zin. kom. referātu, jo nau liter. apskata.

Sajūta: turēt galvu augšā!

 

I 25.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, m., v. Guļ vāji.

Saule un apmācies, 6 1/2 °.

Sapņi: Skalbem es velku par ģīmi. Por[uks] nemākot latīn. Brauc lejā ar zirgu no kalna, gandrīz upē. (Es jaunās drēbēs.)

Pasts: grāmat., "M[ājas] V[iesis]".

Ejam uz Kasarati. Māga sāp.

Lasu avīzes un grām.

Rakstu -

Projekti: Reden an d[er] lett[ischen] Nation ? la Fichte.

Sajūta vāja, nevaru pabeigt Zeļenko vēstuli, otru mēnesi atpūšos.

Jāsaņemas, jāsaņemas.

 

II 26.11.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, bez v., m. Guļ vidēji.

Drusku saules, 7 1/2 ° ist., (ārā 1° r.). Uz Kasarati. Māga.

Sapņi -

Pasts: I[niņberga] karts, "N. Z.".

Eju uz Lugānu, ogļu, bet neatved.

Lasu avīzes.

Rakstu -

Projekti: vācu tulkt. Gleicht[un].

Sajūta vāja, no aukstuma cieš., istab. 8°.

Jānocietinājas. Jāsaņemas.

 

III 23.11.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v., m. Guļ vidēji.

Apmāc. visu dienu (siltāks).

Sapņi -

Pasts: Birutas v., iet ļoti labi.

Ejam uz liliju kalnu. Māga, caureja.

Lasu avīzes.

Rakstu Zeļenko.

Projekti: Aristof[āna] komēdijas. Bank. laup. vāc.: jāizdomā tāds, jo vajadzīgs, iztaisīsim tūlīt, otrā cēlienā jau staigā b. laup. Bet tas jau izdomāts, [Bebris?], visi to saka. Satiekas, izdom[āts] banku l[aupītājs] ar citu izdomātu, tad ar īsto beigās, tas saka: es ar vēl ne īstais, īstais ir T. N., ir aiz robež., ne te mūsu starpā, neredzami, kur divi brīvībā, tur es starpā. Kom. par vācu muļķi, vai Baltijas māte ar saviem bērniem (partijām).

Domas: mēs stāvam atsevišķi, aristokrātu garā nau familiaritātes. Tā bija Alunānam, Birutai. Tad naiva pašticība, nekad nešaubās. Atmin tik labu.

Sajūta: jāsaņemas. Rakstot savu biogr., redzu, ka taču kas pastrādāts. Nu tik var droši tālāk līdz uzvarai.

 

IV 28.11.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 1/2 9, mas., v. Vidēji.

Saule -

Sapņi: skaists skats Memfisā pilī: ļoti tāli redzu, kalni ar zeltītiem, saulainiem mākoņiem. Lejā pu[ķes] un zaļas pļavas. Es frakā staigāju, vācieši: ko tie latvieši. Vistu rokā mazu vistoklīti, kur nomest. Paegļu M. lai pienākot. Atkal skats. V. Eglīti kartis 2 reiz uzvar. Lidija Rez. jkdz. atnes zagtu zelta brošu, dabū krampjus. I. netic.

Pasts: Biruta, Helmans, Gulbis (Kasteļ[anskim] lai raksta par latv. autoriem).

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu Zeļenko vēst., beidz.

Projekti: latv. aut.

Māga, caureja.

Sajūta - vāja. Nervozitāte, jāstrādā.

 

V 29.11.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi - Pēdējos ķiršus es noplūcu no galotnēm. (Hērm. redzēt un [1 nesalasāms vārds] no viņa priekšlikumus.)

Pasts: Brālis (lai nedod Mierk[alnam]), Hermanis (lai raksta A[sara] biogr.).

Ejam uz Kasarati.

Lasu avīzi [1 nesalasāms vārds].

