RAINIS

 

Dienasgrāmata (1920. - 1929.)

 

 

1923. gads

 

 

Janvāris

 

6.1.23.

Labāk rakstīšu šoreiz šinī grāmatā visu, arī dzejoļus, arī aforismus un atdomas. Vajga mazāka enerģijas patēriņa, lai nelauztu seno sistēmu, dzeju grāmatā nāk noraksti.

 

1.1.23.

Nogurums un nelaba dūša, tādēļ sāku tikai šodien. Atķeršu atpakaļ pirmās gada dienas, kaut jau maz atminu.

Jaungadā bij Pauls un Klāra, Uliņiete jaunā un Ģērmanis, — garas runas par spiritiskām parādībām, garu saukšanu. Atminas un paši saka, ka brīnījušies, kā es varējis noteikt kara beigšanās gadu. Pauls atstāsta no Šniclera noveli, liels temperaments; laikam maz lasa, bet lasīto tad ļoti ievēro. Ģērmanis visus apslāpē ar savu balsi.

— Šogad mazāk nāk ciemiņu Jaungadā nekā pērn, arī no teātra mazāk. Es apnicis ļaudīm. — Naktī mēs uz Olgas pamudinājumu dedzinām papīrus un no ēnas pareģojam. Man spārni, aeroplāns, liels krēsls, būšot prezidents. In. bruņu cepure kā Atēnai. Olgai cūka. Anniņai sabirst. Abas skatās ūdens glāzē, kur gredzens: redz svešu vīrieti. Olga un es naktī ar skatos, nekā neredzu, fantāzija par daudz disciplinēta. — Dienu pēc tam Priedkalns ar bērniem, tie deklamē, beigās Emīlija: augstas laimes šim un tam, bet visvairāk dzejniekam. Ceriņu zariņš. Pēra bij no Gulbja koks. Dienā arī Krauja. Bijis pie valsts prezidenta, tagad — pie garīgā prezidenta.

 

2.1.23.

Visu dienu guļu, jo jāiet pie Blaumaņa. Ļoti grūti, negribas. In. žēlo, grib atstāt mājās. Tomēr braucam abi. Iziet runa labi, tik pēc trīc kājas. Jāuzraksta runa, vēl nepaspēju. Teātra ļaudis bez sevišķas sirsnības; tikai mazie, strādnieki. Publika loti ziņkārīgi seko man visur. Runāju ar Gulbi: lai tulkojot savas dzejas vāciski, šogad, 12—15 loksnes. Cits nevarot. Dabūšot Nobela prēmiju. Žurnālu, kuru es projektēju un par ko rakstīju, negrib, par vēlu, nāk. rudeni. Teodors: Ermaņa ludziņa neesot Blaumaņa garā. Bet bij laba. Staigāju ar Teodoru zem rokas. Rītiņš: lai nokārtojot ar Durbi, 8. 1, lai pie viņiem aizejot. Draudziņa jkdze, mana brūte, nau precējusies, loti laipna. Lielais Kristaps. Egle. Braucam reizē ar Miezīti.

 

3.1.23.

Guļu visu dienu. Kādi ciemiņi, bet neatminu. Ak tā: Birkerts Pēteris, bijušais Rublis, — iztaujā par daiļradīšanas procesu. Daudz runājam, runā loti labprāt un vēlē man laba, pakalpīgs.

 

4.1.23. (rakstu 7.1.)

Arī šodien atnāk Birkerts. Viņš pabeidz nolasīt, ko uzrakstījis par manu daiļradīšanu. Pie manis visvairāk pieturas savos vispārējos slēdzienos. Uz mani uzbūvējis savā «Socioloģijā» visu nodaļu par ģēniju un masu. Saku, ka man nau nekādu atavistisku, kustonisku tieksmju. Jā, šis domājis, ka es ideāls cilvēks. Tāpat sakot Antons. Garas debates, vai pasaule var dibināties uz labā principu, kā es gribu. Būs reiz, bet ne drīz. Es tādēļ tā domājot, ka pats tāds esot. Abas dienas paliek uz pusdienām. In. ielūdz arī kundzi pie mums. Viņš rakstīšot lielāku grāmatu par mani. Vēl iztaujāšot pamatīgi par atsevišķiem darbiem.

 

5.1.23.

Jāiet uz CK sēdi, ziņu atnes Mērija. Reizē arī uz «Hoho». Krauzene jau vairākkārt bija še abi ar Libertu: Augusts Ozoliņš ņemot nost «Hoho», jo esot oficiālais izdevējs. Viņas plāni par «Hoho» izdošanu Berlīnē, pie «B[erliner] T[ageblattļ». Pulkst. 1 Matīsā [sasvītrots un nesalasāms teksts] un visu pazaudējis. Nebija enerģijas, es pats tā Muroms.

 

6.1.23.

No rītus uz Rīgu. Pastā atbildu uz ielūgumu uz Sērenes pagastnama iesvēti un 500 Martai Langei, arī vēstuli. Tad pie Krauzes. Aug. Ozoliņš. Es vadu sapulci, it kā būtu kāda kopība. Austra pārtrauc, tikai viens jautājums, lai atsakās Augusts. Pirmdien jāiet pie notāra — pārdošanas—pirkšanas līgums. — Ministrija sastādīta: pilsoņi pieņem Bušu. Pārnāku mājās ar sajūtu, ka nu esmu brīvs, varēšu strādāt savus darbus. Esmu izpildījis savu politisko pienākumu: devis Latvijas ideju, līdzi darbodamies praktiskā politikā, esmu panācis to, ka partija atzinusi Latvijas valsti kā patstāvīgu un sākusi līdzi strādāt uzbūves darbu, atzīdama koalīcijas ideju. Kad tagad koalīcijā ieiet B., kas neatzīst Latviju, tad tas tomēr mans panākums, jo viņš piespiests pret savu gribu līdzi strādāt. Es nu esmu savu pienākumu izpildījis, praktiski būt iekšā minisirijā nau mans pienākums. Es varu iet pie sevis. Ari visa nacionālā ideja novesta līdz galam, viņai jāuzbūvē nacionāla valsts, iekarota nu viņa ir. Nacionālai idejai nu jārāda, ko viņa spēj dot tautai kā organizācijas līdzeklis cilvēces lietā. Man jāiet tālāk, jādomā, kā cilvēce tālāk jāorganizē. Tautām un nācijas idejai dota iespēja attīstīties un izdzīvoties līdz galam. Aiz gala jānāk man.

Vakarā domāju, kā man jāizlieto tagadējā situācija, kompensācijas.

Man nau darba enerģijas, man jāizlieto savi ieroči: pa lielākiem laikiem savi rakstāmi darbi, kuri saņem kopāgarāku sprīdi un rāda uz priekšu uz garāku sprīdi.

 

7.1.23.

Maz guļu. Ceļos 10, nemazgājos, nevingroju. Rakstu šo diengrāmatu. Guļu pēc brokasta līdz 2. Izlasu Mediņa rakstu par daiļradīšanu. Pusdiena. Pārbrauc Īda. Atkal guļu, pārdomāju par līdzekļiem, kas rokās, un par darāmiem darbiem pārrunāju ar In. No rītus jau gultā arī runājām.

Jādara: 1) vai nu dzeju krājums, politiski dienas jautājumi, 5—6 loksnes, vai 2) prozas drāma, apm. tas pats saturs. Abus var beigt pa janvāri un februāri, varbiit pat i vienu, i otru. Tad pa gabalam no biogrāfijas kādā žurnālā, 3) manā vai citā. Izdot to grāmatā no 5—6 loks. vai ruden lielāku, 4) ierocis ir arī mans žurnāls, bet varbūt es neesmu spīdošs žurnālists vai nau izglītotas publikas; var būt tikai brīdinājuma līdzeklis, 5) runas un «Indulis un Ceļamāte» darīs maz iespaida, bet jāizdod; var arī vēlāk. Tā kā nāk līdz ar manu aizeju no politikas. Tā arī motivēt manu izstāju. Arī pilnīgi ārpus stāvoša lieta var būt ierocis, piem., «Pūt, vējiņ» bij atbilde uz Jansona uzbrukumu. Tagad tā 6) var būt skaidra lirika. Arī tieša 7) satīra vai hum., 8) «Pērkona ceļojums», 9) epigrammas. Arī tieši 10) zinātnisks apcerējums, bez poēzijas.

Man jāizšķiras, ko ņemos šinīs 2 mēnešos beigt. Pārrunas ar Krauju, Birkertu, Austru, vai rakstīt «Imantu», jo pārgājusi tautība un patriotisms. Atbild visi ar jā, bet. top nedroši, kad min zīmes par patriotisma galu. Domā, ka dramatisms vien izraus cauri.

 

8.1.23.

Vakar no rītus vingroju drusku, neatminu vairs, kā aizgāja rīts. «D[aile] u[n] d[arbs]», 1 jāiet uz notāru, no kā tik dikti baidījos kā nepatīkama. Aug. Ozoliņš, Krauzen, nogāja labi. Pēc sarunas ar Kr.; uztraukta, baidās laikam no manis, negrib taisīt komanditlīgumu. Liberts arī. Tad teātri. Nevar sazvanīt Rītiņu un Jesenu Durbes dēļ. Mājās. Vakarā uz «Gavān», 2 cēlieni, tad CK sēde, un atkal 5. cēliens. Mājās. Es būšu brīvs. Vecais Dēķens ir gribējis, bet maza izglītība, tikai pagastskola.

 

9.1.23.

Ceļos agri, nevingroju, ½ 10 jābūt K[ultūras] fonda sēdē. Aizbraucu ½ 11 jau beigts, bij arī tikai protokola parakstīšana. Runāju ar Seilieti, laipna, jāiet prom. Pie Krauzēm — nau, pie notāra — nau. Teātrī aprunājām Benjamiņu, kura bagātība sākās no Blankenšteina apmānīšanas. «Rīta Ziņu» vietā izdod «Jaun. Ziņ.». Mašīnas dabū par velti kara dēļ.

Laiviņš gaidot jau gadu uz savas lugas uzvešanu, — es gaidīju uz «U. n.» uzvešanu 10 gadus. Skolotājus nevar sazvanīt. Atnāk ziņa no Tukuma v[ecākā] r[a]jona] inspektora, ka 30. janv. pin viņa robežu izspriešana. Paulīna Zeltiņa pateicas. Gluži. ārkārtējs gadījums. Mājās. 500 rbļ. Butuļa augstsk. sekcijai. Noguļu līdz 4. Tad uz saeimas sēdi. Nonāku drusku par vēlu. Bumbiers dod apliecību. No rītus saņēmu naudu — algu saeimā. Sēdi beidz jau 7. Meierovics ļoti laipns, vēlē jauno gadu. Felsbergs, lai es fotografējos. Pie In. bijis Afelds, tikai laipnība. Un pats bij tanī bandā, kas mani apvainoja, kad braucu mājās no Jēkabmiesta. Fr. Vesmanis laipns, ka es atteicos no saeimas prezidenta vietas.

 

10.1.23.

Kas bij no rītus, vairs neatminu. Gulēju un aizgulējos. Lasīju Br. Sönlank un par ķīniešiem. Piezīmes. Vakarā atnāk Birkerts; aizraidu, jo pieteikušies Cielēns, Nonācs un Jēzups. Braucam pie Franča. Slims. Ļoti laipns. Saprotamies, ka latgaļiem nau ko baidīties no mūsu izgl[ītības] ministra. Bijis lēmums ar soc. dem. iet kopā saimnieciskos jautājumos līdz pat sociālismam, bet kulturālos nemaz. Kubļinskis to aizstāv. Fr[ancis] solās pārliecināties. Tad es lai ņemtu izgl. Min[istra posteni] un mazinieki, kas grib iet ar Zemn[ieku] sav[ienību], paliktu ārpusē, ja nenāk līdzi. Vecmodīga ēka, vecmodīgas mēbeles, vecmodīgs cilvēks. — Tad uz «Suzannu peldētāju», izpārdots, jo skolotāji melnie sataisījuši reklāmu, ka aizliegs izrādes; visi nu steidzas vēl redzēt, tā ka tukša Operas 10 g. jubileja un D[ailes] t[eātrī] Simsona viesu izrāde. A. Upīts pieraksta sev to nopelnu un priecājas. Afelds, Olga un gandrīz visi citi atrunā no izg. m[inistra].

 

11.1.23.

Jāiet uz teātri, bet vēli, 12, un tad vēl otrreiz aizmiegu līdz 2. Lasu ķīniešus.— Lūdzējs, bij. katordznieks.—2 avīzes, katra aizņem pa stundai. Turpinu nokārtošanos. Sarakstu mazajā grāmatiņā, kas strādājams. — Uzrakstu pulku grāmatu, kas tūdaļ izlaižamas, ja nāku amatā. In. saka, ka tas nepalīdzēšot pirkšanas pavairošanā. Tā gājis Daugem arī pirmā laikā: slavens un mīļots loti, bet viņa grāmatas nepirkuši. Tā atkal «J. Ziņ.» daudz lasītāju, maz vēlētāju. «Scd» maz lasītāju, daudz vēlētāju. Cimdiņš, Dimara izteikusi, ka es rakstījis vēstuli C. ieteikšanai. Daudz stāsta par Bolderāju. Gribu šodien strādāt.

Vakar satieku Konrādu. Nu ir mazinieks.

Satieku Jankavu, Grietiņu, Rozīti, Kraukli. Manas ģīmetnes, labas, bet Klio labākas.

Kas lasīts pa janvāri.

«Gals u. sākums» pr[iekš]vācu tulk[ojuma]
«Virpuls» pr. Novelēm
Ku Hung Ming «Chinas Verteidigung»               d[aļēji]
Percival Lowell «Seele d[es] Ostens»          m[azākā] d[aļa]
Enno Nielsen «d. Unerkannte» «Tschechļischeļ Antologie» d.
R. Gerling «[Die] Kunst d[er] Konzentration»     m.d.
[A. Kubin?] «D[ie] andere Seite»                  d.
Edg. Pod, Comoedia Moandadori                     d.
Otto Ernst «Asmus Sempers Jugendl[and]»           m. d.
Kolbenheyer «M. Pausewang»                        m. d.
Hans Much «[Die] Welt d[es] Buddha»               d.
R. Enken «Corona Lebensproblem»                   d.
Paul Eberhard «D[as] Rufen d[es] Sarathustra»    d.
" «D[er] Weisheit letz[ter] Schluss»              d.

Kas strādāts pa janvāri.

Runa — Blaumaņa vakars 2.1.

Brauciens uz Durbi uz skolot. sēdi.

Pie vecā Trasuna un polit. sapulces.

 

Februāris

 

19.2.23.

Es esmu sējies pie visuma klāt kopš bērnu dienām, kad viņš man likās kā glābiņš. Visu darba dzīvi esmu pienākumu meklējis un pildījis. Nu mans pienākums viss izbeigts un darīts, man pasaka, ka nu es varu iet, kur gribu, neesmu vairs vajdzīgs. Alga? — Es jau pats teicis, ka pienākumu nedaru algas dēļ. Nu es brīvs.

Un nu es esmu bez mēra izbrīnījies: kas nu lai notiek? Ko lai nu daru? Man nau vairs mērķa nekāda, kad nau mērķa ārpus manis. Vai meklēt, vai darināt sev jaunu pienākumu? Jūgties atkal jūgā, lai nebūtu tukšums? Man nau vairs mērķa sevī, nau pienākuma pret sevi, Vai nu tā pareizi?

Vai nebij aplams mans mūža uzskats, ka tikai ārpus sevis var būt mērķis?

Es tik noguris no šī pārsteiguma, ka nesaredzu nekur sava mērķa. Priekš kā sevi attīstīt?

 

20.2.23.

Es sāku atrast, ka esmu maldījies, sievieti līdzi sev stādīdams. Uzdevums un spējas tikpat augstu, bet citas; tos pašus darbus nevar. Bet aizraujamas līdz.

 

20.2.23.

Es sāku atrast, ka vispār cilvēki nau tik gudri, kā es domāju. Nu mana vien vaina, kad mani nesaprot. Arī tauta nau tik liela, kā es viņu skaitīju.

 

20.2.23.

Kas nu būs? Vai es ar brillēm staigājis? Vai [grozīt?1 var sieviete? Vai tik stiprs mans spēks par mani? Nu jāsāk visa dzīve gluži no jauna: bez mērķiem, bez ilūzijām: pašam viss jādara. Bet kas? Kur mērķis?

Mani darbi. — Bet tie visi ar citiem mērķiem, veciem un nevajadzīgiem. Visi darbi, viss 100 tāpat beigts kā mana politiskā gaita, jo viņi bij tuvākās attiecībās ar šo gaitu un viņas mērķiem.

Visi darbi jāpārsmeltē un tik derīgie jāpatur. To nebūs daudz. Tie būs tik tādi, ir nobeigas šim dzīves posmam. Ari «Aforismi»? Jeb vai «Aforismi» ir jau jauna sākums?

Nodalīt stingri nost no vecā. Bet varbūt tomēr arī mīlas ticība ir vecais?

Visur stingrāk nodalīt jauno no vecā.

 

21.2.23.

Tagad, kad visi ārējie mērķi atkrīt nost, darbi var būt skaisti vien bez nolūka, bez ārēja dzinēja. Bet varbūt ir tomēr arī kāds dzinējs tukšam skaistumam? Varbūt dažās parādībās ir arī absolūts skaistums? Visādā ziņā var darbos vairāk piegriezt vērības skaistumam. Viena parādība, kur nau tik noteikts ārējs dzinējs, — ir mīla. Otra — filozofija, personiska augstāka. dzīve, dzīve idejā, bez materiāliem panākumiem, govsāda. Indiešu meža dzīve. «Nācējs» pa vecam pienākuma paradumam domā vēl uz savu atradumu sludināšanu, jaunu nākšanu. Askēts reālās robežās, dzīvē.

 

21.2.23.

Ir varbūt iekšējs mērķis, vismaz pagaidām, kad atkrituši visi ārējie mērķi cilvēces labā. Pagaidām, lai sevi attīstītu un to vēlāk liktu lietā, nezināma. lietā. Sevi izprast caur darbiem, jo arī izpratne ir vispilnīgākā, aktīvā. Izprast sevi, apdomāt, priekš kā dzīvo, nau bijis laika steigā pēc ikdienas mērķiem. Labi, tie bijuši lieli mērķi un tie ir vienmēr apdomāti, bet nu reiz tie sasniegti, vai tad nau tomēr arī pēc tiem dzīve vēl vērtīga? Vai atliek tikai vēl pašnāvība? vai sīkā bauda? Vai nau vēl augstāki mērķi? Vai meklēšana pati nau mērkis? Jeb vai šī meklēšana nau jau pašnāvības veids? Jaunā dzīve ir vecās miršana.

Pagaidu mērķis paliek; vecās dzīves likvidēšana un fiksēšana, reģistrēšana. Arī vecais mērķis: Nobela prēmija kā noslēgums visam.

 

25.2.23.

Lasu Sing lugu. Priedkalni ciemā. Paliek uz pusdienu, labi garšo. Aina [Jes.?] atnes buķeti, netop pieņemta. Guļu. Izdomāju plānu darbiem, kas vajadzīgi un iespējami. Ik dienu pa 1 dzejolim, vāciski tulkot. Marts, aprīlis: Aforismi. un Runas. Tad 3 mēn. luga, «Ragana» vai «Grakhs». Tad 3 mēn. dzejas, «Nācējs». Paliek: 3 mazi. krājumi sveicienu, «Cilv. brālis», «Rampsenīts», «Ģirts Vilks».

Romānu atkal ievadu, bet nerakstīšu.

 

22.2.23.

Ciemiņi; lauku meitenes — dzejnieces, limit. Barons; lai tulkoju «Biarmiju». Cimermaņa kundze, lai palīdzu. Krauja apciemo. Priedkalnu Anniņa.

 

23.2.23.

Miezīte, aktieri, lai algas glābju.

Marts. Aprīlis. Maijs, Nekas nau atzīmēts.

 

Jūnijs

 

15.6.23.

In. ieteic rakstīt pa to laiku, kamēr viņa sataisās uz guļu. Nespēju sev atlicināt citādi laiku. Tā daru. Varbūt sākšu atkal. Šodien. bez pusdienas. No saeimas kājām mājās, pavada Grinīte. Mājpirce. Tulkoju vāciski dzejoļus, jau gatavi pāri par 90. Šodien saeimā notulkoju 3 dzejoļus. Teātrī alga. Jēkabsons, Freinbergs, koriste, ugunsdzēsējs — mūziķis. Katoļu priesterim samaksāju tramu.

 

16.6.23.

Aizguļos, aizlasos, nevingroju. Nobraucu līdzi uz Lietavu, nogurdinātu. Neeju arī uz banku samaksāt. 5000 rbļ.; to izdara Olga. In. namu lūkot. Guļu pēc brokasta. Notulkoju «Pastardienu». — Lasu un piezīmēju par Kungtsi. Nau dramatisma, bet labas krāsas. Temats nākotnei. Tam jāseko Liadzi vai Laotse. — Neeju uz dziesmu dienu. — Nevaru. iejūsmināties par Kungtsi. Personiski līdzīgs temats, tas var interesēt. — Kad izstrādā stipri dramatiski; tad zūd filozofija un lirika. Sokrāts būtu tāds temats kā «Jāzeps».

 

17.6.23.

Ceļos agri, runājos gultā ar In. Lasu Kungtse. 3 atnāk Olga, Marija. 6 atkal lasu Kungtsi. Nevaru izšķirties: «Kungtse», «Rampsenītu», «Grakhs». — I[niņa]: prozas lugu: inž., meliorācija, lopu sugas. Meita jūsmo par Lejiņu, negrib zemkopību. Nedabū nevienu. Noslīcinājas. — Marija Liepiņ nezin ar mājām ko iesākt. Daugavbūve. Daug. poēzija. Brauc ar laivu. Slīcinājas. Labi, tagad pa 2 nedēļ. prozas lugu, tad «Kungtse».

 

18.6.23.

Ceļos 7, meklēju prozas lugu. Skatos materiālos, nekas neder, nau temata. Vecie tēmi toreiz būtu bijuši labi, bet nau izvesti. Visu dienu ap to pūlos. Jāraksta cikli, jo vienā lugā nevar visas problēmas izteikt. Iznāks tikpat gari laika ziņā kā viena dzejas luga. No rītus divas vecenes: Mātera kdze un Zaprovska. Pircēja. — Līvija Gulbe, māsa Likarte. — Sestdien un svētdien «dziesmu diena», mēs neejam. Uz leišiem līdzi skolotājiem arī nebraucu. Bet neko neesmu pastrādājis. Pēc brokasta aizlasos ķīniešus. Ļoti nopeļ Kungtsi. — Kad tik man neiznāktu kā agrāk, ka nekā neizdaru. Jāsaņemas, jo tagad ir bīstami, un jāuzveic.

 

19.6.23.

Ceļos 8, lugas mekle, avīze, 10 vingroju, ēdu, mazgājos 12, laukā strādāju pie «S. S. S. marša», neiet, Lietus. Saeima, maz var strādāt. 10 mājās. Aicina pie Celma. Sarunas ar Gulbi. Māteriete.

 

20.6.23.

Ceļos 8, nelabi gulēju, «S. S. S.» taisu, bet nevedas. 10 sāku vingrot, Māterene, vecene. V. Rapas jkdze atnes naudu par lauku lugām. T[autas] augstskola ziņo, ka man lemti 200 r. Aizlasos sīkās avīzēs. Lugu nevaru izdomāt. Vakarā R. Klaustiņš dēļ vasarnīcas, īsti laikam dēļ pabalsta no Kult, fonda. Ulrihterene dēļ 600 r. Leišu ekskursija dara lielu uztraukumu pie leišiem. Žēl, ka nebraucu, bet būtu nogurdinājusi. — Kārkliņš atsūtījis pēc dzejoļiem.

 

21.6.23.

Ceļos 8, guļu no ½ 3 vingroju pilnīgi. O. aizbrauc. In. aizgāja uz slimnīcu mazgāties. Lasu ķīniešus. Taisu «S. S. S.», guļu, nemazgājos. Kārkliņš no teātra, pirmdien sēde. Pēcpusdien atkal Ķīna un Indija. Masētāja. «S.S.S.». Jauna reliģija uz pastāvošā pamatiem. To Budha, Jēzus Kungtse. Tikai personība un ētika, ne filozofija. Bet vai pilnīgi var iztikt bešus? Zinātne un kosmoloģija jāņem vispār atzīta.

 

22.6.23.,rakstīts 23.6.

Iedomājos, ka jāraksta leišu komēdija, un izdomāju gatavu plānu pavakarē. No rītus nobeidzu «S.S.S. maršu». Atnāk Rūta un paņem arī 100 r. «J. Ziņ.» lasu par lielisko skol[otāju] uzņemšanu Lietavā, kreņķējos un izdomāju leišu komēdiju.

 

23.6.23.

No rītus avīze, leišu kom., izlasu «Minnu v[on] Barnhelm». In. uz pilsētu. Vingroju. Lasu Stevarta leišu vēsturi. Rūtenbergu. Jāraksta taču vispirms latv. prozas lugu, tad tik leišu komēdiju. Pavakarē Damb[e]k[alnej un ārstiene. Ļoti viņām patīk Anniņ[as] dēls, Viņa appušķo manu istabu un trepes. Vakarā Libert k. ar kādu tirdznieci Kalniņ, kurpes dāvā. Ļoti sajūsminātas, dzer tēju. Runājot par mani labi. Taču ir ari labi ļaudis. Grozās prāti.

 

24.6.23.

Ceļos 8, nevingroju. Uzrakstu leišu komēdijas plānu. Kārtoju jautājumu par prozas lugām. Jāizvēlas, vai lauku mteliģ[ences] trūkums, vai jaunatnes mācības nesasniedzamība. Trūkst vēl reālas personas un notikumi. Jāpiespiežas un jāizdomā tāpat kā leišu komēdija. Es neesmu līdz šim tā piespiedies un tādēļ nepanācis. Visi darbi galu .galā ir izspiesti varas darbi. Tā kārtoju līdz 12, nevingroju, ēdu, nemazgājos. Noguļos, uzmodina: telegramma— sveiciens no Opincāna. Šogad nau citu sveicienu. 5 atnāk Uliņš, meita, Cenas jkdze, Laimīte Siliņ. Ciemiņi aizgāja. tikai pēc 9. Liekas, ka patika. — Skatāmies Castagnolas kartiņas. Sentimentalitāte: bij pilna dzīve, kam bij jālien tanī turku galerā? Vakariņās I[niņa] saka: nežēloties par pagātni, bet gaiši redzēt nākotni: cerēsim, ka dzīvosim līdz 70 gadiem. Mums pāri vēl 12 gadi. Jāraksta ikgad 3 grāmatas: luga, dzejme, atmiņas vai publicistika, kopā 36 grāmatas. Jāiedala labākās, kas visādā ziņā jāraksta. Nenodoties sīkiem darbiem naudas dēļ vai slavas dēļ: lai saka labu vai ļaunu, bet darīt savu darbu. Es par daudz svaidīgs, lēcieniem strādāju, saraustīts, dzīve nekārtīga, neveselīga, uztraucos par daudz, — vajga kārtīgi strādāt 3 stundas dienā, lasīt priekš darbiem, atpūsties veselība kopt. — Es atbildu: bail sagatavoties uz īsu dzīvošanu, domāšanu visur uz miršanu un tad arī tiešām jutīšos vecs. Tagad es jūtos gluži pārsteigts, — vai tad es vecs? Vai tikai 10 gadi, ko dzīvot? Vai jātaupās? Bet mans tēvs ari palika testamentu nerakstījis. Gocthe nedomāja uz miršanu, negribēja «Faustu» nobeigt, gribēja precēties.

 

25.6.23.

Mostos 6, nelāga sapnis, ka pazaudēju cepuri un koku. In. atkal redz, ka dabūjis ģīmetni bez galvas, vēlāk vienu aci. In. brauc lūkot namu pie Ķeizardārza, labs, maksā 2 m[iljonus]. Nestrādāju, lasu «???????.????», «Liebes-briefe». Aprēķinu mūsu boju. Te 800, Lugānā 1370, nams 300, viss kopā ap 2 ½ . Negribu riskēt visu likt namā, ari jūrmala neiznāk labi, ja še jāzaudē 50. Ar veceni tikt tā galā, ka pēc 2 gadiem es pats vadu saimniecību. Mums būtu no piegādēm ap 10 pa mēnesi. Pa 2 gadi var vēl sakrāt klāt ½ . Lielas muļķības esmu pielaidis aiz savas bezenerģijas un neesmu uzturējis, ko Lugānā sakrājis, nedz klāt pelnījis, bet vēl zaudējis. Vajdzētu tagad prast iegūt lielākas lietas. Jāpadomā.

 

26.6.23.

Nerakstīju neko, jo pārnācu 12 naktī no saeimas sēdes. No rītus tulkoju Gētes dzeJas. P. 3 braucu uz teātri un Ķeizardārza namu skatīties. Atmiņas. P. 2 bij Doriņa. Vai vakar, vai šodien bij Priedkalnu Anna, ņem labāk pantiņu no manas dzejas pr[iekš] Priedk[alna]. Teātrī Milda R., Feidmanis, Zeltmatis. Saeimā jaunā valdība. Mani aicina uz Daug[av]pili Jēzups un uz Liepāju Rūdis. Berta un Bušēvics laipni. Klāra. Zommers. 2 skolotājas: Daugul un Melnalksn. Mikels Kalniņš. 500 rbļ. Konrāds. Klaustiņš. Punga. Kājām mājup.

 

27.6.23.

Ceļos 9. Revelīn kdze. Upīša antoloģija. Ubags 100 rbļ. Laiviņš, bij. cenzors, leišu lugu tulkot. — Vakar saeimā labi pastrādāju. Šodien nekā. Lasu «Wunder der Natur».

 

28.6.23.

In. uz Rīgu, aplūko namu. Lasu. 8 braucu arī aplūkot. Melngaili satieku. Lai es aizstāvu. Nekā nedarīju, nelaba dūša, Rīt no rītus jābrauc uz jūrmalu.

 

29.6.23.

8 braucu uz jūrmalu. Balta, nekādu cerību. Gulbene, Klaustiņš, skaistu dārzu izkopis, mājiņa. Apskatu vasarnīcu, bet Dēķens dzelzceļā, cilvēkus nenicinot. Kl., abi laipni, pavada uz staciju. Nolaidīs no cenas. — Saeima, 3 latgaļi, lai braucu, Lorencs, Berta, Ulpe. Klāra var ar Vesmani salonvāģī, tomēr paliek mājās.

 

30.6.23.

Ceļos 7, tulkoju. Nevingroju. In, gripa. Galva sāp arī man. Lasu «Wunder d[er] Natur». Mazgājos. Pusdienā O., rēķinus savedam. Kopā ir 720. Katrs sākām krāt no 100 r. — Pārrunas par vasarnīcu. Vakarā pelde plk. 8, Jāsāk ārstēties un taupīt.

 

 

Jūlijs

 

1.7.23.

Ceļos 8, tulkoju Göti. 10—11 vingroju. In. jaunu joku lugas plānu. Labs, bet prasa ko citu un nepatiks. Pēc brokasta atkal tulkoju, Noguļos. īn. uz Rīgu namu lūkot. O. raksta noveli. Es arī uz Rīgu. Satieku Ķēniņ. Svešs sveicinātājs un laimes vēlētājs. Labs nams. Plāni. Rīt In. grib uz jūrmalu. Man uz teātri jāiet.

 

2.7.23.

Ceļos 8, lasu Andr. Up[īša] «Dzīves ceļi», Lin. Laicena stāstus un dzejas, tas labākais, saka A. Up. No rītus Riekstiņš. Braucu uz teātri. Atpakaļ kājām. In. uz jūrmalu. O. Tulkoju Göti. In. nau nolīdzis. Man ciemiņi: Noriņš, aktieris, lai dod «Nogr[imušo] zvanu». Pircējs, viss slikti, bet atnāk vēl. Vendels ar trakiem projektiem, atstāj savus slepenus 3 kuvērus. Nožēloju, ka nebraucu uz Daugavpili un Liepāju. Ar partijai rādu, ka ir man popularitāte visaugstākā.

 

3.7.23.

Ceļos 8, guļu no 12. Tulkoju Göti, labi daudz, rīt beigšu. Palieku strādāt, nebraucu uz jūrmalu. Viešņas bij meitenes pēc grāmatām. Strādāju ārā. 5 uz saeimu. Partija loti ļauna, nesveicina, kam nebiju Liepājā; tāpat Jēzups. Tikai Berta loti laipna. Ulpe pienāca. 100 r. Veckalnam priekš slimokasu aģitācijas. Čeķu 3 deputāti. Saka, ka es loti jauns, Leišu deputāts. Pēc sēdes Fredis, grib braukt uz ārzemēm. Pavada mani, tā kā nolūgšanās. Kājām nāku mājās. O. labi.

 

4.7.23.

Rītā agri uz saeimu, tad uz teātri. Zeltm[atis], Rode atpakaļ, no apaļā priekškara nekas neiznāks. Mājās. 5 atkal uz saeimu. O. uz jūrmalu. Mājās nāku kājām. Vāji guļu.

 

5.7.23.

Rītā uz saeimu. Mājās pusdienā. O. nau tik labi. Atkal uz saeimu. CK sēde. [2 nesalasāmi vārdi,] Krieviņš izkreņķēts laukā no partijas sīkmaņiem. O. Neguļu labi.

 

6.7.23.

Ceļos 7, vingroju. Uz saeimu. Tulkoju «Noskaņas». Pārrakstu «Fiat justitia». Mājās. Noguļos saulē. Teātrī. Valters atprasa savu gabalu: Hamsuna «Viktoria». Tulkoju «Pārvarīgais». Gulbis nepieprasa rokrakstus, varbūt neizdos, nau. naudas. Kājām mājās.

 

7.7.23.

Ceļos 8, noguris, tomēr izvingroju, mazgājos, gribu gulēt, traucē, Vendels, paēdinām. Eju ārā gulēt, Auziņ no Dundagas, brālis apcietināts; gribu gulēt, neiznāk. Lasu Titus Stivenzelt, mazs dzejolītis. Pēcpusdienā atkal nedabonu gulēt. 0. Atnāk Antons, rakstīs biogrāfiju, īsu, nāk. gadu vai 1925. g. garo, ko Gulbis solījis ņemt. Blaumaņa garo Rapa neņemot, tikai īso.

 

8.7.23.

Ceļos 8, noguris: nevingroju, saulē gozējos istabā un lasu «Wunder d[er] Natur». Pēc brokasta guļu, neaizmiegu, mazgājos. 2 dzejoļus. Kārtoju «Novelu». Nostiprinos domās, ka varu sākt dzīvot tikai literatūrai, jo pārtika gandrīz pietiekoša, un 2) ir laiks, paliek pāri tikai nedaudzi gadi. Nau vairs vajadzīgs ne naudas, ne slavas tikai darbs. Olga saka, ka «Spītnieks» nelabi rakstīts, grūti lasīt. Manas drāmas turpret viegli lasās, Man nau episka stila, In[iņai] ir episks un dramat[isks]. Man kā Heinem mākslots stils.

 

9.7.23.

Ceļos vēlu, strādāju pie vācisko tulkošanas. Vakarā jāiet uz somu viesībām, šaubos, vai iet. O. saka jā. Labi uzņem manu runu, krieviņš autā atved mājās. Sreiners slavē, ka es runājis vāciski. Ulm[anis], Bērziņš: neesot krist. nac., Ruberts, Butuls. Dzeru. ½ 2 mājās. Nereibst, nau arī paģiru. Tātad esmu tapis stiprāks nervos.

 

10.7.23.

Uz saeimu. Nevingroju. Jūtos jautrs. Satieku Azuru, teātris, Skulmi. «Jāzeps» 3. izdevumā. Vācu dzejoļi vajdzīgi septembrī. Arturs Bērziņš prasa «J. Z.» dzejoļus. Antona biogrāfiju Gulbis izdos. Ticības kari aizvelkas vēlu. Pārnāku kājām 12. Elpoju dziļi.

 

11.7.23.

Ceļos 9, nevingroju. Saeima. Māteriete, korektūra, vēstules rakstu universit[ātei] un Vilip. Marcink. Teātri Švarcs: Moisi viesosies. Azuras nau. Vakarā 6 pie Butuļa univ. Somi, nau labas vadības, lībieši. Saeimā Dukāts, lai dodot lugas. Kājām mājās. Dziļi elpoju.

 

12.7.23.

Ceļos 8, negulēju labi, jāiet uz saeimu runāt. Turpinājas debates par Izgl. ministr. Teātrī nekā nau. Mājās, drusku guļu, varbūt tūliņ jārunā. Novārgstu līdz ½ 1O, man tik rit pirmam runāt. Lībieši aicina rīt ar viņiem konferēt. «J. Ziņ.» nemin, ka es bijis vakar sēdē.

 

13.7.23.

Mostōs ½ 7, guļu 1, noguris, bet jāiet šodien 10, jo man pirmā runa. Drusku vingroju. Nelaba sajūta, ka jārunā. Nonāku par agru saeimā. Ceļā satieku Brusubārdi, aizdodu viņam 25 rbļ., Dauģis ari brauc, bet neredzu. Runa iet grūti, bet iznāk vietām labi; bet neveiklas frāzes, asumi. Atzīst Gulbis un Dukurs. Viss nosvīdis. Teātri nau neviens. Azuras vēstule. Tramu gaidot, ģenerāls Balodis pieteicas ciemā. Ceļā izkāpj Az. Drusku noguļu. Momberta vēstule, «Jeune Rēpublique» kritika, vivifiera franču liriku, kas tikai mazums. Saņemu algu. Izglīt. budžetu atraida. Gailītis tiks par vistiņu. Esot daudz parādu sataisījis. Berta, Klāra. Dodu franču avīzi Porietim, lai reklāmu taisa. Eliāss neņemas rakstīt «Scd.». Kājām mājās.

 

14.7.23.

Mostos ½ 9, gozējos, avīze, In. uz Rīgu, lasu Ervin Rode, bāde, daudz svīstu, bet daudz arī dzeru. Par daudz dzeru, jāatradinājas. O. Pusdiena. Par daudz laikam arī ēdu. Antons dēļ Blaum[aņa] biogrāfijas. Mums visvairāk vēstuļu, bet neaicināja viņu svētkos. Mana svētku runa bijusi laba, saka Antons, bet neesmu uzrakstījis. Baltkrievi atnāk pateikties. Dos baltkr. lugas.

 

15.7.23.

Guļu ilgi, lasu Max Halbe «Jugend», Schnitzler, gozējos, vingroju pamatīgi, pusdiena, atnāk dzejniece Kļaviņ, nosēd no 4—9, tad vēl atnāk Johanna, tad Uliniete. Ar to diena beigta.

 

16.7.23.

Ceļos 8, lasu «Jugend», vingroju pilnīgi, brokasts, guļu, nemiegu. Plāns: lauku intel. trūkums. O. saka, ka izglīt[ības] nesasniedzamības neesot. Ideālisma trūkums gan. Komēdija: krustdēlu būšana, aizmugures varoņi. Manžoss ar pedagoģisku teātri, prasa kultūras fonda pabalstu 75000 rbļ. Grūti iedzīvoties prozas drāmās. Bet varbūt tās, ko izdomāju, arī nau pareizas. Un vajga dot ko nopietnāku, savu dzīves jautājumu.