Projekti -

Sajūta vāja, māga, caureja.

Rīt jāsāk strādāt; bailes, vai es spēšu.

 

VI 30.11.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi -

Pasts: Vasals.

Ejam uz liliju [kalnu].

Lasu: Erasmu beidzu.

Rakstu vēst.: Volt[ers], Kasteļ[anskis], Vasals.

Projekti -

Sajūta vāja, vārīga.

Baramies.

Caureja.

Domas: asie dzej. beigās: ar varonības jauno morāli; brīvs.

 

VII 1.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Lietus visu dienu.

Sapņi: bēgu pār sētām. Brālis saka, ka Vilis man atsūtījis garu vēstuli, divas kurpes, apakšzoles drātis, slepeni raksti. Gaļa, sunels uz pleca.

Pasts -

Ejam uz Suviglianu.

Lasu [1 nesalasāms vārds].

Rakstu: Vasals.

Projekti: burtlikš. mašīna izdomāta.

Sajūta vāja.

Veselība: caureja, labāk.

 

I 2.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8. Guļ vidēji.

Apmāc., drusku saules.

Sapņi: vienā kreklā pa trep. augšā.

Pasts: Nīna, paka ar manteli un svārkiem. "Latv[iešu literatūra]" jau no B[aumaņa], "M[ājas] V[iesis]".

Ejam uz Kasarati.

Lasu avīzes.

Rakstu Gulbim.

Projekti: mašīna.

Sajūta labāka.

Veselība: caureja rimst, aizcietējums.

Nopietni jāsāk strādāt. Jāmeklē jauna dzeja.

 

II 3.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8. Guļ vāji.

Līst visu dienu.

Sapņi - Papus, vētāmā mašīna, birst auzas un lēcas.

Pasts -

Eju uz liliju kalmi. Uz Lugānu.

Lasu avīzes.

Rakstu Kurcim.

Projekti -

Saruna par egoismu, abas mūsu dabas pretējas, kopības centieni - brīvība. I, bailes, salīgstam.

Sajūta vāja.

Veselība labāka.

Drīz varēšu strādāt.

 

III 4.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu, vējš.

Sapņi: jauna cepure, ūdens kāpj ezerā un ķer mani, bet es izrāpjos. Mama par Romas pilsoni, tas nozīmējot, ka mirusi. Ar manu Doriņu: pirms vēsa, tad bučojušās.

Pasts -

Ejam uz liliju [kalnu].

Lasu avīzes.

Rakstu Nīnai.

Projekti: Raiņa bibliotēka. Mašīna, ar to lētu literatūru; saņemt rokās visu grāmattirdzniecību.

Sajūta nervoza: ātri uzbudinos. Drīz varēšu strādāt savas dzejas.

 

IV 5.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, aug. 8, v. Guļ vidēji.

Saule, bet mācās.

Sapņi: runcis, dzeltens, apķēris kāju, pieglaužas. In. nāk mētelī un cepurē no liliju kalna. No Plātesa dabū honorāru 50 r., [1 nesalasāms vārds] bērns, ļoti skaists, zili nagi, sudrabs.

Pasts: "N. Z.", Jank[ava] vēstule, nez ko darīt.

Ejam uz liliju [kalnu].

Lasu "N. Z."

Rakstu Nīnai, norakstu dzej.

Projekti: dzej. krāj. pa 3. Grāmata ar meln. lapām.

Sajūta vāja, grūtsirdīga. Drīz būs jāstrādā. Jāsataisās uz dzeju.

 

V 6.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vāji.

Apmācies, lietus, sniegs.

Sapņi: Inlandē viens noņēmis manas pakas, kam nenācies, es citam bijis iedevis zīmi. Ar mamu lauzās, negrib ļaut pirkt pelēku skaistu kleiti. Kad tomēr aiziet, jau nopirkta.