 

17.7.23.

Rakstu 19. [jūlijā] un it nekā neatminu. Saeima. Kājām mājās. Jūrmalā. Ziemeliete, Trasuns, Benjamiņš, Azura. ½ 3 mājās. Saeima. Vingroju.

 

18.7.23.

Vingroju. Saeima. 2 Kult. fonds. Neeju mājās, atnes ēst In. Pēc sēdes atkal teātrī 4—5. Sēdē. O. 7 jāiet uz Matīsu runāt. Izdodas diezgan labi, bet saturs vājš, tikai loģiska uzbūve. Saeima, kājām mājās. Noguris. O. nemierā.

 

19.7.23.

Augšā 7, vingroju. Saeima. Lerh kundze, Laursons, Lazersons, braukšus mājās. Drusku guļu. Saeima. Lerh, Mētra. Noguris, lasu «Dagdu» III. Kājām mājās. In[iņa] lam[ā?], ka biju noguris. In. vecītes steigušās dot puķes, kad dzirdējušas manu vārdu.

 

20.7.23.

Ceļos 7, vingroju, uz saeimu, sēdes nau, braucu uz jūrmalu. Azura. Pie skolotājiem, ir vieta. A. bijusi, bēdājusies. Labi. Satieku Rudzīti ar dēln un kundzi. Dēls dod man vienam bonbonu, runājam. Vecais Trasuns stāsta, ka viņam 6 pūrvietas dārza, bet grib pārdot; neko ieienes. Tas nau veikalnieks — linsēkla. Veckaļns man iedod, nopirkdams avīzi. Pusdiena mājās. Uz saeimu; eju skatīt māju Kalējielā; par mazu. Sēde, Teātrī. Runāju uz Koknesi. Vēlu mājās. 12 vēl nau gulēt.

 

21.7.23.

Vakar. Ceļos vēlu, nevingroju, saeima. Korektūra. Berta. Sadūšinu, lai raksta partijas vēsturi. Celms atdod parādu 3000 rbļ. Frakcijas sēdē Buš[evics?] izved savas domas, bet tās izrādās nepareizas, izsaka valdībai uzticību. CK sēde. Grēviņš aicina dot dzejoļus «Scd'am.». In. saka, ka Lindiņš došot vasarnīcu. Paula Baltābola atraksta, grib lomu «Rīgas raganā». — Man šodien liels nogurums.

 

22.7.23.

Ceļos ½ 8, lasu gultā, sajūta, ka brīvs. Lasu «Eroici furori». Nevingroju, nemazgājos. Skolotājs no Sakalejas, dodu par brīvu teātra telpas. Vagulis ar kundzi. Gribu braukt uz jūrmalu, lietus. Sapņi nelabi: 3 miroņi slepeni jāglabā. Vakarā ar In. un Veckalnu Annu teātrī. «Ministru prezidents». Nedaudz pazīstamu.

 

23.7.23.

Ceļos 8, rītu gribu braukt uz jūrmalu. I[niņa] agrāk. Norakstu vēstuli Berlīnes teātrim. Braucu 2, nesatieku. Dauge. Lietus, 6 mājā. In. aizgājis. Apm. 3 dzejoļi pa ceļu un gultā. Gaidu pārnākam. Lasu. Acis sāp. Sapnis, apspriežas, ari Čakste: man dot centru.

 

24.7.23.

Ceļos 8, lasu «Jāzepa» korektūru. Lasu «Wunder dļer] Natur». Vakar vakarā pārnāk In. Lasu un rakstu dzejoļus, jūtos brīvi. Bet nāk daudz ciemiņi: M. Lange, 3000 rbļ. Laiviņš — bij. cenzors. Gulbis izdos no jauna 8 manas grāmatas un 2 In, Gribot izdot ari Prologus Univers[ālajā] bibl[iotēkā]. Lai es ejot par U[niversālās] b[ibliotēkas] redaktoru. «Sudr. gaismu» vāji pērk; drukāti tikai 2500 eks, Par ko tas neiet? Ir taču mans skaistākais krājums. - Vakarā vēl atnāk Klāra, brauc uz ārzemēm, Kārtoju dzejoļus. Vecos rakstus pērk, bet nepērk manus jaunos.

 

25.7.23.

Ceļos ½ 7. L. brauc. Gozējos saulē. Kārtoju prologus, ir sistēma, sanāk 4 loksnes. L. nau dabūjis, aizbrauc. Vakarā vingroju un mazgājos. Eju drusku ārā. I[niņa] Rīgā pie Klāras. Gulbja vīrs atnes 5 «Goldne Ross» un I[niņas] grāmatas. In. nopērk «Romas» grāmatiņu. Rodrigo Kalniņš naudas.

 

26.7.23.

Mostos ½ 6, norakstu un kārtoju «Novelu» un Prologus. Vingroju. Pēc brokasta aizlasos grieķu pasakas, aiziet visa diena neziņā. Ciemā Herteļu Elza. Pusdienā svinam Annas, Polis un vīns. Vakarā vēl grieķus. Grūtsirdība, nekur neesmu gājis.

 

27.7.23.

Ceļos 7, braucu uz Bangersku, teātrī, pie Gulbja, nau mājā. Uz jūrmalu 12, palieku ½ stundu. Azura. Dzejoļi. Ciemiņi: I. — biedrīb., teātri priekš leišiem. Treim[ane] no mana teātra, nervoza. Drusku dzejoju. Nogurums. Rīt uz teātri un Gulbi. Anglis Gross no Tibetas, ka tur okultists 240 gadu vecs, spirgts.

 

28.7.23.

No rītus strādāju. Nevingroju, traucē Brastiņ no Aizputes, dzejniece. Braucu uz teātri, Rodrigo, Treimane, 3 uz jūrmalu, tikai izbraukājos, pa ceļu 1 dzejoli. Mājās kads ciemiņš. Bade vakarā ½ 10-½ 11 Dienu biju saticis Gulbi, priekšlikums kopā pirkt namu. Lietuvieši teātrī, atdodu par brīvu telpas.

 

29.7.23.

No rītus strādāju, nelabi guļu pēc bādes. Nevingroju, jo atnāk Freinberģis, paliek brokastī. Lasu, gribu gulēt. Pusdiena. Uznāk Kārkliņš un Poriets. Izprasa par darbiem , un teātri. Aforismus grib, romānu. Vakarā vēl pārskatu «Puķu lodziņu», norakstu «J. Ziņām» un «Scd.». Nogurstu no viesiem. In. kreņķējas par veceni. Gribam tikt vaļā.

 

30.7.23.

No rītus strādāju drusku, dzejoli, vingroju. Braucu uz teātri Rodrigo dēļ, tas man neteic to, ko avīzēs raksta. Teātrī Skulme un Rode, ir strādāts, būs laikā. Aktieriem laižu lēti 15%, viņiem labi ienākumi. Leišu rīkotājs. Barons limitists. Neeju, bet aizsūtu vēstuli, Bangerskam atteicot. — Vakarā eju uz leišu rautu. Runāju vāji. Godinājumi no leišu puses, apdzied, aicina pie manis jaunos rakstniekus. Ar Giru no rītus gara saruna. Vakarā Tumas un Gira, un vēl kāds min manis. Nāku kājām atpakaļ; mājās 2. Paēdu, rautā it kā neēdis. Labi tomēr, ka gāju.

 

31.7.23.

Ceļos 7, vingroju, jūtos mundri un izgulēti.: Uzrakstu savu vakarējo runu priekš leišiem. Pārdomāju šodienas runu. Braucu uz teātri Rūmnieces dēļ. Timma, Ozolkāja, Usma. Braucu mājās, satieku Brusubārdu, Vecozolu. Nožēlo Kornetu. Dabonu vēl kādu drusku nogulēties. Sadomāju runu, bet iznāk citāda. Nodomāju tagad mācīties runāt, izcelt aplausu vietas. Uzrakstīt gatavu runu. Tas taču vispareizākais. Braucam abi ar Iniņu, Rīters labs, bailīgs cilvēciņš. Uzstājamies 6 vīri, melnā jaunatne. Es drīz aizbēgu. Šodien runa iznāk labāk, īsi. Leiši atbildot mani gandrīz katrs min un godina. Es pieceļos ložā un klanos. Jaunie dzejnieki apdzied. Šķiramies loti sirsnīgi, sabučojamies, reizu reizēm. Daudz paziņu. Mūsējie dzird, kā runā par mani sveši: pasauls dzejnieks.

 

 

Augusts

 

1.8.23.

Ceļos ½ 7. Uzrakstu savu vakarējo runu teātrī. Pārtulkoju gabalu «Kaina», jāizdod līdz ar ievadu. Jādara ari traucējošs mazs darbs, sākts ir, un cita gadījuma nebūs. Neēdu brokastu, bet vingroju. Ciemiņš no Ceļoj[ošā] teātra, prasa solīto lugu uz 1. sept., vēl nau ne sākta. Uzvedīšot «Svētki Solhaugā». Pusdiena. Korektūra no «J. Ziņām». «Mēnessmeitiņa» vairāki dzejoļi. Sāk galva sapēt, vai no darba? Vai nelaba laika? Vakar arī bij galvas sāpes, laikam no uztraukuma. Šodien nau nekas teikts, ka leiši mani cildinājuši.

 

2.8.23.

Ceļos ½ 7, braucu uz jūru, nokavēju uz teātri. 2 telegrammas no lietaviešiem. Nosūtu «Jaun. Ziņām». Saņemu naudu saeimā, atvilkuši. V, Eglīts nodod savu jauno lugu. Repsis arī lugu. Dubultos līdz p. 8 vakarā. Dzejoļi. Korektūra. Rīt jāiet glābt Skulmi, lai neiesauc apmācībā.

 

3.8.23.

Uz teātri ½ 9. Sagaidu L. 10 bijusi komisija. Mīļi sagaidij. Pie Ducman nevar dot atvieglojumu nevienam; atstās tikai Rīgā. Uz teātri. Skulme neuztraucas. Vakarā In. uz teātri, L., es braucu naktī pretī. Ģērmans: lai es runājot uz skolotājiem, es neeju, ko nožēloju.

 

4.8.23.

Vingroju. L. Atnāk Priedkaln Anniņ, dabūjusi vietu. Gatavoju runu. 12 atnāk Ģērmans, somi nenāk. 4 stund. paguļu un 7 uz Jonatānu. In. un Anniņa, top līdzi ēdināta ka māte. Mana runa laba, bet I. vairāk aplaudē, kaut gan bez satura. Jonatānieši diezgan reakcionāri. Lapiņš labāks, bet grib dibināt progres[īvu] avīzi. Rītiņš, Buša, Vesmanis runā pirmie, tad es. No Šonerielas kājām mājās. Paziņu man nau, bet L. gan.

 

5.8.23.

Ceļos 7, vingroju, bet nemazgājos. Norakstu dzejoļus. Lasu «Wunder d[er] Natur» gultā. Drusku guļu, atpūšos. Neuzrakstu runu. L. uz Sloku. Pārnāk jau ½ 9. Rīt gribu palikt mājas. Nopietni jāstrādā, vienam jābūt, jāpāriet pāri par nāciju.

 

6.8.23.

Vingroju, mazgājos, In. apslimis ar māgu. Lasu Lejiņa «Nebrauc tik dikti» visu, divi stili. Norakstu Prologus. Atnāk Rode un Skulme; runājam par mākslu līdz p. 5. Lasu avīzi. Atnāk Gulbja radnieks, ilgi runājam, nācis Hagela koncerta dēļ. Norakstu vēl. L. priecīgs, laikam, ka darbā. Rode laiž visu aši pāri, Skulme .runā un domā ļoti lēni un smagi, nevar izteikt, bet jūt, ko runā. — Veckaln Anniņ var dziedāt.

 

7.8.23.

Ceļos vēlu, gozējos, lasu Fischel «[Das] moderne Bühnenbild», Taīrova «Entfesselt[es] Theater». Pēc brokasta guļu.

Pēc pusdienas norakstu un kārtoju «Mūza mājās». Taīrovs blēdīgi zem teātra maskas grib ievest jaunu diletantu mākslu kā runājošu pantomīmu. Tehniski jūtas tik stipri, ka gribētu vieni paši iztikt bez saimnieka. Rīku grib par mērķi celt. Kad tu gribi godīgi, lēni iet, būs teātris brīvāks. Man vajga par teātri intresēties: vadīt režiju.

 

8.8.23.

Ceļos 8, vingroju. Prologu prologiem, avīze, braucam 12 uz teātri, 2—3 kājām mājās. Skulmem neļauj palikt Rīgā. Melnie grib nogremdēt lugu. Pagaidīsim. Tysliava atsūtīja savus dzejoļus. Lilijai Ērikai aizdodu 1000 r. Mājās ciemiņi. Baško par «Reita» redaktoru. Jālasa rokraksti. — Hermans dēļ kostīmiem. Vakarā Smiļģis. Samierināšanās, lūdz pēc Fausta». Došu.

 

9.8.23.

Ceļos 8, lasu rokrakstus priekš «Reita», O. aiznes, rakstu satura rādītāju Prologiem. Vingroju. Divas lūdzējas teātra dēļ: Auguste Krūmiņ kā lūdzēja, Orientācjs kā intervetājs. «Sdem.» dos arī literatūru. Rozīts prasa priekš «Rituma». In. brauc skatīt Lazaretes ielu. Nedabonu strādāt. In. paspēj.

Prologi, «Mēnessmeitiņa», tad lugu. Tad «Ave sol» dramatiski. Projekti: nemaz dekorācijas: «Ave sol», «Addio bella», «Aktīnijas». Žurnāls man pašam jāizdod, pieprasot literatūru. Orientācijs: Tūters grib izdot jaunu avīzi. Teātrī dot savus gabalus un savu režiju. Kustēties vēl līdz 60 gadiem. Veselība saulē, Lugānā.

 

10.8.23.

Ceļos ½ 7, kārtoju prologus. Vingroju, braucu uz teātri. Skulmem 1500 rbļ. Vēstule Az. Mājās. Gulbis neatbrauc. Nepiedalās nama pirkšanā. Baidāmies vispār pirkt. Vakarā strādāju labi ilgi pie Prologiem, pabeidzu kārtot, tikai prologs jāraksta un epilogs, ja iznāk. L. slim. — Priekš «Rituma» «Imanta» jānoraksta. — Šodien viesu nau, tikai mazas meitiņas prasa lasāmgrāmatas.

 

11.8.23.

Mostos 5, ceļos 7, rakstu prologu Prologiem, iznāk 82 rindiņas. Pabeidzu 11. Vingroju. Braucu 2 uz jūrmalu. A. Mājās 8, bāde. L. slima un vārda diena, un stipri karsējas bādē. Sveiciens no Ulpes ārzemēs. Uz skolotājiem lai ejot tomēr.

 

12.8.23.

Ceļos 7, L. uz bērēm, nevar gozēties, vingroju. ½ 11 brokasts. Lasu «Wunder d[er] Natur», pēc pusdienas lasu Hey King Cun, izlasu gandrīz visu. In. ar Veck[alnu] Annu uz čin[u], A. aiziet ar Poli, palieku viens pats. Gribu norakstīt prologu un «Imantu», bet aizlasos. Žēl, ka jāiet atkal darbā. Gribētos brīvi dzīvot un strādāt kā Castagnolā.

 

13.8.23.

Ceļos ½ 7; domāju par runu pie skolotājiem. 8 atnāk Alek. Bērziņš, sarunā ilgi, nau laika vingrošanai, 12 pie skolotājiem; saņem Melnalksnis, skolotāji aplaudē, ievada runa. Mana runa iznāk laba, bet pēc, kad izskaidroju jautājumus, nogurstu. Aplaudē visur, kad sievietes mudinu piedalīties atklātībā, neaplaudē. Pasniedz man puķes, lielu rožu buķeti. Labi atvadāmies. Uz teātri. Mājā guļu, noguris kā pēc liela darba. Nekā nedaru, guļu. Rīt vēl brīvdiena, jānoraksta «Imanta».

 

14.8.23.

Ceļos ½ 8 norakstu prologu Prologiem. Gribu nobeigt grāmatu, ir 76 lp., piedzejoju klāt 4 dzejoļus, nu ir 80. Grāmata gatava. In. nones Gulbim, bet tā neatrod. Ar Staģi kopā pirkt namu, Caurskatu «Imantu», sākumā daudz jāpārgroza. Rīt jāpabeidz. L. nāk vakarā vēlu mājā, Rit jāiet uz teātri. Nau vēl neviena luga sākta. Jādara.

 

15.8.23.

Ceļos 7, gatavoju «Imantu», vingroju, braucam abi ar Iniņu uz teātri, In. Lazaretes ielā, teātrī sēde. «Jāzepu» skolotājiem izrādei, «Sdem.» laba piezīme «Rainis un skolotāji». Teātrī neiznāk man uzruna. Ozols ar dzejoļiem un projektiem ķīmijā. Aizeju uz Lazareti. Labi. Satieku ceļā V. Siliņu, ļoti sarūgtināts. Pēc pusdienas guļu, nedara labi. Mika un Pika, kas viņu mierina, labs stāsts.

 

16.8.23.

Ceļos 7, vingroju, avīze, braucam abi ar Iniņu uz teātri. Mana runa laba, Gulbis noklausījies. Aktieri bij gaidījuši, tātad tādas patīk. Gulbis, lai pērkot namu; prestiža jautājums: lai redzot, ka nekas nau dots, pašam jāpelnot. Vācu avīžnieks priekš «Rig[asche] Nachrichten»: teātra gaidāmā sezona, pie teātra nācis kā pirmā; tad tik opera. In. aiziet uz Lazareti. Negrib pārdot. Pirmais mēģinājums «Aspazijai». Freinberga runa, Tad uzstāda 1 un III cēlienu. III nau labs, nau telpas aktieriem. Skulme Marta. Marija esot par saimnieci mājās. Aicina ciemā. ½ 2 mājās. Atnāk Liepa no Birutas ar dzejoļiem1, B[iruta] grib izdot, Gulbis grib vācu dzejoļus pēc jaungada. «Mūza mājās» grib atsevišķā grāmatā. Bet kā tad būs ar «Mēness meitiņu»? Divi dzeju krājumi vienā gadā.

 

17.8.23.

Ceļos ½ 8, vingroju, drusku tulkoju «Kainu». Uz teātri. In. noliek naudu. Teātrī Anni Simson, Kūla un R. Liepiņš prasa pēc teātra telpām un aicina uz pedagoģisko nedēļu. P. Sēja bijis, bet mani nerada. T. Celms pabeidzis suum cum laude, bet laikam viņu nepielaidīs profesūrā. Arī Ozols. Uz pusdien[am] Regina, šķiršoties no brāļa, pieņemšot vietu. Sadū?inu viņu uz Matveja vēstuļu izdoš[anu]. Sūtu uz Tukumu, kur tas dzīvojis. Cik tu stiprs, neviens nebūtu spējis to ar mums izdarīt. Neko nepaspēju izdarīt vakarā, jālūko, ka laiks neaizietu postā. No rītus tagad maz var strādāt.

 

18.8.23.

Ceļos 7. Izmeklēju rakstus — Freinberģim aforismus un Blaumaņa vēstules man. «J. Ziņām» «Peles bērns». Vingroju. Vakarrīt bij pieteikties kandidāts uz diriģenta amatu. In. uz Rīgu. Es uz teātri. In. ari atnāk. Ceļā satieku Az. Nau ievēlēta. Vakarā atnāk Zelteniete dēļ Birutas dzejoļiem. Avīzē, ka esmu ievēlēts par goda prezidentu Bibliotek[āru] kongresā. Jāiet tātad rīt pie viņiem. Arī pie skolot[ājiem] [uz] ped[agoģisko] nedēļu, Vakarā uzved «Jāzepu», un arī laikam būs jārunā.