Pasts: vēstule, "M[ājas] V[iesis]", "J[aunas] D[omas]".

Lasu "N. Z."

Ejam uz Suviglianu.

Rakstu dzej. kr.

Projekti -

Sajūta vāja. Jāsataisās uz darbu. Pie dzejām daudz jāstrādā.

 

VI 7.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vāji.

Saule visu dienu, naktī vējš.

Sapņi: mazs dzelzc., mīlest. Melna dāma par draudzeni, bet kopā gulēt neiet I.

Pasts -

Ejam uz Kasarati.

Lasu avīzes.

Rakstu dz. kr.

Projekti: "J[aunām] D[omām]" un humorist, prozu.

Sajūta vāja.

Domas: neviena stiga dzejās nau līdz galam izvesta; ne emigr. dzīves, ne mana personisk., ne "M." filozotisk., ne revolūc. Viss tik no augšas, pavirši, nau viss izmantots. Ilgi būs jāstrādā pie dzejām.

 

VII 8.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Apmācies visu dienu.

Sapņi: I. baltā mēteli, sarkans lakatiņš uz krūtīm, grib iet vēlu pie mamas. Labāk neej. Dārziņš. Esot iegājusi meitu mājā. Zālītene pārmet.

Pasts: Sējas karts.

Lasu avīzes, Helm[aņa] lugu.

Rakstu Sējam, Mierkalnam dz., Zeļenko biogr.

Projekti -

Uztraucos: I. lai pieraksta Sējam, kas par vēstuli no J[ankava], varbūt denunc.

Krāsns jākurē.

Domas: nevaru neko panest, jādzīvo būs vienam. (Mana poēzija pārdzīvojusies, jābūt jaunam.)

 

I 9.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 1/2 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi: kalni. Poruks.

Pasts: Konrāda.

Ejam uz lilijām.

Lasu Grütli kal. stāstus.

Rakstu dz. kr.

Projekti: dz. krāj. lugas veidā.

Sajūta nogurusi. Vecs un tukšs palicis, nau sekots laikam. Riebums pret sav. dzejoļiem. Jānomet vecā nasta, lai arī kā, 1ai nāktu pie atpūtas un jauna darba. Jāstrādā nopietni.

 

II 10.12.7.

Guļu vāji, m. 7, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi - Es dabonot vēst. no Kasteļanska.

Pasts: Cielēns.

Ejam uz lilijām, palieku tur. Iet uz Lugānu. Vakarā Zeltermaniete.

Lasu avīzes.

Rakstu dz. sāk. un pārrakst.

Projekti: emigr. kr. (cikls manā strofā, kā beigums skaists).

Sajūta labāka. Daudz darba pie dzejām.

 

III 11.12.7.

Guļu vāji, m. 6, a. 1/2 8. Guļ vāji.

Apmācies, drusku saules.

Sapņi: pol. Kungam vīģi, viņš dod maisiņu ar konfektēm.

Pasts -

Ejam uz lilijām, palieku tur.

Rakstu materiāl. dzej.

Lasu "Товарищь" [1 nesalasāms vārds] runu.

Projekti -

Sajūta vāja, strādāju maz. Daudz darba būs.

Domas: ja valdība top melnsimt,., kā Stolipins izskaidro, muižnieki iedzīvosies no zemniekiem, tad maz ienāks, nevarēs zemn[ieki] pirkt, krīze un tad atkal vilnis.

Dzej: krāj. var ari asāks būt, būs labi.

 

IV 12.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 7, a. 1/2 8, v. Vidēji.

Lietus visu dienu, sniegs.

Sapni: man dots zars vai puķe. Ejam pa sniegu, es laužu ceļu, I. aizrāda, ka viņpus žoga gluži sauss.

Pasts: "Lit. Echo".

Ejam uz Suviglianu.

Rakstu dz. un norakstu.

Lasu "Lit. Echo".

Sajūta vāja, laika dē].

Projekti: Sonettkranz m[anā] strofā. Daudz darba pie dzejām.

Runas: par dzejniekiem un mākslen., es vairāk dzejnieks.

 

V 13.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 1/2 8, v. Vidēji.

Sniegs, migla, p. p. saule.

Sapņi - Mana māsa I. bučojot.

Pasts: Sēja, Brālis, Kasteļ[anskis].

Ejam uz Suviglianu.

Lasu "Lit. Echo".

Rakstu dz. un norakst.

Sajūta vāja, errojos, dekadenti: es esot pārdzīvojies. Tiek traucēts dzej. izdoš. darbs no Kasteļ[anska] prozas darba. Kad nu tikšu pie darba? Februāri atpūsties, tātad tik martā, un tad jau nāk kalendārs. Kas būs? Kas būs ar mani?

 

VI 14.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Sniegs, lietus, p. p. saule.

Sapņi -

Pasts: "J[aunas] D[omas]".

Eju uz lilij. Uz Lugānu.

Lasu avīzes.

Rakstu biogrāf. Zeļenko.

Sajūta vāja, nezinu, vai rakstīt Kasteļ[anskim]; tagad nospriedu, ja rīt gribas sākt darbu.

 

VII 15.12.7.

Guļu vāji, m. 6, a. 8, v. Guļ vidēji, galva sāp.

Saule visu dienu.

Sapņi - Veseriete uz vezuma stāsta, ka Asp. Izņemtas zarnas.

Pasts: Ārona t. dz., "Attīstīts solis".

Ejam uz liliju kalnu. Palieku sēdot, sāku aso dz. krāj?

Rakstu 2 dzej., biogr., vēst. Kasteļ[anskim].

Lasu "Att. solis".

Sajūta vāja. Atsakos no Kasteļ[anska] darba, lai varētu savus dzej. kr. nobeigt, un ka baidos, ka nau faktu.

Projekti: grām. par katra grēkiem pret mums. "Kas pret mums ticis rakstīts." Manas portrejas no dažād., vai "Kas mums ticis nodarīts", otrs "Kas mums laba darīts". Ne vien rakstos, bet arī pieminēt darbus, bet tik labus; ļaunos aizmirst. Beigās tomēr pieminēt labi.

Projekti: dzej, kr. ? la persieši vai indieši, Baumgarten jaukt ar prozu, bērnu panti, nopietni, apkārt stāstu rāmis kā "Hitopadeša".

 

I 16.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi: Asars.

Pasts: "J[aunas] D[omas]", "M[ājas] V[iesis]".

Eju uz lilij., palieku. Uz Kasarati.

Rakstu da.

Lasu avīzes.

Sajūta laba, tad pārpūlējos un atkal errojos.

Projekti: Baumgarten priekš epigrammu krājuma.

Domas: darbs, m[anas] dzejas mazvērtīgas, pats sev tieku garlaicīgs. Ko darīt? Atjaunoties, uzņemt saturu. Vajga spēka.

 

II 17.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi -

Pasts: "N. z."

Eju uz liliju [kalnu], palieku. Uz Lugānu.

Rakstu 2 dz.

Lasu avīzes.

Sajūta labāka.

Projekti: brīv. vīru biogrāfijas.

Domas, ka neder dzejoļi, jāatrod jauna forma, jātuvinās masai. Jāraksta noveles par jaun. tematiem, jauni tipi un idejas.

 

III 18.12.7.

Guļu vāji, m. 1/2 8, a. 1/2 9, m., v. Guļu vidēji.

Visu dienu saule. (Vakarā neskaidrs debess.)

Sapņi: Vasals zelta un sudr. naudu, zemeņu kroni atrodu vai nē, paturu lielu zem krūmu zaru. Riekstiņš. Zvārgulis.

Pasts -

Ejam uz liliju [kalnu], palieku. Iesnas.

Rakstu 2 dz.