 

19.8.23.

Ceļos 8, domāju par runām, nevingroju, braucu uz teātri, pie skolotājiem, vācietis Voguls, vācu reakcija nau tik bīstama. Mana runa izdodas labi, saņem un izvada ar aplausiem. Dēķens manu teicienu min, ka mums jātop tik tālu kultūrā, ka bez mums Eiropas kultūra nebūtu pilnīga. Tad eju uz bibliotekāriem. Nesaņem, Egle nokavē man dot vārdu. Pēc pārtraukuma sēstos pie prezidija galda un turu runu. Labi. Grāvīts par Latvie. Birzmeks-Upīts lai dod «Jaun[ībasj Tek[ās]» biogrāfiju, bērnu dzejoļus ar ilustrāciju ik mēnesi, gada beigas būs grāmata. Arī «Domām» lai dod rakstus, Jesens kaunās, ka nau samaksājis. Skolotāji nenāk sēdēt uz teātri. Pēc bibliotek. mājās. Aicina, lai vēl atnāk pie viņiem, arī pie skolotājiem. Vakarā ar In. uz teātri, bet nau izrādes. Kinematogrāfos nau labi gabali. Satiekam Trauberģi. Ļaudis visur atskatās atpakaļ, viens saka: tur abi ar Aspaziju. Rīt uz teātri.

 

20.8.23.

Ceļos 6, guļu nemierīgi, strādāju 7—10 pie «Kaina» tulkojuma, tikai 3 ½ lapp. Iedomājos, ka var rakstīt: teātra atklāšanai priekšspēli, nākamo lugu personu gājienu ar starprunam. Mūzas ievada gājienu. Teātrī: Freinberģis atjaunot «Z. zirgu», «Induli». Mierlauks grib «U. u. n.». Lai es rakstot pasaku lugu bērniem. «Ave sol» arī būtu labi, bet lieliem. 4 diriģenti Ķuņķa vietā. Varbūt nāk Alfrēds Kalniņš, ļoti labi. Pie bibliotekāriem. Birznieks-Upīts: pārdrukāt mūsu mazos rakstus pa 2 loksnes grāmatā. Caune lūgumu Kult. fondam. Nepalieku. līdz galam. In. teātrī. Tiks viss gatavs. Uzeju pie Cimermaņa. In. pie Gulbja: ņem «Kainu». Man jāstrādā pie «teātra atklājas».

 

21.8.23.

Ceļos 7, mostos ap 5, lasu Göthes teātra runas. Grūti iztaisīt. Eju 10 uz teātri. III cēliens nau labs, bet iet. Pierre Seija esot parīziets. Kroders dēļ savas sievas honorāra Vulfam. Linde, lai es rakstot balādes. Gulbis atsūta jau salikto «Mūzu mājās». Vakarā uz teātri «Jāzeps».

 

22.8.23.

Ceļos 8, lasu «Mūzu mājās» līdz 1. Uz teātri. Mājās. Iņ. uz teātri. Vakar teātrī esot mani saukuši, aizgāju par agri projām. Šovakar pie skolotājiem II vid[us]skolā mielasts, Runāju, labi. Valters vāciets par mani., d. Illnstr. Verter. Arī skolotāja Straume min mani runā. Bogens par «Jāzepu» nesaka nekā, kaut gan bij redzējis. E. Medni redzu. Kājām mājās.

 

23.8.23.

Ceļos ½ 9, vingroju, uz teātri. Feldmani jāpārliecina. Podesti jādabū, 3 braucu mājās. Satieku L. Drusku atpūšos, tad ar In. ejam uz operu pie Hagela. Motto ma non molto Nau nekas. Biruta. Daudz paziņu. 11 mājās.

 

24.8.23.

Ceļos ½ 8, lasu pasakas, 10 vingroju, 12 uz teātri. Kalniņš nenāk par diriģentu. Austra Krauze grib inscenēt «Muromieti». Prasa man vācu dzejoļus. Kože no Tukuma, Grinberg, Grīnītes māsa. Riekstiņš māju pie pils. In. pēcpusdien uz teātri. Mājās es pārrodu tikai 10. Korektūra «Mūza mājās».

 

25.8.23.

Ceļos 8, lasu Goethe, O. Spengler. Grimm «Märchen» līdz 11, tā ka nedabonu vingrot. Teātrī Reinholde, Riekstiņš, nams Nr. 5 labs, bet dārgs. Korektūra Gulbim. Mājās kājām. 5 uz teātri, paliekam abi ar In. līdz 10. Mājās ar Miezīti.

 

26.8.23.

Ceļos ½ 8, lasu Spengleri, plāni ar Iniņu: «Cilvēks brālis» Un[iversālajā] bibl[iotēkā]. Grāmata par Castagnolu: dabas apraksti, ceļojumi, notikumi, mūsu dzīve un beigās fragmenti no darbiem, kuri nau citur izlietojami. Arī mani zīmējumi. Loksnns 20—30, ka. romāns un kā biogrāfija, un ceļojuma apraksts. Jesenam: man ik mēnesi 2 bērnu dzejoļi ar zīmējumiem. Tad gada galā grāmatu uz 2—3 loksnēm otrreiz maksāt. In. dos savu biogrāfiju, ik mēnesi pa ½ loksnei savas biogrāfijas. Nākam gadu es došu savu biogrāfiju. — Es varu arī bērnu stāstiņus dot. «Ritumam» fragmentus un stāstiņus. «Domām» dzejoļus. — Nevingroju, nemazgājos, lielāka brīvības sajūta.. — Atbrauc mazais. Guļu pēc brokasts. Pēc pusdienas In. aiziet pie Lilijas. O. pie Vilmas. Sarunājam ar mazo. Rīt jābrauc uz jūru.

 

27.8.23.

Ceļos ½ 8, lasu Grimmu. īn.: cik Mika gudris, palicis sev papīru, kad bijusi vajdzība. In. ļoti. uz teātri, vingroju, braucot lasu. Teātrī Reinholds, Cimdiņš, braucam ar In. kopā. Vēstule no Ed. Medņa, ka iešot pret mani. Vakaru noslinkoju. Gribu drāmu, «Putnu kāzas», «Karš un gana bēres».

 

28.8.23.

Ceļos 7, Grimmu, Lorand. Meklēju materiālus par putnu kāzām. Vingroju, 1 teātrī. Reinholds atsakās, Spinga no operas. Ķuņķis negrib iet, ne palikt. Lilija Ērika ar Anniju Simson ķildojas par pirmizrādi. Lejiņš ar Feldmani par dublēšanu. Vēstuli rakstu Kokalim dēļ «U. u. n.». Norakstu dzejoli Jansonam priekš Liepājas «Dienas Lapas». Uz teātri nebraucu. In. arī paliek mājās. Uz operu, angļu izrādi «Salomi» arī nebrauc. Mājās.

 

29.8.23.

Meklēju pasaku tematu. Uz teātri 12, uz ģenerālmēģi-nājumu. Priedkaln Anna ar Mēriju un Emīliju, Olga ar Oļu un Šķipnīte. Vakarā mājās tikai. ½ l2. Korektūra «Mūza mājās». Eju uz drukātavu. Riekstinš un Endrups.

 

30.8.23.

Ceļos 8, domāju par tematiem. Īla temats kā bērnu luga. 12 uz teātri — līdz 2, lasu Zalcman lugu un Šķipsnas dzejoļus. Diriģenta jautāj[ums]. Spingu grib Zeltmatis. Vītoliņš. Skujniece grib 500 r. klāt; jāpieņem, citādi palieku bez arfas; 6 uz sēdi. Satieku Smaidiņu, liela un smuka, ilūzija beigta. Cenas jkdze. Olga — Marija. Jālasa vēl korektūra. Jābrauc dēļ Karlē uz Jūrmalu.

 

 

Septembris

 

31.8.23.

Ceļos ½ 7, braucu uz Rīgu 9, drukātavā korektūra un 3 dzejoļi, viens jau taisīts. Nododu vēstuli Freinberģim, lai atsaka Spingam. Braucu uz jūrmalu pie Karlē. A. Uz mēģinājumu 6. Alfr. Kalniņš tomēr gribot nākt. Atsakn personiski Spingam, grūti nākas. Osis ilgi runā, ka vajgot režiju vadīt psiholoģiski. Austra Krauze; Klāra aprunājusi, it kā man būtu izkrāpusi 100000 rbļ. Olga, Marija, Ubāns. Septembrī. Ida. Mūsu ļaudis ģeneralmēģinā.

 

1.9.23.

Uz teātri neeju, meklēju tematu. Pēc brokasta guļu. Lasu «Es verde Gott». Uz teātri līdz ar Olgu. Paulīne, lai pērkot Kolbasņikova vasarnīcu. 200 000. Aspaziju daudz reiz izsauc, Runāju ar Zālīti dēļ «U. u. n.» honorāra. Krauja negrib Ģērmani. Sēja, Simsoniete, lai es polemizējot ar Eriku. Statisti streiko, vietā Rode pieņem citus. In. 6 puķu balvas, arī «Scd», Gulbis, Austra, aktieri, Olga. Ejam kājām mājās. Līdz 4 augšā.

 

2.9.23.

Augšā ½ 7, jābrauc 11.45 ar tramu uz Rīgu. Liepulapiņa: mēs esot dusmīgi. Es braucu viens. II Buļļos II slimo kases bērnu kolonija. Pretī laipni atnāk. 20 min. gājiens. Bērni saņem, izvada, izstāsta, brīvi un mīlīgi. Pils. Liela arhiereja muižiņa. Blakus Čakstes domātā vasarpils. Fotografē. Sapulce, runāju, iznāk labi. Meitenes ap mani, arī skolotājas. Vakarā 7 uz Rīgu, visi pavada. Kaupiņš brauc līdz. L. viens, mīļi, atnāk no teātra. Izpārdots. Ļoti noguris, rīt izgulēties. Jāstrādā nopietni. Sava āda jāaizstāv. Nevar ar maziem darbiem vien, vajga darīt lielus.

 

3.9.23.

Uz teātri. Simsoniete ņem ļaunā, ka nau lūgta uz mielastu. Austra par to telefonē. Ar Sims[oni] labi izrunājamies. Skatāmies namu. Vakarā p. 9 mielasts. Mana runa laba. In. 2 reizes atbild Zeltmatim, kas kā birokrāts piemin kritušos. Es runāju ar strādniekiem, Ozoliņ —šveicars, publika prasot, lai es rakstot lugu.

 

4.9.23.

Uz teātri. Vakarā 7 pie Vērmaņa uz mielastu ar Cereteli un Hyusmam. Grib lūkot uzvest Antverpenē manu «Zelta zirgu», tikai lieli izdevumi. Mana runa vāciski galīgi slikti runāta. Runāju par Priedkalna kapa akmeni, būs. Robežnieks no teātra. Aug. Ozoliņš sola. Ar autu mājās.

 

5.9.23.

Vingroju, meklēju tematu. Uz teātri. Aicina mani uz Valmieru un Jelgavu. Māklers. In. uz jūrmalu. Laba esot Kolbasņikovu villa. Vakarā uz «Atzīšanos». Riebīga luga. Sims[one] spēlē labi.

 

6.9.23.

Vingroju. Uz teātri. Turss. Marienfelds, lai es palīdzu izgudrotājam, Zariņ, lai ierīko orķestri teātrī. Riekstiņš. Ķirpēns pa telefonu, lai kundze nāk par suflēzi. Uz jūrmalu 3.40 L. Mājās tikai ½ l2, nokavējām vilcienu. Visas nepatikšanas, lietus, maza runāšana u. t. t. atmaksā brīvības, nesaistības sajūta. L. arī lietū jāstāv, vēlāk pārnāk.

 

7.9.23.

Ceļos 8, vingroju, izskatos nelabi, bet jūtos labi. Uz teātri. Simsoniete. Barons solās maksāt par «Biarmiju».— Robežnieks caur mani dabū pensiju. Priedkaln Anniņ ari dabū pabalstu no pilsētas. Laiviņš alprasa «Kestučio mirtis». 7 vakarā uz Hyusmana un Ceretelli runām Uļejā. Izpirkts, 15000 skaidrs atlikums, 5000 Uļejam. Cerotelli runā tikpat mierīgi kā es, bez efektiem un aplausiem runas vidū. Un tomēr skaitās par labu runātāju. Saturs arī ko nozīmē, pie mums gan tikai ārēja balss, sentimentalit[ate]. 11 esmu mājās.

 

6.9.23.

Vilcienā tieku Āboltiņu, Kalniņ (medus). Ābolt. nosarkst no dusm[ām], ka es atdodot Durbi.

 

8.9.23.

Vingroju .Teātrī. Vakarā biju klausīties Ceretelli. Solās dot man geogriešu dzejnieku tulkojumus. Kājām uz teātri, tramvajnieki streiko, viņiem taisnība. Ķirpēns ar kundzi, negrib par suflieri, prātojam, kur dabūt vietu. Pētersons ar namu. Gulbis atrunā. Nodokļus samaksāju 19000, un Keitānam 15000 par aktieru mielastu. Timma, lai dodot teātri Ceļojošam. Kājām atkal mājās. Sēde uz otrdienu. «Scd» un ari «Str[ādniekam]» Liepāja jādod. Uz vannu arī neeju. L. būs mājās tikai ceturtdien. Sāku «Biarmiju» tulkot.

 

9.9.23.

Vingroju. Atnāk 3 meitiņas no bērnu kolonijas. Kafija. Grāmatas. Guļu. Tulkoju «Biarmiju» 60 rindiņas. Domāju par pasaku tematu. Atpūta. Negāju ne uz «S.S.S.», ne teātri.

 

8.9.23.

Bij pēc pusdienas Regīna ar Matveja biogrāfiju, visu laiku atņēma. — Rīt jāsāk strādāt.

 

10.9.23.

Mostos ½ 5, neaizmiegu, tulkoju 60 rind. «Biarmiju». Vingroju, domāju par pasaku tematu. Kājām uz teātri, paņemu līdzi kreklu, In. Arī uz teātri un pie Sestuļa, atnāk Pētersons, es apskatu, vecs, bet labs. Satieku admirāli Puķīti, ļoti laipns. Teātrī Puriņ un orķestra kandidāti, lai dabū oboju. Karlē iemācīšoties latviski pa 2 mēneši. Elza Hertel grib runāt par pieminekli tēvam. Freinbergis, lai rakstot es lugu, ejot atvaļinājumā. Satieku Egli, lai tulko «Muromieti», būšot «L[atvju] Grām[atā]» mans Nr., lai dodot aforismus, tie patīkot. Būšot laba kritika no Kraujas par «Aspaziju». Ļoti uzbrūk Kroders un Ed. Mednis. — Pie Freda, nau atpūties ārzemēs, dārgi sola namu Baznīcielā. Gulbis atrunā no Pētersona. Vakarā uz bādi pie Priedkaln, saku, ka gādās par pieminekli. In. nokūst no divkāršas staigas. Es gribu rīt iet tikai 4, uz sēdi.

 

11.9.23.

Mostos pa nakti vairākkārt, 7 Sāku tulkot «Biarmiju», 80 rind. Vingroju. Pēc brokasts guļu, uz teātri 4, Fredis, sola savu maju, rīt 12 būs klāt. Elza Hertel, lai nākot svētdien bērēs. Opincāns. Sēde. Negrib maksāt U. Skulmem. «Susan» patukša. Kājām mājās. 45 min. Rit dzimdiena būs jāsvin gribot negribot. Mūzika.

 

12.9.23.

Novēlojos, jābrauc 12 pie Freda, tomēr vingroju. Teātrī orķestranti. 3 mājās, satieku ceļā L. Atskatos negribot atpakaļ. Divas Silvijas no IIĪ vidusskolas sveicienu sūta. No rītus ap 9 atnāk Siliņu Maruška ar buķeti. Vakarā 5 muzikanti, labi, mana uzruna par uzpūšanu un uzpūtību. Tas arī viss, vairāk nevienas karts, ne sveiciena. Dziesma, 11 gulēt, nomodā līdz 4.

 

Lappuses malā pret 12.9.23. ierakstu:

Atis Zālīts manis dēļ atnāca 2 dienas.

 

13.9.23.

Ceļos 7, lasu, nevingroju, nogurums. Uz teātri, Mākleri. Neldnera firma par Garika lugu honorāru. Orķestranti. Brigaderu apsvecina, mani neviens nesveicina. Kājām mājās. Teātrī mākleri, lai pierunā Pētersonu uz pārdošanu. Fredis atkal atrunā, abiem intrese. — Lasu «Liru» II, jaunie dzejnieki bez formas sajūtas, pakaļdarina ārzemēm, citādi labi. Guļu. Atnāk Afelds, lai piedzītu 15000 par mantu atvešanu no Castagnolas. Būs man jāatsakās no atjaunotnes caur mīlu un jāiet, kā saka, «Dv. dziesmās».

 

14.9.23.

Mostos, guļu vāji. Lasu igauņus. Avīzi. Skaitu naudu Afeldam, 14400. Jānoliek Šveices nauda. Uz teātri ķājām. Vold. Ozoliņš, lai rakstu prologu Pēt[erburgas] Arrīg[as] dzied[āšanas] biedr[ībai], kur es biju priekšnieks, tagad 40 gadu. Arī Pretalkoh[ola] biedrībai būs rakstīt himnu, un tā ir melnā! Nac[ionālais] klubs lūdz uz 5 gadu jubileju! Orķestranti. Māterene vēl nau dabūjusi, pa telefonu ar Klaustiņu. Gulbis sola uzrādīt namu. Barons dēļ Liberta; ieteicu sūdzēt, Riekstiņiete, lai aizdod teātris naudu. Kājām mājās. Elza Hertel. Divi Bieriņu vīri, lai es dodot gružus ceļam. Anna Veckaln. Vēstule no Annuškas. Uguns apdziest. Sestdien būs jau trams 50 kap. vairāk. — Man grūta sirds.

 

15.9.23.

Mostos 7, lasu igauņus, gribu gulēt. Vingroju. Pēc brokasts guļu. L. Neeju uz teātri. Vakarā 7 braucam abi ar Iniņu. Lasu aforismus no mācītāj.; labi. Teātrī «Luize Miller», V. Eglīts. Rode grib tulkot «Muromu». Feldmans mīļotājs. Elza Hertel. Freinbergs, lai tulkojot Sillera «Braut von Messina». Rīt runa.

 

16.9.23.

Vēlu gulēt, augšā ½ 7, domāju par runu, par sarunu ap atjaunotni caur mīlu. L. Atnāk Krēgers ar drukātu dzeju. Vingroju. Atpūšos pēc brokasta, runa. Atbrauc ar autu pakaļ. Vesmans. Berta, Priedk[alnu] Anna, kapos pie cietuma 1000 cilvēki, Herteļa pieminekļa atklāšana. Mana pirmā runa. Iznāk labi, daži raud, bet maz patīk, kā arvien. Pauls Kalniņš runā to pašu, drusku galā pieliek savu, bet tā runa patīk. Arī Veckalna runa patīk. Man jāstrādā nopietni pie runām, lai ko sasniegtu. Tas pats ar dzeju. Domas vien un priekšnesums nepietiek. Vajga, kas publikai patīk; poēzija, sentimentālība, šlāgeri. — Daudz paziņu: Fricsons. Kājām un pa tramu uz Vesmani. Vakariņas, ēdu tik ne gaļu. Visi griežas sarunās ple manis. H[erteļu]Elzas mazo pulsītž iekaroju. Pie vārtiem aizbraucot satiekam Lūkinu ar Liliju, ļoti žēl. Uz teātri. Smaidiņa unAzura, to atstāju, kas man ļoti žēl un kauns. Tramā uz mājām. L. pie galda.

 

17.9.23.

Ceļos ½ 10, vingroju, uz teātri, Dukāts, lai dodot oktobrī lugu. Ņemu atvaļinājumu no 18.9. līdz 2.10. Freinberģis vietā. Kalniņš ir par diriģentu. Mākleri. Aizkraukli gribētu, jābrauc rīt apskatīt. Apskatu Bazn[īcas ielā] 30. Vakara 7 L. Braucu uz Cielēnu balli. Ceretelli ilgi runāja. Mīļš un labs cilvēks. Dermans mani dievinot.

 

18.9.23.

Ceļos 8, nevingroju, gribu paspēt uz 12 vilcienu uz jūrmalu un vēl izņemt naudu, bet tikai aizbraucu 12. Uz Aizkraukli nebraucu, vairāki mantnieki, nezin, vai jel maz pārdod. Tramā skolotājs no Teltsielas. Jūrmalā lasu igauņu pasakas, domāju par pasaku drāmu, ēdu daudz, 5 uz Kolbasņikovu, labs nams, bet nepraktiski iekārtots. Jāpērk pirms Rīgā, kur dzīvot un iet amatā, 7.23 atpakaļ, cita vilciena nau. Vagonā jaunā kundze pačukst mātei un vīram, tad paskatās uz mani. Tā vienmēr, bet nesveicina: mēs zinām gan. Mājās. 12 pārnāk L., bēdas, ka nau vaļas lekcijām.

 

19.9.23.

Ceļos ½ 8, palieku gultā, jo līst, lasu, atnāk stud. Jansons, lai dodu teātrī studentu dienai. Vakar, mājās braucot, ienāk doma: pasaku tematu pārcelt uz bērnu pasauli: viņš iedomājas par varoni. Aizput[es] apr[iņķa] priekšn[ieks] Kauliņš, lai rekomendēju Aug. Ozoliņu. 66 gadu, bet stiprs, Viņš vienmēr vingrojot un auksti norīvējoties. Vingroju vakarā 7. Tiešām ir panākumi. Ēdu daudz no In. atnestā, teglach. In. aizbrauc skatīties Bazn[īcas] ielā 30, patīk. Man jābrauc rīt. — Paulīne dēļ K[olbasņikova?] villas. — Nelaba dūša, ka nestrādāju. «L[atvju] Grāmatā»: tagad neesot labu drāmu, un Sūna: par Blaum[ani] lielāka neesot dramatiķa.

 

20.9.23.

Ceļos 8, uzrakstu 1 dzejoli, nevingroju, jāsteidzas uz Rīgu, pie Freda dēļ nama. Nekas neiznāk, jāiet 4. Runāju ar konduktoru, priecīgi, ka uzvarējuši, Satieku Cie lēnu un Maiju, aicina rakstīt priekš kalendāra. Freinberģis netiek atstāts manā vietā. Atvaļinājumu neņemšu, Leiši prasa atļauju tulkot «Ģirtu Vilku». Nodokļu piedzinējs iekasē 30 rbļ. — Bergmaņa dēļ. Opincāns prasa vietas. Pie adv. Siversa, rīt atnāks teātrī Stempelis, O. vēstule. — Nestrādāju.

 

21.9.23.

Ceļos ½ 8, domāju. par bērnu lugu, ideja un plāns gatavi, jāstrādā tikai. Avīze. Vingroju.. 12 uz teātri. Atsakos no atvaļinājuma. Cimdiņš ar Herteļa fotogrāfiju. Hyusmans atsūta 6 grāmatas holandiski. Esperanti artiķels par mani. Braucot saruna ar slimnīcas māsu. Atpakaļ ar L. Pēc pusdienas atnāk Aleks. Bērziņš. 6 rind. par dram.

 

22.9.23.

Ceļos ½ 8, 2 dzejoļi, avīze, nevingroju, izeju, Freda nau mājās, eju pats pie Stempeļa, nau mājās. Teātrī pa telefonu izsaucu Anni Simson. Aiziet viebdamās no intrigām, kam atcēlusi izrādi? Parņickis dēļ Lāčpl[ēša] ordeņa. Herimaņa atraitne dēļ pases. Dabonu Rodi, kas ar Lunačarski labi satiek, tas izpalīdzēs, Linde: labi izskatoties. Pie Stempeļa: pirmdien 2 dos atbildi. — L. pārnāk 10; kinā. Publikas garša: kino un Blaum[anis]. Jāraksta rit nopietni bērnu luga. Vakar iesāku.

 

23.9.23.

Ceļos ½ 8, sāp galva, ēdu teglachu, nedaru labi. Sapnis: pa lielceļi, kurš uzlabots, eju ar grābekli kā kareivis, nostājos pie vārtiem: es nāku savā frontē, jūtu, ka izspiedies vēders, šlipses vējā plandas; nedaudz laužu, laba sajūta. Lasu «Reich. d. Ertindinigen». Avīze. Nevingroju. Nemazgājos. Pēc broksts 12 guļu. Lasu «Wunder d[er] Natur». Meklēju Nātanu. Ciemiņi: Deisons, lūdzējs. Cienītājs no Vidzemes, students, paņem «Induli», ko nau lasījis. Vakarā ½ 8 — ½ 9 uzrakstu no pasaku drāmas 50 rindiņu.

 

24.9.23.

Nevingroju, ½ l uz Fredi dēļ nama. Uz teātri un uz Stempeli p. 2. In. iepērkas. Norunā iet pie advokāta ½ 5. Nebraucam mājās, es vēl eju 4 pie Bušēvica dēļ operas honorāra, kurš top no manis atprasīts atpakaļ, ½ 5 pie Siversa. Nolīgstam pirkt Bazn[īcas] ielā 30 jau trešdien 11. Skatos «Ceļi un dūkstis» ģenerālmēģinu. Abi uz māju 7. Nogurums. L. nenāk. Guļu nemierīgi.

 

25.9.23.

Nevingroju, pie Freda, ejam lūkot namu. Vecs, bet glīts. 2 uz teātri. Eju vēl pie Kolbasņikova, negaida naudu. Uz teātri. Aizrakstu operai, ka nemaksāju atpakaļ. Kājām uz mājām. L. līdzi. Telefons uz Betleri: rīt satikties, Teātrī zemgaļi dēļ studentu dienas. Ozoliņš dzejnieks — ķīmiķis. Latgalis dēļ kostīmiem. Vakarā Egle un Prande no 6—11, ģīmetnes un datus par preses darbiniekiem. Liels nogurums. Rīt jāiet.

 

26.9.23.

Ceļos 8, vingroju, neeju uz teātri, O. aiznes atsacījumu Stempelim un «D[ailei] u[n] d[arbam]». Guļu, jo noguris. 4 uz teātri, norakstu 6 dzejoļus. Sēde norit labi, pret Zeltmata veikaliem. Kosas «Ceļi un dūkstis» pirmizrāde, mūzika un dekorācijas, un 2 šāvieni glābj, «Roza Berndt». — Fredis, lai ņemot namu Gulbis, lai ņemot. Rīt p. 5 jāiet pie Eversa. Sarunas: Kosa, Alf. Kalniņš, Ulpe, braucot Fin[ansu] min[istrijas] jaunkundze, Liberts, Miezīte. — Augļo par daudz saēdos. Freinb[ergs], lai rakstot lauku lugu. Trīs reiz ielūgumi pie studentiem, viens zelta burtiem. «Asp.» lai ņem stud. padome. — Pāvils Rozīts, būšot «Imants» nāk. burtnīcā. Lai aizstāvot «Ritumu» Kultūrfondā; lai dodot dzejoļus. Jaunkundze pavada mūs ar tramu un brauc atpakaļ.

 

27.9.23.

Vingroju, eju uz teātri 1, uz «D[aili] u[n] d[arbu]» 3; Freinberģim plāns izdot dzejnieku portrejas — dzejas ar autogrāfiem un ģimetnēm. «D. u. d.» pie Razuma, ķiniels un uzkožamie, atstāju grāmatu. Ozola dzejas neņem. 3 — 5, tad uz Siversu. Pārruna, bet atliek galīgo uz pirmdienu. Tad uz teātri, drusku uzēdu augļus. Anni Simson atvade. Zālīts liedzas liecināt man par labu. Benjamiņš: maksāšot. Ziemeļnieks saka, ka iznākšot 20000. Ulpe, Bastjāns. Vecais Jēkabsons un kundze, bagāts speditors. Palieku visu laiku līdz galam. Tekla. Uz mājām braukšus. Miezīte.

 

28.9.23.

Nevingroju. Neeju uz teātri. Gatavoju runu. 12 augstskolas aulā, nosēdos, Felsberģis, Ruberts. Barona krūštēls — labs, uz lielās bārdas viss balstās, kā augšā trauc; enerģija. Rončevskis. Mani arī 2, bet nederīgi, Uz Operu, nosēdu ložā, ministri citā, piesēstas Nagainīte, atstājot 6000 r. vietu un iet pie Birutas par 3000, arī varonība. Melno demonstrācija. Plāķis ievadu runātājs. Neviena organizācija neapsveic, tikai studentu. Neeju runāt, velti gatavoju. Akad[emiskā?] vakarā runu nebūšot. Aulā nedeva vārdu citiem; jauna sistēma: neļaut katram runāt, bet tikai izvēlētiem un noliktiem. Arī tā zīme, ka demokrātija beidzas. — Jaundzems simpātisks, labprāt ar mani runājas, stāsta par sevi. Ārā [sa]tieku dzejnieku Ozolu, paziņoju atsacījumu. Mājās braucu. L. pierunāju, 1000, lai brauc ballē izklaidēties, esot gan melanholiska. Liekas ļoti labprāt pierunāties, dziņa pamodusies. ½ 10 rakstu šīs abas dienas. Neesmu nekā strādājis kopš nedēļas. Nelaba dūša, neizdodas bērnu luga. «Mēn. meitiņu» nespēju un negribu nobeigt. Aforismi arī guļ. Neiet, apstājies aparāts, gribas atmest visu.

 

29.9.23.

Guļu vāji, mostos, ceļos 6, lūkoju vēl gulēt. Lasu avīzes, 1 dzejols. Vingroju, eju uz teātri. Lācis dzerot, nevarējis nospēlēt vakar. Lai sūtot uz Vāciju sanatorijā, kas 40 dienās ar hipnotismu izdziedējot. Ūdrene pasūta mani līdz 3, bet neatnāk. Eju kājām mājās. Noguris, nelaipns prāts. L. ļoti priecīga, dziņa pamodusies, Mazais pabalsta, teorētiski, būs laikam līdzīgs. Guļu, gribu izdomāt jaunu dzejas veidu. Dot U. un ar savām ilustrācijām galviņas, vienmēr tā pati. — Feldmans runā, lai rakstot bērnu lugu, vēl laiks. Nau sajūtas, to saprot. L. visu nakti.

 

30.9.23.

Nevingroju, nemazgājos, lasu pasakas, I. saruna, bez brokasts. Atnāk meitenes no bērnu kolonijas, Lasu «Sprīdīti». Man bij līdzīgs temats. Atnāk Krauja. Kopīgu žurnālu kā Hardena «Zukunft». Ūdrene dēļ savas meitas; lai iet pie Kultūrfonda. Krauja paliek līdz 5. Guļu. Temats: kustoņi ceļ māju. Liels nemiers, ka nevaru dabūt tematu. Negribu strādāt un dzīvot. Vainīga laikam arī strādāšana bez atvaļinuma.

 

 

Oktobris

 

1.10.23.

Vingroju. Uz teātri. Pie advokāta iet In,, nemaksā. Stempels skandalē. Vakarā uz teātri. Kaudzītes Matīsa svētki. Runāju ½ 1. Labi. Kaudzīte mani atbildes runā esot slavējis: lielākais dzejnieks, spirgts, daudz vēl došot. To man saka Gulbis, pie kura aizeju zināt, kad maksās. Nākamo trešdienu 200000. Pie Freda. Kājām mājās ½ 2. Guļu labi, Runu neuzrakstu. Teātrī L. Satieku Almu no Finansu ministr[ijas]. Ar Kaudzīti daudz runājam. Teātrim kronis 6000. Ļoti vājš dramatizējums. Arī romānā labs tas, kas no tautas.

 

2.10.23.

Nevingroju jāiet uz Fredi. Atnāk teātrī Siverss, atvainojas par Stempeli. ½ 5 jāsatiekas. Dambergs, lai uzved lugu. Ūdru Anniņa, lai iet akadēmijā un lūdz K[ultūras] fondu; apmierinu dvēseli. Freinberģis dzejoļus prasa. 1.10. Aizsūtu puiku samaksāt nodokļu 13 500 rub. Saņemu abas algas. — Vēlu mājās, neeju pie Siversa. Vakarā ½ 8 uz badi pie Pr[iedkalnu] Annas. Bērni paspēlējās. Annu un veceni pierunāju; ļoti priecājos par to. Vakarā nakti ugunsgrēks ādu fabrikā. Plk. 1 pūtēji, laimes vēlētāji In. Guļu.

Braucot satieku Kaufm[ani] no operas, ļoti priecājas ar mani runāt. — Rīt jāiet uz pirkšanu. — In. ļoti negrib, labāk naudu uz procentēm, bez bēdas var strādāt. Bet nau reālas vērtības un drošības, kas būs pēc 5 gadiem, saka Fredis. Pirksim, nau laimes gadījums, bet zaudējums arī nau. Nokūstam abi no pārdomām.

 

3.10.23.

Nevingroju. In. sarunas. Braucam abi uz teātri, es pie Freda. Atnāk Dambergs dēļ Ūdrenes. Meitene — liela meita dēļ Komisāra: ieteicu iet pie Kult. fonda, pats gribu to iekustināt. Vēstulēs prasa vietas un pabalstu Tekla un vēl kāda meitene. Lejiņš, lai uzved viņa lugu. Feldmans atvainojas, ka esot dzēris. Aktieru biedrībā maz piedaloties. Braucu uz mājām 2. 5 abi ar In. uz pilsētu, teātri Siverss. Atnāk arī Fredis, nolīgstam, In. paraksta lūgumu dēļ atļaujas pirkt. Nu esam pirkuši. In. vārda dienai balva.

 

4.10.23.

Mostos 7, uzrakstu kustoņu lugas plānu. Vingroju. 12 uz teātri. Siverss atnāk pēc 350000. In. dzejoļus Art. Bērziņam. No valsts kontroles Volfs, Kult. f. Pretalkoh[ola] kongresā. Atvainojas, ka liekot man atmaksāt operai par «U. u. n.» honorāru. Ķirpēniete: lai iet atsaukt «Socd.» ziņu, ka viņa atlaista no vietas. Telegram[ma] Liep[ājas] operai. Freinb[ergs]: Lilija Stengel viesos. — Kājām uz mājām. Pusdienā students — cienītājs, nokavē pusdienu un noņem 500 r. Lieku aizturēt 2000 Skulmem. Prande atnes atpakaļ fotogrāfiju, paņem Pēterpils stud. fotogrāfiju. Marta pie Olgas. Bija jāiet satikt Kaudzīti, negāju. Vakarā In. puķes no Olgas, Priedk., Dambekaln un telegramma no partijas. Kārtis saka, labi pirkts nams.

 

5.10.23.

Mostos 7, uzrakstu 1 dzejoli, lasu, vingroju. 12 uz teātri, līst. Ceļā satieku meiteni no lauku skolas, sajūsmība, jādod dzīvotgriba, Lilija Gulbe, draudzene, gaidījušas III v[idus]sk[olā], «Gals un sāk.» patīk, «Sudr. gaisma» gluži kas cits. Vizbulīte un Dina. Mīlīgs latv[ietes] tips. Nosūtu In. dzejoļus un manu «Socdem.», prasu Rud[ēvieam], vai var dabūt naudu. Opincāns. 3 eju izvadīt Kaudzīt[es] Matīsu, 4 aizbrauc, nau pavadītāju drūzmas, satieku vienu pašu, beigās mēs 11, Art. Bērziņš, Dzenis, 3 skolnieki, P. Rozīts, Stiprais. Briesmīga mūsu pilsonība, kas necienī to, kas vien paliek pāri no atmodas laika, jo visi Ausekļi, Pumpuri un Jūsmiņi zudīs, paliks tikai «Mērnieku laiki». Braukšus mājās. Guļu. In. uz teātri. L. atzīta kā. skaistāka, ģīmetne jauka. Skaistums še nācis no garīgā iespaida; to rāda vēl neglītais deguns, kurš nau pārveidots. Braucu pretī In., atpakaļ Dambek[alne], ļoti mīļi sarunājamies, es savu filozofiju, ka vajga dzīvot un dzīvi vērst. Tieku ar gadiem vairāk optimists. — Meitene saka, ka es nemaz nezinot, cik ļoti mani. mīlot. Viņa esot uzaugusi manos rakstos. Laba diena šī man.

 

6.10.23.

Ceļos 7, dzejoļu projekti, lasu. Vingroju. Uz namiņu 12, Fredis izgājis, neejam. Uz teātri. Ozoliņš: svētku dzeju P[ēterburgas] Ārr[īgas] dzied[āšanas] biedrībai. Freinberģis: «Jāzepu». Tulkot ko no poļiem, leišiem. Paulīne: iemaksu tik 300000 jeb vai tikai teikt, ka pirks, un viņš gaidīs, jo tūdaļ tam nau kur ievietot naudu. Ozoliņš Lumroks: lieliski plāni [par] pasaules aviāciju un valdīšanu, jauns spēka avots. Līdz ½ 4. Kājām mājās. Azura uz ceļa panāk. Mājās L. dusmojas, redzējusi, iet uz teātri nesakot. — Guļu visu vakaru, gribu sākt bērnu lugu, to pašu «Septiņcirti».

 

7.10.23.

Drusku domāju par bērnu lugu, daru muļķību pārmetot, liela krīze, sāpinu L. Vēlu gulēt, agri augšā. Nevingroju, bez brokasta, 1 pusdiena. Uz teātri 2. Azura tikai 3. Lilija Ērik vājāk nekā Annija Simson. Mani aprunā, es vājāk dzejojot «Mūza mājās», un tur taču tikai vecas dzejas. Labāk lai es nemaz nedzejojot. Aspaz[ija] trama laizījusi ar pirkstu krējumu. Sadūšinu Azuru, arī tic ļaudīm, tic, ka es vājš dzejnieks. Tā domā viskreisākie. Es saku, ka ļaudis par 10 gadiem tik nonāk tur, kur es tagad. Es radīju valodu, es valsti. Es cīnījos par partiju, es par dzeju «U. n.», par kultūru, tagad «Sudr. gaisma» par jaunu mīlu, tad par sevis kopšanu, par tālo filozofiju, par nākotnes cilvēku. Cilvēka pienākums būt veselam, laimīgam, lai strādātu priekš lietas. Ņem visu, kā tas ir, un padari visu, kā tu gribi. — Vakarā satieku Dambek[alni], kas bijusi ciemā. Atnākusi Mīlīte. Es daudz runāju par teātri, visi pie Olgas. Spītīgs un noguris prāts: atriebt pretniekiem, visi mazāki darbi šķiet tiem vāji, lai rakstu tikai lielos; bet mazie sagatavo lielos, to tie nesaprot Drīz rakstīšu lielos.

 

11.10.23.