Lasu avīzi.

Sajūta vāja.

Projekti: tulkot Eshila "Prometeju". 5 dienas nedēļā strādāt, 2 atpūsties. Tā tagad daru.

 

IV 19.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapni: vilka māti dzenu pa birzi, riņķī atpakaļ, midzenī pie rijas. Mama kratīja, I. slēp grāmatas.

Pasts: "Gl[eichheit]", W.

Eju uz liliju [kalnu], palieku. Iesnas.

Rakstu 3 dz. Es uz Lugānu. Uz Kasarati.

Lasu avīzes.

Sajūta vāja, māga cieta.

Projekti: līdz 50. gadam (1915.) jābūt mums apdrošin. dzīvei bez maizes darba. Grāmatas jāizdod paš. vai Brālim. Rīt atpūt. diena. Nākt pie jaunas dzīves.

 

V 20.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8. v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi: izdzenu vienu lielu, vienu mazu suni, Riekstiņš ieskrien. Zirgu laižu pār sniega grāvi un nobirstīju.

Pasts: 133 fr. no B[aumaņa], "M[ājas] V[iesis]", "J[aunas] D[omas]".

Eju uz Viganello. Iesnas.

Rakstu: brīvdiena.

Lasu avīzes.

Sajūta vāja.

Projekti -

Domas: nokārtots darbs.

 

VI 21.12.7. (Aizmirsts, uzrakstu 22.12.)

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Apmācies visu dienu.

Sapņi -

Pasts: Resnā (uzaicina rakstīt kritiku).

Eju uz liliju ,[kalnu], palieku, drīz atpakaļ, Iesnas.

Rakstu 2 dz.

Lasu avīzes.

Sajūta vāja.

Projekti -

Domas: jāstrādā.

 

VII 22.12.7.

G[uļu] vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Saule visu dienu.

Sapņi: Skalbim pārmetu, ka maina pārliecību. Mierkalns jaun. drēbes.

Pasts -

Ejam uz lilijām, palieku. Iesnas.

Rakstu 3 dzej.

Lasu Gr[ītli] kalend.

Sajūta nogurusi.

Projekti: par dzej. krāj.

Domas: soc. d. ticību dibināt: caur to polit, svaru iegūt. Lai Resnais pabalsta. Pašam man pozitīvi jāstrādā, lai nodibinātu savu svaru un slavu.

 

I 23.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, v. Guļ vidēji.

Apmācies visu dienu.

Sapņi -

Pasts: "M[ājas] V[iesis]", R[ūdolfs] Bl[aumanis].

Ejam uz lilijām. palieku. Iesnas.

Rakstu 2 dzej.

Lasu "N. Z."

Sajūta vairāk nogurusi, atpūtas jābūt 2 dienām.

Projekti -

Domas: I kr. jādod drūms kolorīts: meln. lapas.

Jāizved līdz galam visi pavedieni, lai arī iznāktu ilgāk nekā 2 mēn. darbs.

 

II 24.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 8, a. 8, nevingr. Guļ vidēji.

Saulains, bet mācas.

Sapņi -

Pasts: Kasteļ[anskis] - lai raksta, "Atvases", Drav. kal.

Ejam uz Lugānu. Iesnas stiprāk.

Brīvdiena.

Lasu avīzes.

Sajūta nogurusi, uztraukta.

Projekti: Kast[eļanska] raksts jāraksta tomēr. 23 darba dienas, nedēļā 2 dienas atpūta, uztraukums, jāstrādā daudz.

 

III 25.12.7.

Guļu vāji, uztraukums, m. 8, a. 1/2 9, v. Guļ vidēji.

Saule, bet mācās.

Sapņi: uztraukti.

Pasts: Ciel[ēna] sveic.

Ejam uz lilijām. Iesnas stiprāk.

Brīvdiena.

Rakstu dz. Cielēnam.