Ceļ In. augšā ½ 8, mazgājos, nevingroju, 9 atnāk Dr. Pētersons, liela cienības parādīšana, arī citādi godīgs un progresīvs cilvēks. Izmeklē sirdi, man labāka par In., bet abi. varot ilgi dzīvot. Durvis pūlas attaisīt, pēc brokasta guļu. 12 uz teātri. Gulbja. vīrs atnes norēķinus un naudas kvīti. Nomaksāju. nodokļus pilsētai par ūdeni. Paula Zeltiņ. Feldmans: savu slimo pirkstu. Telefonē Anna Ķeniņ, ka sestdien būšot ciemā pie mums indietis, Elena Zālīt un viņa. Gulbis pa telef[onu] pieprasa, kādas grāmatas vēl došu šogad: dzeju krājuma un bērnu lugu. vai aforismus; viņš grib labāk dzejas. — Kājām mājas. Pieeju slimnīcā, māsa Dambekaln, ļoti. laipna, kalnasaule 5 minūtes. Izskatās ķermens kā slīkonim — zaļš un zils ar melniem nagiem. Rīt jāiet 12 uz kalnasauli. Tā ikdien. Otrdien Röntgen. Atnākusi Veckaln Anna. Guļu pēc pusdienas. Pulkstenim sadauzu glāzi slimnīcā, laba zīme. Es nododu sataisīt. Rīt jāstrādā.

 

10.10.23.

Nevingroju. Divas sēdes. 11 uz pili, Lāčplēša ordeņa sēde, dzeru tēju. ½ 2 uz saeimu, kur Kult. fonda sēde, lamājos dēļ latgaļu student[iem], dabonu Komisāram 25000 cauri, baros dēļ teātra un Raiņa kluba. Beidz pēc 4. Uz teātri. L. neatnāk. Uz mājām braukšus. 5 izbrauc atkal uz teātri: «Kreitonu». Nepatīk publikai. Kritika nekā nesaprot, skaidroju Dziļlejam, Ulpem; visi vienā runā, ka esot Tarzāns; nemana, ka galvenais ir satīra par bagātiem. Kritika ir cits vārds muļķībai. Braukšus mājās. 1 gulēt.

 

9.10.23.

Nevingroju, Lāčpl[ēša ordeņa] sēde; uz teātri. Vakarā uz saeimas sēdi; pēc tam C. Kom[itejā]. Aicina uz Ventspili, uz Jelgavu 14. okt. — Dienā bija Barons, par viņu runāju ar Lorenci. Grib izdot žurnālu un tur drukāt «Biarmiju». Pēc teātra uz mājām.

 

8.10.23.

Nevingroju. Uz teātri. P. 6 pēc pusdienas uz Lāčpl[ēša ordeņa] sēdi. Braukšus mājās.

 

12.10.23.

Nevingroju, nebraucu uz teātri. 12 uz kalnusauli. Pūtes jkdze, 16 min. mājās guļu, lasu «Nord. Märchen». 5 uz saeimu un teātri. Sēde. Barons dēļ aizņēmuma. Bezmers dabū 100 rbļ. Uz saeimu. Lasu, norakstu dzejoļus. Cielēnam. Pret mani ir laipni. Vēl uz teātri. «Kreitonam» nau pārāk maz publikas. Mājās braukšus. L, Klaustiņš aicina uz bērēm Dīriķim.

 

13.10.23.

Ceļos ½ 9, lasu avīzi, vingroju, bet iesāpas mugura. Uz kalnusauli. Uz teātri braucam ar Pētersonu: Plūdons aiz pārmērīgas seksualitātes slims nervu spēku izdevis. Vakar runāja, ka viņš dzerot. Freinberģis: uzvest «Faustu». Dot Mierlaukam. «Ave sol». Braukšus mājās. Dabonu samaksu par «Pūt, vējiņ» 600 rbļ. Braucam kopā ar Alp kdzi: 6000 r. un vīrs 3000, kā lai dzīvo. Paulīne: lai pērk Kolb[asņikova] daču, nau ko izmaksāt 1 gadā. Vakarā atnāk Dalips Singh Sills, Ķeniņ, Elena Zālīt. Ierakstās, interesanta persona, viņš revolucionārs un grib mācīties, ka to dara. Lai braucot ciemā uz Indiju, tur labi uzņemšot.

 

14.10.23.

Ceļos 7, domāju par runu bērēs, 1 dzejols, uz Rīgu, nevingroju. Nonāku ½ 12 uz mani jau gaidījuši, «zemgal[iešu]» dzīvoklī turu runu, bet nu ne to, tātad jādomā Otra. Eju kājām uz kapiem, kur Priedkalns, nesu vaiņagu, nerunāju. Adamovičs, liberālais teologs, banāla, dievticīga mācītāja runa. Grots labi, bet bez sistēmas. Tad es, gribu lamāties, ka [dieva?] liek gaidīt (uz Ad[amoviču] gaidījām ½ stundu); mums sava nemirstība, pasauls vientulība. — Bet pēc tam Staprāns atkal pilnīgi ticīgo mācītāja stilā. Es esmu viens, arī strād[nieku] inteliģencē. Man sajūta, ka viņi veci, ne es, par miršanu nedomāju. Tik liels atstatums starp mani un viņiem, cik tāli viņi pakaļ. Sieva paliek uz kapa un kavē visus. Braucu mājās ar 2 tramiem; pārnāku 6, tātad kopā 8 stundas. Stāvot noguru. L. Atstāstu, piekrīt, bet maz saprot, un tas pats ir vienaldzīgs. — ½ 9 braucu uz Matīsu, visi kopā, Rikveilam par bankām un Beverīnu. Paulam Kalniņ[am] par Priedkaln Anniņu. Ar tramu atpakaļ, ½ 1 gulēt.

 

15.10.23.

Ceļos 8, plāni dzejoļiem. Vingroju. ½ l2 slimnīcu, ½ l teātrī: Feldmans ar pirkstu, Freinbergs — polemika pret uzbrucējiem, lai teātris paraksta, tā neiet. Rikveils: iemaksāju 1000 biedru naudas, lai nedodot Baronam. Saņemu abas algas. No rītus Paulīne, lai ņemot tomēr K[olbasņikova] daču. Vakarā pārrunājam, ka iespējams būtu un ir reāla vērtība. — Ar L. kopā kājām mājās. Pa telefonu sveicinu Azuru. Benefeld telegrammu liek sūtīt. Pieeju pie Freda, lai pieiet pie Siversa, L. atkal uz laboratoriju. Vakarā drusku strādāju pie lugas, bailes, ka neuzbrūk; jādod kas liels, — aforismi.

 

16.10.23.

Vingroju, uz slimnīcu, uz teātri, latgalietis; Avotiņš, braukšus mājās. Uz Saeimu. ½ 9 — uz operu «Toska», Meļņikovs, Alma Mač. L. ņem ļaunā, ka atstāju ar svešu runājot. Tramā lietuvietis lai taisu 1. 1. vārdnīcu, būšot jauna leišu jaunatn[es] savienība, Kult. fonda pabalstu prasa «Rīgas Balsas». L. bēdīga, nesaka, saritinājas. Žēl, man neiet darbs.

 

17.10.23.

Mostos 7, neguļu labi, plāni bērnu lugai, lasu «Nord. Mārchen», vai pirkt K[olbasņikova] daču? Uz kalnsauli. Jāgaida, domāju uz dzejoļiem. 25 min. apstare. Uz teātri. Dakters Barons, liels stāstītājs, opozīcija. Limiti: Barons dabūs no Rītiņa naudu. Freinbergs: «Daugava» būtu labi uz 5. valsts gadsvētkiem. Birutas iestudēta, bet aktieri B[irutu] negrib. «Krauklīti» var sastrīpot. Vēl labi iet. «Daugava» arī pilda vakaru. Man nau patikas skatīt cauri «Daugavu». — Pie Freda. Par māju esot 40000 vairāk nodevu; grib nokārtot. Teātrī 1 dzejols. Kājām uz mājām. Guļu pēc pusdienas. Grib sākties gripa. Nu visādā ziņā jāsāk luga. Grūta sirds, kad jāguļ, tad varēs strādāt.

 

18.10.23.

Plāni par «Daugavu», ko pa nakti izdomāju. Ceļos 7. Avīze. Vingroju. Uz slimnīcu ½ l2. Apstare. Aizejam pie Dīriķa jkdzes. Irma līdzi, skaista fotogrāfija Filinei, bet pati par nopietnu. D. laboratorijā, glīti. Neeju uz teātri. Gulbis pa telefonu: izdos «Daug.» papildinātu Uz mājām. Aizmiegu. Pusdiena. Guļu atkal. Lasu «Daug[avas] Sargi». «J. Ziņas». «Kult[ūras] b[alss] katalogs». Aicinājums uz T[autu] savien[ības] biedrību. Paulīne. Negribu pirkt, jo nau saimniekotāju. — In., kā izrādās no «Sd.» avīzes referāta, ir Asara garīgā vadībā vēl tagad. — Neuzrakstu ne rindas «Daugavas», tikai sagatavojums; neērti rakstīt pēc pusdienas. In. vakarā uz bibliotek[āru] sēdi. Varbūt tomēr ko uzrakstīšu. Kaimiņi runājuši, ka es ejot kā gluži jauns. Slimnīcā mani visi labi ieskata.

 

19.10.23.

Ceļos 7, «Daugava», lasu «D[augavas] Sargi», avīzi, nekā neuzrakstu. Vingroju. Uz teātri. Freinbergs saka, ka būs «Daugava». Noskatos «Sirdskaiti», Azura, cīnās grūti, meklē morālisku pabalstu. Ķīmiķis Ozoliņš aizņemas 2500 rbļ. Uz mājām braukšus. 4 uz slimnīcu, nogaidu l ½ stundu, tad Barons pasaka, ka mašīna maitājusies. Braucu uz saeimu. Nevar izvēlēt valsts kontrolieri. Ivanovs uzlikts no mums, par ko? — Neaizskaramība apdraudēta, pilsoņi balsos par izdošanu. Meierovics apliela «Aspaziju». Pasttelegrāfnieki grib dzejoli. Morics. Uz teātri: tukša «Aspazija».

 

20.10.23.

Ceļos 8, pārruna ar In., avīze, vingroju, uz kalna sauli, māsa D[ambekalne] nau, Pētersons ļoti laipns, dača laba, bet neienes, uz teātri, Freinbergs; ceļā satieku L. ar Irmu; Fr[einbergam] nododu aforismus, izlasu V. Eglīša lugu, ļoti diletanliska. «Ministra sievas». Kājām uz mājām. Freda nau. Guļu, neeju uz badi, L. uz operu, domāju par runu rīt «Kult[ūras] balsī». Noguris prāts, nedabonu gatavu «Daugavu». Nekur nau nekādas izredzes.

 

21.10.23.

Ceļos 7, domāju par runu, lasu avīzi. Vingroju, uz Taut[u] savien[ības] biedrību Ārlietu min[istrijā]. Labi, Felsberģis u. c. ļoti ievēro, es gandrīz vadu un dodu iniciatīvi. Uz teātri. Paēdu savas sviestmaizes; drusku atgulos. «Kabale u[nd] Liebe» pilns (75 r.). aplausi. «Aspazija» laikam sveša grieķu pasaule. «Daug.» Mierlauks neņem. Rodem ir uzdots «Fausts». Birutu negrib. Uz Suzdaļielu. Sāk 6, mani nesaņem ar aplausiem, vēlāk gan čellistu Grundmani. Mana runa neizdodas. Aug. Ozol[iņšļ izgādājis 1500 Priedkalna piemineklim. Ar maziniekiem, Plūmi runāju. 9 projām, nepaliekot uz goda mielastu. Pie Birutas, bet tur pilns, nelaiž iekšā, es tad aizeju. Uz tramu gaidot, satieku Simsonu, 4 mēn. bijis Anglijā, izdošot avīzi kā «Times» vai «Temps» ar 15 milj. Ar mani vēl runāšot. Mājās bijis strīds ar veceni; es tai pasaku, ka ir atlaista. Viņa vienmēr uztrauc Iniņu un mani, aiz viņas In. nau šovasar saimniekojusi. — Mana prestīža iet uz leju, vēl vienmēr, vēl pērn Gailīts mani skaitīja par populārāko cilvēku; arī kopš tā laika es vēl esmu zaudējis. Teātra uzņemšanās arī kaitējusi. Baumas kaitējušas. «Sudr. g.» kaitējusi. Kā atgūt atpakaļ? — Aforismi, nepatiks. Luga? Bet izkritīs labākā. Sludināt jaunu mācību. Bet taisni tagad nelabs laiks iesākt. Prozas luga? Nezin, vai ies? — Lielais stils, ķīnieši — vajga laika.

 

22.10.23.

Ceļos ½ 8, norakstu 4 dzejoļus. Vingroju. Uz kalnasauli. M[asas] Damb[ekalnes] nau, aizgājusi vai bēg? Slaikā māsiņa, An[nai] Pr[iedkalnei] paziņoju, ka Ang. Ozol[iņš] no pilsētas 1000. Tramā uz teātri. Nepazinu Dinsberģi no Pēterpils; saruna par skol. institūtu un Pēterp[ils] fotogrāfija. Teātrī garas sarunas ap «Daug.», beigās nododu Rodem, kaut gan tam «Fausts». «D.» vairāk mana. Rodem labāka kritika nekā garaj[am] Kristapam. Indietis, lai uzrāda, ka grib stāties sakarā ar indiešiem, un ģīmetnes. Atnāks rīt uz saeimu. Barons, lai galvo 25000 rbļ. Atvainojos, ka jāaprunājas ar Rikveilu. Nokavē līdz 4. Ar tramu mājās. Guļu. Jātaisa «Daug.», Freinberģis, lai neatlaižot bērnu lugu. Žēl vecā Lindes.

 

23.10.23.

Ceļos 8, sāp plecs un krūtis, neeju nekur, nevingroju, In. izmasē, paliek labāk. Vēstule Dalipam. Uzrakstu daudz piezīmju «Saules ticībai» un dien. grām. Brokastis ēdu p. 2, tad uzrakstu dzejoli Pasttelegrāfniekiem 5 p[antus], nosūtu ar Idu. Guļu, vakarā 3 dzejoļus, iesāku «Daug.» un bērnu lugu. Pārstrādājos, nogurums.

 

24.10.23.

Palieku mājās un gultā, ceļos 7, meklēju dzejoli par Daugavu, lasu «Dv. dziesmas», rakstu dzejoli, Lasu G. Bruno, ēdu brokasti 2, guļu drusku. Nāk pircēji namam vakar un šodien. Kolbasņikovs. Ar veceni strīdus. Atlaidīs un dos 5000 rbļ.; prasa arī govi. Edu vakariņas, O., Iniņa uz teātri «Sirdskaiti» Saulieša. Drusku guļu. Strādāju pie «Daug.» ievada, uzrakstu 60 rindiņas. Uzrakstu dzejoli «Lāčplēsim». 9 atnāk L., laba fotogrāfija, bēdīga, ka nau dokumentu. Eju uz tramu sagaidīt In. «Teātra Vēstnesī» jau nodrukāts lomu sadalījums, man cits ir.

 

25.10.23.

Ceļos 8, domāju par «Daugavu», lasu avīzi, pa nakti esmu no jauna ieaukstējies. Sāp visu dienu cauri. Varbūt vainīgi arī āboļi, jūtu pēc brokasta lielākas sāpes; agrāk dzirdēju, ka skābes kaitot reimatismam. Arī zobiem to jūtu. Dienā cauri lasu G. Bruno «Eroici furori». 1 atnāk Rode, par «Daug.» saskaņojam režijas uzskatus; gribu kādreiz pats vadīt režiju, piem., «Ave sol». R[ode] brīnās, ka es varējis pareģot, skaidroju. Maz guļu. Pienāk Paulīne, atsaku. Pienāk, bet nepielaiž. Barons, L. Paegle; no slimnīcas paziņo, ka gatavi rentgenstari. Pulk. 7—9 tomēr rakstu 60 rind. Vakar arī. Tūliņ beigšu. Piezīmes un domas par žurnālu un aforismiem.

 

26.10.23.

Ceļos 8, uzmodina mani, In. masē, tad avīze, tad brokasts. Man nedara labi ēšana. Lasu vēl vakarējās «Jaun. Ziņas». Iniņa uz pilsētu. Lasu Bruno. Gribu strādāt, bet neiznāk. In. norunā ar Zarieni. Atnāk Barons, atraidu, pirmo reizi to daru. Atnāk mākleri, lai par namu prasa 400000. Guļu. Pusdienu neēdu. Lasu. Priedk[alnu] Anna. laimīga, dabūjusi 15000. pateicas, ka es izgādājis. Mazgājos. Neaizmiegu. Atnāk Stefanijs, vēstule Klaustiņam. Vakar L. Balodes Ronija nozagusi viņai 50 rbļ. Jaunā paaudze. Gara saruna ar īdu, par ticību, netic, bet zinātne arī nekas. Jaunā paaudze strīdas, bet nezina, ap ko, viņai tāda pārliecība, ka visu labāk zina un ka vecie neko nezina. Fašisti, ka visu ar varu var izdarīt. Nau pārliecināti, ka zina labāk, bet tikai viņiem vajga taisnības, lai notiek, kā viņi grib.— 7 sāku strādāt, līdz 9, atkal 60 rind. Vēl jāraksta izvade un prologs.

 

27.10.23.

Ceļos 8, nemierīgi gulējis, par daudz ēdis: brokastu un vakariņas pa bļodiņai piena ar maizi. Sāku tūliņ strādāt, «Daug.» 50 panti, ievada vārdi un sveicieni, vēstule I. Rītiņam. Lasu 2 avīzes, Bruno. Neēdu neko. Guļu, bet neaizmiegu. Nejūtu apetītes nemaz. Pašā vakarā apēdu bļodiņu piena bez maizes, jūtos pārēdies, nelabi un nogurums. Atnāk Damberģis dēļ savas lugas, precējies, pelna 9—10 tūkstoši, iztiek un brīvs, sieva studē. Cipars ar vēstuli no teātra. Leišu avīzes lasu visu vakaru. «L[atvju] Grāmata», laba atsauksme par «Mūzu mājās», prologs līdzīgi manām runām. 0. aizsūtu aiznest sveicienu Rītiņam. L. mierinu vakar un šorīt, bez panākuma: lupata esot. Noliek eksami. Nobeidzu šodien «Daugavu», tik jānoraksta. Nu aši jāraksta bērnu luga pa 4 nedēļām. Pētersons laipns. Leišu avīzē tikai Skalbe un Poruks. Mēs tiekam sistemātiski izdeldēti no literatūras un dzīves.

 

28.10.23.

Guļu vāji, neaizmiegu līdz 2, sapnī redzu Silleru, raudu, mani «Vald[ības] Vēstn[eši]», kas bij izklāti, tiek no ļaudīm paņemti. Visu dienu nekā neēdu, negribas; arī dzert nē. Ņemu rabarbu 6 graudus, lai iztīrītos, bet bez panākuma. Norakstu «Daug.», kaut gan negribot. Lasu «Latv. Grām.». 9/10 [numuru] visu izlasu. Viņiem literatūras uzplaukums, kad ļoti daudzi raksta pēc viņu nolasītiem un iedomātiem principiem. Lasu avīzes. Bruno. Atnāk tikai pircēji. O. uz teātri, D, dienā. Nerunājām. Rakstu vēstules. «Daug,» 3 dzejoļi. Nogurums, salst kājas.

 

29.10.23.

Labi neguļu. Mostos 8, tūliņ strādāju, norakstot dzejoļus, sagatavoju 10 dzejoļu. Atnāk no Liepājas skol[otājs] Ūdris, lai ļauj izdot 6 Asp. un 1 manu dzejoli komponētu; lai Kult. tonds pabalsta. Asp[azijai] — Jēkabsons Kārlis: dāvinājums «Šūpoles». Es un Virza esot vienīgie dzejnieki, es mūžam jauns, no manis visi mācoties. Asp. lai rakstot balādes u[n] epu. In. — Gulbis: mūsu darbi ejot, un tikai tie. Maksāšot par «Ģirtu Vilku». Būšot mūsu naadas krišana, vācu bankas nedodot mums kredīta. Metuzāls nupat atbraucis. Pārnes «Veltgešichte» Pflugk-Harttung, Lasu visu vakaru. Vakar Bruņenieks nošāvis Upīti un tad — sevi. Temats.

 

30.10.23.

Vēlu ceļos. Ieņemu glicerīnu, mazs panākums, ēdu plūmes, mannas putriņu. Negribas ēst. Neatmiņu, ko no rītus daru. In. uz Rīgu. Lasu Onkena vēsturi. Nedabonu gulēt. Pēc pusdienas Olga Ezerlauk, aizdodu 2000 r., ilgi nokavē. Skolot[ājs] Ūdris vēlreiz. Vakarā In. saņem Paegli, kas atprasa savu lugu. Nekā nestrādāju. Drusku piena un 1 ābols. Nogurums. Jāstrādā.

 

31.10.23.

Ceļos 8, masēju In., izeju, ēdu brokasti, neko nekait, visa 4 dienu badošanās neradīja nekādu pārmaiņu, tikpat daudz varu ēst. Vajdzēja ilgāk badoties vai no piena vien dzīvot kā tās 40 dienas. Lasu. Nestrādāju. «Weltgeš.» Grieķu anloloģiju, «Gīlagovinda» pārtaisīta. Vakarā V. Eglīts dēļ lugas; uzvedīšu. V. E[glīts] netic progresam. Ģēnijs ir radosais, kas dabu pārvērš, kultūru savieno ar dabu. Rasins. Teokrits nē. Mani visi nokritizējot. «Sudr. gaisma» divrindiņas, nelabas, šogad atbildu: neizraujat no sakara, pēc 10 gad[iem] teikšu: izraujat, ij tad, saprotams, kā poēzija. — Mani un In. grib izēst, arī nonicina pilsoņi tādēļ, ka es sociālists, bet: sociālisti atkal nicina tādēļ, ka pilsoņi nicina, jo tie viņiem autoritāte. Jaunie soc. dzejnieki atšķiras no manis, tātad jūtas jau pārāki. Nu tad es izstājos no partijas un uzreiz būšu labs pilsoniem, kur tad paliks soc[iālisti]? — Man jāiet savs ceļš bet vai nau arī mēsli no cēla jānogrūž? Žurnāls būtu vietā.

 

 

[Novembris]

 

1.11.23.

No teātra, lai dod «Daug.» prologu sestdien; Freinberģim dzejoļus kā ievadu 12 jaun. dzejniekiem, bet tie manis negrib, es neuzbāzīšos. Lasu «Weltg[eschichte]», «Gītagovindu», «Griech. Antolog.». In. Rīgā: teātri, pie Gulbja korektūru. Freda: esot laiks, grib nokaulēt no nodokļiem, kad uzrādu remontus. Dzejolis «Lāčplēsim». Nodokļus nomaksāju 12 500 r. Norakstu «Septiņsiti». L. atkal laba.

 

2.11.23.

No rītus norakstu «S. s.» un jaunu taisu, tā ka ir jau 200 rind. Nosūtu ar Ciparu 2000 rb. Cālītenei, kurai nomirusi meitiņa Elvīra. Cipars atnes no teātra algu un avansu. In. honorārs par «Aspaziju» 12000, kopā jau 50000. Tātad tomēr iet. Šodien par vienu 5500. Ziņģis, rakstniece, nāks mums par apkalpotāju. Anniņa ies projām nāk. otrdien. In. ilgi cieta no viņas niknā rakstura, citādi godīgs cilvēks. Arī Ziņģis ir part. cilvēks, tēvs no Bredriha nošauts. — Vakarā Freinbergs ar kundzi. Patīkami pavadām, laiku. Lai rakstu tādu brošūru kā «Vecie elki» vai «Klauni un fauni». Juku laiks, liekulība un muļķība. Atkal ēdu un liela ēstgriba. — Gribu nu nopietni strādāt, lai pabeigtu «S. s.» šo mēnesi. Uzbrukumi. Jāturas.

 

3.11.23.

Strādāju no paša rītus. «S. s.», avīze, atkal «S. s.» 79 rindas. 12 ceļos, mazgājos, vingroju. Telegrammu Vijciema Dzied[āšanas] mūzik[as] biedrībai. Bez brokasts. Pēc pusdienas guļu. Uz «Liljomu» In. un O.; 9—11 atkal «S. s.» 80 pantu. Pabeidzu 1 cēlienu.

 

4.11.23.

Atputas diena, avīze, nevingroju, nemazgājos. Avīze. Slud[inājumus] lasu. Pārbrauc Ida, 5 āboļus ēdu. In. un O. uz «Kreitonu». Tigins, gleznot[ājs], 2 meitenes, nopērku gleznu par 2500 r., pabaroju, ļoti izsalkušas, ciešot badu. Reizē stud[ents] Zālīts, nedodu neka, jo redz, ka man citur jādod. — Prof. Neureiters atsūtījis savu priekšlasījumu, kur minējis manu pantiņu. Ļoti priecājos, jo reizē nepatikšanas: uzbrukumi par teātri. Taisni kultūru nesaprot un par to smejas, bet ākstība «6 mazi bundzinieki» un Vedekinda «Zemes gars» top slavēti. Mēs ejam bīstamu atpakaļ ceļu, Valsts nevar pastāvēt; mēs tik sagatavojām labas provinces Krievijai; mēs dzīvojam ar agrāko provinču psiholoģiju. Kur paliek viss mans darbs? Kur mana filozofija par mazām tautām un viņu misiju, ātrāku attīstības iespēju? Man pašam jāpāriet uz citu filozofiju. Zūd ne vien valsts, bet arī es, kāds bijis. Man jāatjaunojas.

 

5.11.23.

Nevingroju, atpūšos. No rītus izlasu «Daugavas» korektūru. Atnāk «Klints» students ielūgt uz 24.11. gadasvētkiem, lai runā. Sūdzas par materiālismu, Dēķens lasīs «disputs par reliģiju», saku, ka D. vecmodīgs, man nevajadzēja to teikt. Guļu pēc brokasts. Lasu «J. Z.», Švābes pasakas. «J. Z.» labi par jaun. soc. dzejniekiem. Saimn[ieciski] sāk atjaunoties dzīve, visur saimn[ieciskās] biedrības grābj savās rokās ienākumus. Mums jānodrošinājas uz vecuma dienām, vēl 10—20 gadu nodzīvot, lai varētu mierīgi strādāt. — L. vakar laba saruna.

 

6.11.23.

Uzrakstu vēstuli Neureiteram. Anniņa iet prom un atvainojas un atvadās ar asarām; rakstu II «S. s.», 20 rindiņas. Brokasts. Nevingroju. Guļu. Korektūra «Daug.» visa. Jaunā meita Mīce Ziņģis. Drīz pēc brokasts ēdu pusdienu. Nedaru labi. Guļu. «Jaun. Ziņas». 6—9 uzrakstu 100 rind., īsas. Bet tomēr nogurstu. Vakarā par daudz bumbieru. Sajūta ir melankoliska. Dzejoļi neiet. Aforism[us] 2 uzrakstu.

 

7.11.23.

No rītus 8, uzrakstu vēstuli Neureiteram. Vingroju, mazgājos. Gribu gulēt, bet sāku strādāt «S, s,» un pa 2 stundām uzrakstu 100 r. Ir par daudz, sāku lasīt «Weltģeš.». In. bij pilsētā. Pusdiena. Gulbis ziņo ka «S. gaism.» vēl ir 700, «Čūsku vārdi» un «Uz mājām» pa 1000, «Addio bella» 500 eks[einplāri], t. i., pa trim gadiem neizpirkti, bet bij laikam 4000 eks. «S. g-ai» būs 2 gadi nāk. febr[uāri], bij drukāti 2500, bet 700 eks. diezin vai izpirks. «Treji loki» izpirkti. Tātad dārgos pērk vairāk! — No 7—9 rakstu vēl 50 rind. II cēl., par īsu. — Anniņa galīgi aiziet. Jauna dzīve.

 

8.11.23.

Mostos ½ 7, vēl guļu, 8 atnes avīzi, tad In. mani masē. Ceļos 10, vingroju, mazgājos, ēdu, istabu pārkārto, ieliek kušeti, mazgā, guļu un nāku istabā iekšā tikai 2, drīz pusdiena. Tad atkal «Jaun. Ziņ.». Tā varu sākt strādāt ½ 6, bet atnāk Freinb[ergs]. Uzbrukums «L[atvijas] Sargā» no Sēnītes laikam. Būs jāsaka, ka neesmu uzvedis savas lugas, bet citas. Sāku strādāt 7— ½ 9, tikai 60 rind., bet ar 329 rind. nobeidzu II cēl. Ziņģis nosapņo, rev. pagātne, nosapņojuse arī, ka nāks pie mums.

 

9.11.23.

Nevingroju, brokasts, priek? tam 20 rind[as] III cēl[iena]. Divos paņēmienos kopā 110 rind[as]. Lasu priekš darba. Viesi: Reneslācis, lai nebrauc uz Sesavu, Cilderm[ane], lai Asp. runā Matīsā sievietēm par Bēbeli. Priedkalnu Anniņa, lai nerīko 24. nov, Andreja svētkus. O. slima, aši mainās, jaunie nepanes likstas, mēs stiprāki.

 

10.11.23.

Nevingroju, bez iemesla. In. uz pilsētu. Darbs iet ne gludi, ap pusdienu Berta; ilgāka saruna, lūdz 14.11. ciemā, lai ejot pie viņiem uz mēnesi. Nau mierā ar partiju, Kalniņu kliķi, arī Veckalnu. Lasu. Baltkrievus dēļ darba; vecas mīklas. Bez brokasts, pusdienā pīrāgs grūti gremojams. Guļu. Vakarā no 80—210 pantiem III cēl. Jāpabeidz pirmdien. Nau nekas norakstīts. Prologs jātaisa. Rīt balsos.

 

11.11.23.

Nevingroju, nemazgājos. Karogu liekam ārā. Lasu visu dienu sīkumus. Bonsels «Biene Maja», Vilbrand «[Arria und] Messalina», Jugend; pusdiena kopīga, jautra. Atnāk K. Egle dēļ biogrāfijas, Zālīts, In. runā, es neizeju. Uz balsošanu arī neejam. Atpūta, bet neguļu. Domu nau uz darbu.

 

12.11.23.

Vingroju. Viesi bērni pēc grāmatām. Cildermaniete, ārprāt[īgais] Fišers. In. uz bādi slimnīcā. Atnesa man gatavu «Daugavu» un In. «Raganu nakti», skaisti ārēji un iekšēji. Dāvājam O. Meklēju pantus un aforismus Orientācijam. Lasu biogrāfiju, jo jādodot biogrāfija Eglem. Prologs «Daugavai» netiek gatavs.

 

13.11.23.

Vingroju. Meklēju afor[ismus], ko uzrakstīt uz savu ģīmetni Eglem. Pāris aforismu. Brokasts, guļu. In. iet uz pilsētu. Opincāns. Meitenes, kas grib deklamēt no «Daug.», uzdāvājam grāmatas, — no Altonavas io1as 6, Saks skolotāja. Vakarā sāku atkal «Daug.» prologu. In., lai dodot viņas veco. Tā paliek. Es tad sāku atkal III cēl. «S. s.» un uzrakstu 70 rind. Dienā bij Cipariņš, lai dodot fotogrāfiju priekš čeķiem.

 

14.11.23.

Vingroju. Dzērājs dabū drusku naudas. Spoža saule pēc daudz lietainām dienām. Labi pastrādāju no rītus, 80 rind. Tad vingriņš un brokasts. Nedabonu gulēt. In. uz Bertu, Friča vārdadiena. 70 cilvēki, bet šnagi, neviena ministra, vāja ēšana. In. ar autu pārvesta p. 3. Vakarā nedabonu strādāt, I[da] un 0. Guļu, bet neaizmiegu. Nogurstu no neguļas. Gribēju darbu pabeigt. Nu rīt.

 

15.11.23.

Noguris, galva sāp. Nevingroju. No rītus darba meklētājs. — Kurpnieks 50 rubļ. Guļu līdz pusdienai 4, lasu «J. Z.». Atnāk Rāviņš, Kult:. fonds, izdot «Pēt[erburgas] Avīžu» dokum[entus] un atmiņas. Bez tam vietu pie Ivanova, kas tomēr ievēlēts par kontrolieri. Tad kārtoju drusku dzejoļus, sadalījums kā «Daugavai». Tad no 7—9 uzrakstu 80 rind. un beidzu III cēl. «S. s.». — Jāizdod šogad ne dzej. Kr[ājums], bet «Aforismi».

 

16.11.23.

Ceļos ½ 8, nododu O. telegrammu Dzenim un Mauriņam. Sāku strādāt, bet jāorientējas, un es aizlasos latv. pasakās līdz pat ½ l2. Nevingroju. Gribu taču nepazaudēt rītu, uzrakstu 56 r. Atnāk Priedk[alnu] An[na], vai būšot vairākreiz «Daugava», Emīlija apmierināta. Pētersons gribot nākt raudzīt. — Mazais Rainīts, Biruta grib svētdien atnāk līdz ar indieti. Puika iebaidīts, labi izrunājamies līdz 4. In. un pusdiena. «Daug.» būšot glīta, labs Lejiņš, bet ne Linde, ne Mirdza, labs Švarcs, ne Ģērmans. Veļu laiva vāja. Oškalns vājš. In.: tomēr nau drāma, kas trūkst. Kā tad būs ar «Ave sol» un citām skatāmām lirikām? — In.: lai rakstot «Nēronu», kamēr vēl mana direkcija, Un ķīnieši? — Varot palikt vēlāk. Vakarā no 7—9 vēl uzrakstu 50 rindu. Atnāk: Cipars ar naudu, «Aspazija» jau ienesusi 50 tūkstoši. L. labs. — Rīt nepabeigšu ne IV cēlienu, un bij iespējams pat ij V. Rīt varbūt vēl jānoraksta «Ritumam».

17.—20. izlaidu un vairs neatminu, In. Rīgā.

 

18.[11.23.]

Gribējām iet uz parakstīšanos, aizgulējos. Pulkst. 4 atnāk Biruta ar indieti, to tramda Ziepnieks no Ārlietu ministrijas līdz ar Birznieku. Dambekalns aizstāv. Rakstu vēstuli Fr. Vesmanim. In. un O. uz «Daugavas» pirmizrādi, labi inscenēts, labi. uzņemts, labas kritikas «J. Ziņās» un «Br[īvajā] Zemē». «Sdem.» nau nemaz kritikas!

 

19.11.23.

Vēl atpūšos. Vingroju. Lasu. Atnāk lūdzēji: sieva ar baptista balsi, vīrs, kas negrib strādāt. Jauneklis, kas kurpnieks. 100 rb. — Freinbergs: atkal uzbrukums no Sēnītes, «Latvis» devis izlasīt Brigaderam. No rītus rakstu savu biogrāfiju priekš Egles. In. noved to uz Rīgu. In. pie Klāras, apsūtu kūku Lindes kristībām.

 

20.11.23.

Nevingroju. No rītus rakstu, aizlasos teikās. Vakarā uzrakstu daudz, pa visu dienu kopā 180 rindas, kaut gan O. un In. aizbrauc uz kristībām pie Lindes. 15 personas, aicināts gan arī Balodis, Vītols, Butuls, komponists Zālīts un režisori. 500 r. kūka. Gulēt tikai 1.

 

21.11.23.

Nevingroju. No rītus 7—12 uzrakstu 100 rind. Brokasts. Uz pusdienu atnāk Zālīts no Dzērbenes, brauc turp par skolotāju. Nedabonu gulēt. No rītus nobeidzu IV cēl. un uzrakstu 80 rind. Atnāk Barons, atnes medu, naudu dabūjis citur. Jūtos noguris no pārāka darba, Rīt tomēr nespēšu beigt. O. likusi eksāmu ķīmijā, bet tikai sekmīgi, nervoza no rītus.

 

22.11.23.

Ceļos 8, uzrakstu 50 rind., sāku lasīt t[autas] dz[iesmas] par bitēm un tērēju daudz laika. Vingroju. Brokasts līdz 1. Atnāk Linde un Feldmans, lai Sēnītei neļauj nākt teātrī. Gribu gulēt un lasīt «J. Z.», atnāk Cipars, dodu 100 r. un lieku aiznest 100 Bērziņam. ½ stundu atpūšos, tad ½ 7—9 uzrakstu 90 r. Kopā šodien 140 r. V [cēliena] 1 aina pabeigta, vēl rīt II aina. Vairāk nevar būt kā 200 r.; to es nespētu par vienu dienu. Gulbis grib iespiest vienā nedēļā, tad man jānoraksta parīt.

 

23.11.23.

Ceļos 8, uzrakstu 50 rind., avīze, nevingroju, brokasts, guļu, uznāk Cimermans, paskaidroju inscenējumu, dodu līdz paraugus, par daudz darbs esot, laikam grib piemaksas; režisoru lai Linde, tas klausot un esot attīstījies. Pusdiena. Atnāk Cipars ar teātra sēdes lietām. Zeltm[atis] grib arī 10000 avansu, lai būtu drošs, kas viņa lugu pieņem. Strādāju pa trim lāgiem, kopā 190 rind. Pabeidzu V cēlienu. Visa luga prasījusi 18 dienas 2000 rindas. Prologs paliek. O. uz balli. — Uzrakstīju kā pa sapņiem; pie «Muroma» bij jūtams piepūliņš, še ne. Tā būs 11. mana luga.

 

24.11.23.

Guļu ļoti vāji, agri mostos, avīze, vingroju. Nestrādāju, atpūšos. Atpūtai gribas lielumu redzēt, ņemu lasīt Lionardo un Michelangelo mazās biogrāfijas. Rakstu piezīmes drāmām, žurnālam. Trattato della cultura, — par dzeju man. Gluži jauni plāni darbiem jātaisa. Visi vecie pirms pārbrauces atkrīt. No cita stāvokļa jāiziet, uz Eiropu jādomā, uz Nobeļa prēmiju. Somu raksts par mani ir solis uz Nobeli. — Atpūtos, bet nau labi, nogurst vēl vairāk. L. vakar ballē. Jāraksta skaidri, nevar atšifrēt.

 

25.11.23.

No rītus uz pierakstīšanos neaizejam. Nevingroju. O. uz pilsētu. Strādāju ap «Mušu ķēniņu», pirmdien jānodod drukātavā. 2 uz pieraksti, O. arī, Anniņa un Emīlija vēlāk; šodien 6000, bet vēl par maz. Atnāk: Fricsons, vijolnieks, no pirmās s[ociāl]d[emokrātu] prāvas, dēļ vietas Rīgā. In., vēl Opincāns, brauc prom, nedabū stipendijas, tā pabalsta latgaļus. Vakarā strādāju.

 

26.11.23.

Norakstu «Mušu ķēniņu». Strādāju daudz. Neatminu

29.11., kad šo rakstu.

 

27.11.23.

Beidzu norakstīt pirmo cēlienu, norakstot jaunas [rindas], piestrādāju klāt jaunas 100 rind. Tā visas šīs dienas daudz jaunu, īsti pat vairāk nekā parastais pensums. Nogurstu gan, bet ne pārmērigi; tikai acis sāp no neskaidrā raksta. Jāņem par rēgulu: tūliņ to pašu dienu pārrakstīt. In. ar O. operā, Krauzene grib taisīt dekorācijas «M. ķ.»; varēs bērnu grāmatām. Par mums esot atkal karikatūras «Svaros»', esot līki un klibi, — tās viņu dusmas, ka mēs tādi neesam. Tā mūsu vaina kopš pārbrauces. Pirmdien jāraksta Eglem piezīmes pie biogrāfijas. — No Vīgantes dabonu mīļu vēstuli un naudu atpakaļ; un to es biju skaitījis par vieglu cilvēku! Vienmēr negaidīti apmieriņi, kad visi jāieskata par nederīgiem.