Lasu avīzes un G. Kellera "7 Aufrechten".

Sajūta ļoti nospiesta.

Projekti -

Iesāku latv. nac. Jaut. rakst.

Domas grūtas. Gribu jaunu dzeju.

 

IV 26.12.7.

Guļu vidēji, vēl manās uztrauk., m. 8, a. 1/2 9, v. Guļ vidēji.

Lietus visu dienu.

Sapņi: uztraukti. Braucu, lielais kažoks līdzi. Glābj balto runci.

Pasts: Kurca projekts, "Rīts". Pakiņa ar desām no Tantiņas.

Ejam uz Suviglianu. Iesnas, labāk.

Brīvdiena.

Rakstu: projektu 6 lp. un nac. j.

Lasu avīzes.

Domas, ka jātop ļoti vecam, ja gribu visu izdarīt.

 

V 27.12.7.

Guļu vidēji, m. 8, a. 1/2 9, v. Guļ vidēji.

Lietus visu dienu.

Sapņi -

Pasts: Gulbis.

Ejam uz Suviglianu. Iesnas labāk.

Brīvdiena.

Rakstu -

Lasu Hellm[ani].

Projekti -

Sajūta vāja.

Domas: grūtas, laimīgi tādi kā Gulbis.

Man nau palīga no I. Kas būs ar mani? Darbs tomēr jāvar.

 

VI 28.12.7.

Guļu vidēji, m. 1/2 9, a. 9, v. Guļ vidēji.

Lietus visu dienu.

Sapņi -

Pasts: vakarā Kurcis.

Ejam uz Ruviglianu. Iesnas, labāk.

Rakstu vēstules.

Lasu Hellm[ani].

Projekti -

Sajūta vāja.

Domas: viens, tad arī palaisties tik uz sevi, būt stipram.

 

VII 29.12.7.

Guļu vāji, m. 1/2 7, a. 8, v.

Lietus, apmācies, nakti skaidrs.

Sapņi: smagi.

Pasts -

Ejam uz Ruviglianu.

Rakstu nac, jaut. 2 lp.

Lasu Hellmani.

Proj. -

Sajūta uztraukta, raudu.

Domas: jāsaņem visi spēki.

 

I 30.12.7.

Guļu gluži vāji, m. 1/2 7, a. 1/2 8, v. Guļ vāji.

Saule visu dienu.

Sapņi: smagi, kādā magazīnā par pievilcēju, cits ģīmis. Kāds uzteic mani: M. Kristo. Stagājam pa dārzu, saule.

Pasts: Drav[nieks], J. J[ankavs] noprasa tiešu atbildi. Brāļa karts.

Ejam uz Ruviglianu, polic, atnes pasi.

Rakstu nac. jaut. 1 1/2 lp.

Lasu Hellm[ani].

Proj. -

Sajūta uztraukta, naktī raudu, ar I. baramies.

Domas: kad tik es spētu. Visi aiziet priekšā: J. J[ankavs], Hellm[anis]. Man jāsaņem visi spēki.

 

II 31.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. Guļ vidēji.

Apmāc., līst visu dienu.

Sapņi: mētelī jākāpj zemē, negribu, kāpju augšā, izbirst lapiņas, kāpju pakaļ un salasu. Mēs staigājam pa dārzu.

Pasts: karts no Ciel[ēna] un Degl[ava]. Grām. no B[aumaņa].

Eju uz Ruviglianu. Uz Lugānu.

Rakstu 2 lp. arī pēcpusd.

Lasu -

Proj. -

Runāja, ka forma viena, tā mūžības mēraukla, temati daudzi un pārejoši.

Domas: man jāatgriežas uz vienkāršību.

Sajūta vāja, jāsaņemas.

Jaungads pienāk, runājot, ka man jānomet no kakla part. dzejas. Citādi es netieku pie tālākas dzejas. Un man jāsasniedz visaugstākais.