 

28.11.23.

Norakstu «M. ķ.», Jaunraksta daudz. Atnāk vakarā Jesens un Birznieks. Tie 10000 doti par vecu parādu. No jauna tiks maksāts; dodu no «Puķu lodziņa» un rakstīšu jaunu. «Domām» dzejoļus. Rakstīšu arī stāstiņus. Atnes medu. Noguris, bet palīdz apziņa par labiem cilvēkiem.

 

29.11.23.

Ceļos kā parasti šinīs dienās jau 7 un strādāju līdz 8, nododams drukātavai, kurp aiznes Olga. Vingroju pēc ilga laika, neesmu tapis vājāks spēkos. Noguļos un aizmiegu. Vakarā L. Norakstu beigas III cēlienam. Nu vēl 2—3 dienas IV un V c. Starp pantiem nozīme 2—2 ½ loksnes vairāk, lai neliek. Korektūru jālasa rīt.

 

30.11.23.

Norakstu, vingroju, mazgājos. Korektūru. P. 3 eju uz slimnīcu, Röntgens. Barons. M[asa] Dambek[alne]. P. slima, ļoti mīļa. Roka sāp ar visu kažoku, bet mājās nesāp. Vakarā diktēju Olgai. Dišlers ļoti laipns, darījis gandrīz neiespējamo. Man taču ļoti nāk pretī. O. nu mainīs fakultāti un sāks gluži citu dzīvi.

 

 

Decembris

 

1.12.23.

Ceļos ½ 6, lasu 2 ½ stundas korektūru. Lasu avīzi un eju brokastī. Nevingroju, nemazgājos. Tūliņ norakstu. Pēc pusdienas arī tikai 1 stundu. Avīzi nelasu. Norakstu, kopā 340 rindas. Beidzu IV cēlienu. — «Svaros» atkal par mani un teātri, nelasu. L. vājš, nervozs. Es gadu atpakaļ neesot vājāks bijis nekā tagad; tātad es velti būtu iedomājies, ka esmu atjaunojies. Plāni. Divtieša dienas grāmata un lugai literāriska tiesa kā ārējs ietērps. Pēc tam noziegums, varbūt aborts, un tiešām. tiesa. Grib bērnu. — Klāra un Švīkul aicina iet uz rīkojamo «Ģimenes tiesā?anu». I. negrib. Es saku, ka Kl[ārai] un siev[iešu] organizācijai vajdzēja ņemt iniciatīvu; ne saimniec[iskai] organizācijai.

 

2.12.23.

Ceļos ½ 8, rakstu «M. ķ.». Vingroju. Pēc brokasts tūliņ atkal rakstu, norakstu 200 r. un nobeidzu visu lugu. Gribas strādāt pie jaunas lugas; aforismi laikam nepatiks, labāk šlāgeri — lugu. Vakarā atnāk Olga, Marija. Mazais uz «Daugavu», nesaka ne vārda. Kā koka zirgs. Olgai liek mirt. Kam viņu kreņķējot. O. sāp galva. Olga atnes 2000 r. parādu, atstāju uz februāri. Dodu tulk[oto] Stadleri «Domām». Uzbrukumi teātrim arī no publikas un O., un Marijas. — Cilāju dzejoļus, liela grūtsirdība, labāk braukt mājā.

 

3.12.23.

Mostos 9, nevingroju, atpūšos, sāku plānus taisīt, kas darāms uz 60 dzimdienu; lielu pulku piezīmju. Jāizdod 2 gados pa 4 grāmatām, liela luga jāraksta, «Dv. dziesmas», biogrāfijas gabali, peļņas grāmatas: «Castagnola», dzeju izlase. Tad jāizdod jubil[ejai] pilns rakstu krājums. Jāuzaicina uz līdzdarbību. — 5 atnāk Opincāns, grib likt par kont[rolieri] Ivanovu; 3 meitenes, lai dodot jautru ludziņu. Tāda jāraksta. Lasu korektūru IV cēlienam. Pārstrādājos.

 

4.12.23.

Mostos 7, nevingroju, nogurums, bet no nevingrošanas laikam vēl ļaunāk, visa diena aiziet nejēdzīgi; sūtu V c. korektūru uz Rīgu. Telefon[iski] pieprasu: Rapa neizdos «Puķu lodziņu» šogad. Prande neatdod ģīmetni. Kārtoju, meklēju tematu drāmai, sīkiem darbiem. Vakarā notulkoju 8 lappuses «Kaina». Viesi: Salaspils par velti «Ģ. Vilku» un «Zeltīti». Melnalkšņa kdze atnes ciklami. Klaustiņ ar skolotāju, lai dod teātri 16. decembra dienā. Roba kundze un lauceniece, kas grib tikai mani redzēt, — In. vakar atnesa kamēliju. — Vakarā paticis vaļā ūdens dārzā, noslapējos, bet. tik pussaglābju. Veckaln Anniņ saglābj pilnīgi. Kad nu tik nesaaukstējos. — Melnalkšņ kdze liek, lai braucu janvāri uz ārzemēm. O. stāsta, ka «Svari» man pārmet, ka es savas lugas uzvedot.

 

5.12.23.

Mostos agri, pavadu nogurumā. un kreņķos, kombinēju, kā iet prom, ka M. bijusi aizrādīt, lai es braucu prom. Nomocos velti. kā jau pēc darba un nogurumā. Bet vismaz vingroju. Lasu O. Spengleru. Bez faktu pareizas un dziļākas apsveres par daudz fantazē, kaut gan ir arī pareizas domas. Vakar taisīju plānus uz 60 gadiem, šodien aiz kreņķiem atmetu. Es nenāku — aiz darba un tad aiz noguruma — pie pilnīgākas pārdomas par savu dzīvi un darbiem lielumā. Darbs izteic gan tās domas, bet ļoti nepilnīgi un visvairāk gan kavē. Ir taisnība indiem par galīgo atraisīšanos no darbiem. Bet ne uz mūžu, jo vajga zināt. par pasauli, lai [ir] faktu, ko kombinēt. — Dzejnieks Birzgals nodod vēstuli un dzeju grāmatu. Pavēste uz 6.12. pie ties[as] izmekl[ētāja] Poļa lietā, kādā? Nelabā dūša atlaižas, bet liels nogurums. — Jāpārvar.

 

6.12.23.

Mostos agri, lasu Spengleri; vingroju. Palieku bez brokaats. Piezīmes pie Spenglera priekš aforismiem. In. pilsētā. Pusdiena. Nedabonu gulēt, vakarā atnāk Pliekšāns no Stelpes, aizdevums biedrībai, dodu vēstuli min[istram] Bauerim. Mēs divi vienīgie Pliekšāni. Viņš stiprs, lielisks raksturs, rūpējas tikai par biedrību, ne par sevi, neuzspiežas man ar radniecību. Laba asins. Arī labsirdīgs. Vienu gadu vecāks par mani; radi 3. augumā. — Vakarā uzrakstu vienu dzejoli Jesenam. Lasu priekšā. — Žēl, ka radu nepacienāju. — Cipars atnes naudu, plēšas teātri.

 

7.12.23.

Rakstu šo 9.1.2., neatminos. Vingroju. Lasu. Meklēju tematus Jesenam. Partijai dzejas pieprasa, atnāk partijas garā jaunkundze, Emīlija liek stāvēt ķēķī. Pēc pusdienas atnāk Freinbergs, Rode, Cimermans dēļ «Mušu ķēniņa». «Fausts» atlikts pēc svētkiem. Teātra jautājumi.

 

8.12.23.

Nevingroju. Upīšam Andr. telegramma. Grāmatu «Dzīves ceļi» atnes no rītus līdz ar naudu «D[ailes] un d[arba]» jaunkundze. 2000 r. un In. 1776 r. Vakarā eju uz vannu slimnīcā. Ar veco mammu labi sarunājos. Merīte priecīga. Rīt lai braucu uz kapiem. Pavakarā Fredis, arhilektam 2000 r., bet sataisījis rēķinu par būvēm uz 300 tūkst.

 

9.12.23.

Vingroju. In. uz Gulbja jubileju, Izgājis labi, spoža runa, visi ap viņu bijuši. Atnāk viesi: Milda Zalcman, luga, rekomendēju Birzniekam izdot. — Bērni dēļ bērnu lugas, atnes albumu ierakstam un brošiņu Aspazijai. — Atis Zālītis atkal atlaists no vietas no ministra Celmiņa. Pirms atņēma māju, tad nelaiž skolā. iedevu 200 r. Ar mazo un lielo Emīliju sarunas. Anniņa pie radiem. Rīt jāiet teātri, negribas, labprāt strādātu.

 

10.12.23.

Ceļos 9, vingroju, sarīkojos uz iešanu, izeju 12. Teātri: Freinberģis — plāni par avīzi, tūliņ izdodama. Cimermans — vāja dekorācija. Špīlberg, vāja, bet grib spēlēt, apgaism[ošanas] tiltu nolaidīs, maz laika. Azura — viss labi. Brehman tur. Atpakaļbraucot rupjš mašīnists, gribu sūdzēt. — Mājās taisu plānus, neko nestrādāju. Maz varēs pastrādāt. Jāraksta prologs 1000. iz[rādei].

 

11.12.23.

Ceļos, nevingroju, noguris, jātaisa prologs. Neeju uz teātri. 12 sāku strādāt. Nevedas. — Ak, kādēļ nemīl manus sveicienus, kur esmu izteicis dziļāko un sirsnīgāko, kas man ir! Pat In. apsveikumu sev sajutusi kā apvainojumu. Vai es esmu vainīgs, vai viņi? Tik grūti. Reizēm tad gribētos rakstīt ko skarbu un nicinošu; varbūt «Nēronu». Viesi: Māteriete, nedabon pabalsta, lai taisa kolekti. Meitene atnes ielūgumu no Alton[avas ielas] Nr. 6 skolas. Vakarā Marija Liepiņ, skaista tikusi. Neeju uz saeimu un teātri. Marija aiznes vēstules un Ulpim kolektes listi Māterietei. — Taisu prologu 1000. [izrādei] visu dienu; apdomāju, ka labāk īsu prologu, nebūs laika. Vakarā vēl viesis: skolēns no Vestienes dēļ «Pūt, vējiņi», lai Jauj pēcmaksu. — Visu dienu noguris, bet nedabonu gulēt. Grūtsirdība. Palikšu rit arī mājās. — Tiginsa meita atkal, 200 rbļ.

 

12.12.23.

Mostos 6; gribu vēl aizmigt, strādāju ap prologu, nevedas, jo divēji plāni: vairākās personās vai Linde vien. Vingroju, bet nemazgājos. Guļu pēc brokasts. Atsūta puķes Austra. Cipariņš: Freinberga un Zeltmata vēstules; rakstu Freinberģim. Austra atsūta Šveices kom[itejas] manu atteiksmi pārrakstītu un maijpuķītes pirmās. Apstari beigušies. Norakstu 32 rind., vēl rīt jānobeidz. L. nebija vakarnakt mājās. Es netieku pie īsta darba. Prologi maksā dārgi.

 

13.12.23.

Mostos 7, rakstu prologu un nobeidzu. 40 rind. gandrīz 3 dienas, kaut gan pārmainīti tēmi. Vingroju, ½ 1 uz teātri, Freinbergs. Linde, Treimane, žēl redzēt tik vientuļu cilvēku. Aši noraksts mašīn[rakstā]. Ar godbijību klausās, bet nekā neviens nesaka. Satiekos ar visiem sirsnīgi. «M. ķ.» grūti nākas, Rode palaižas, Zeltm[atis] intriģē un spiež iekšā «M[aiju] un Paiju». Freinb[ergs] par avīzi; es baidos no darba un arī no uzbrukumiem. Mēs citādi labi saskanam. Barons atnes žurnāla vāku, prasa «Biarmiju» un ievadu, un dzejoli. Ielūgums no Ceļ[ojošā] teātra uz «Solhaugu». 5 pārbraucu mājās. Atpūta, drusku aptīre. L. nau. Vakarā gribu strādāt. Maz guļu.

 

14.12.23.

Mostos 6, nevingroju, jāiet 10 uz saeimu, 2 līdz ½ 3, tad teātrī 3, mājās, paēdu, atkal sēde 6, 300 rbļ. bibliotēkai, 300 r. Mātera atraitnei, sadabonu no deputātiem, aicina mani runāt par preses likumu; tad pie igauņu konvencijas, Menders, Cielēns, Buševics, Rudevics, eju runāt plk. 10r ļoti noguris, vāja runa. Mājās. In. vēl nomodā. L. labi, maz guļu. 2 dzejoļi.

 

15.12.23.

Mostos 9, avīze, nevingroju, teātris, atnāk mājās Simsons, lai laiž viesoties, kāvies Valdšmita mielastā, negribu pielaist, Mierlauks sasists, arī negrib. Freinb[ergs] par avīzi. Es varētu šogad vēl strādāt, lielu lugu un biogrāfiju, un nāk. gadā avīzi vien, lai noskaidrotu savu gaitu. Mājās ½ 5, 6 uz teātra 1000. izrādi, Austra, Kalniņš, grib, lai komponēju «M. ķēn.» libretto, Liberts, lai ļauju sevi portretēties. Runāju ar Mierlauku, Švarcu, Prandi. Redzu, ka Blaum[anis] labi dramatizējis, bet, bez poēzijas, Akuratera «Viesturs» — ļoti vāji, «Jāzepa» II [cēliens] arī par garu, nu ir atkārtojumi. Rode, ka nau vēl sācis dažus «M. ķ;.» cēlienus.

 

16.12.23.

Ceļos 10, nevingroju, lasu, atnāk Zālīts, man jābrauc uz Jesenu, viņš neiet projām. Abi ar I. pie Jesena, turu runu, labi. In. pirms manis, un es vairs nerunāšot. Rītiņš, Durbes nepatikšanas, skol[otāju] nams grib izdot «Vaideloti» un manas bērnu dzejas. Pelūde. 40 cilv. Kronenbergs, saprotamies; Jaunsudrabiņš — K[ultūras] fonds, Jesens min runā, arī 1 burtnīcā. Paliekam līdz 1, važonis maksā 300 r.; mājās ½ 3. Maz guļu, nogurums.

 

17.12.23.

Mostos 9, nogurums, vingroju, paliek labāk un visu dienu nejūtu nogurumu, kaut gan izskatos tāds. Zālīts pēc 200 r. Opincāns, bez maksas kostīmi. Sūtu 5000 fr[anku] Bertogli, 100 fr[anku]. Mājās 4, nepagūstu neko uzrakstīt, drusku guļu.

 

18.12.23.

Rakstu 20. Vingroju. Uz teātri neeju, vakarā ir «Daugava». Neko nestrādāju. «Daugava» labi inscenēta, Lirika vien nespēj, — bet bija arī kļūdas: vietām jūtami garumi, sevišķi vidū, par daudz patriotisma uz beigām, nau diezgan artikulēts, nodalījumi nau diezgan jūtami, personu sadalījums nau skaidrs. — Ja visu ievēro un garumu noliek uz 2 stundām, tagad 2 ½ ,tad varbūt tomēr iespējama skatāma lirika, piem., «Ave sol» uz lieldienām. Tad laiku nolikt uz svētrītiem. Aktiera Simsona lieta nolikvidējās par sevi, Mierlauku citi nepabalsta. Maz publikas, ierēdņi glīta publika, bet nabadzīga, bālas sejas.

 

19.12.23.

Ceļos vēlu, vingroju, palieku mājās, jo vakarā sēde. Jēriņš no Pļaviņām, juridiska lieta, ļoti mīlīgs cilvēciņš, iemiesota labe, bezspēcīgs. Jāiet uz slimnīcu, bet. saule būs tikai piektdien. Sēde, Tauriņa sieva, vājprātīgs cietumā. Opincāns par velti kostīmus. Vēstule no Az. Alunāns ari tukšs. Tramā Skujiņ kdzei dodu vietu, O. stāsta, esot interesanta persona ar vēsturi.

 

20.12.23.

Vēlu ceļos, vingroju, avīze, neko nepadaru. Uz teātri, Steķis, dzērājs, atlaists, nedzeršot, bet ir piedzēris. Palms — aktiers, lai atlaiž 5000. Koristes, lai novelk 15. janv. avansu. Cim[ermaņa] dekorāc[ijas] vidējas. «Mušu ķēniņš» grāmatā iznācis. Glīts. Tramā dodu vietu vecītei, konduktors sāk ar mani laipni runāties. «M. ķ.» dāvāju O. un Idai. Meklēju dzejas partijai.

 

21.12.23.

Mostos vēlu, avīze, nevingroju, eju uz slimnīcu, kalnsaule 12, uz teātri, Palms, krievu aktiers, 500 r. atlaižu, Az. piezvana, Gulbis rīt atnāks plk. 1. Aktieri grib pirmdien svinēt, Rodem, lai nepārgroza «M. ķ.» tekstu. — «Baseler Nachrichlen» par «Jāzepu» gara kritika, no augšas. — Ūdens vīrs grib slēgt ūdeni, kaut gan samaksāts. — Couethe dodu 8 izrādes. Lejiņš draud iet zaldātos.— Rīt grib streikot ierēdņi, iedami līdzi dzelzceļniekiem. Pārrakstu un pārtaisu dzejoli «J. Ziņām»; vajga vēl «Socdem.». 0. brauc uz mājām rīt.

 

22.12.23.

Mostos vēlu, avīze, nevingroju, O., An[na] un Ida aizbrauc, neeju uz slimnīcu, bet, tūdaļ uz teātri. Gulbis: 60 g. jubilejas izdevumu, kā vienību, maksās 2000 rbļ., 8—10 sējumi, pāris miljonu, ministrij[as?] Kult. fonds, honorārs ½ miljons, t. i., 2500 par loksni, ap 200 loksnes, t. i., paraslais honorārs. Nāks iekšā arī publicistika. Mani projekti: viss kopdarbs kā atsevišķs mākslas darbs, kā Göthe savu dzīvi sauca par māklas darbu, tā te dzīves posma attēls darbos. Radāmās domas kā katra darba vēsture, priekšvēsture, un kritika — pēcvēsture. Gulb[is]: 2—4 lappuses, bet vairāk, jo fragmenti. Starpā arī ģīmetnes kopā ar laikmetiem; paziņu ģīmetnes, atzinība un sveicieni no tautas. Ievads no Antona, no Švābes kritisks apskats. Tulkojumi atsevišķi kā kopoti tulkojumi. Gulbis: atsakās no līdzdalības «Konzumā» un polit[iskās] avīzēs, tās neiet. Es politiķis, darīju soc. dem. partiju un idejisku Latviju kā  valsti, bet nu lielais darbs darīts, lai sīko dara citi. G[ulbis] piekrīt. — Ģenerālmēģins «M. ķ.», būs spožs. Feldmans nau pietiekošs, Špīlberga būtu bijusi labāka, — vēl to var izdarīt; visi diezgan pacilāti. — 6 uz slimnīcu, turu runu, In. arī. Pētersons laipns, vienkāršs cilvēks, ļoti labprāt ar mums kopā. — Mājās, lasu, ēdu, tukšs. Rīt ģenerālmēģins. — Merīte raudāja, vai dēļ tēva piemiņas.

 

23.12.23.

Mostos agri, ap 6, neceļos, avīze, vingroju, neeju uz teātri. In. viena. Viesi: skroderene Rozīte, meita Olava ģimnāzijā, ilgāka saruna, ņem dzeramnaudu. Emīlija: kādēļ es viņu nīstot, es licis taisīt Asp[azijas] istabu papriekšu, lasu savu stāstu, No Durbes Vācietis, vidusskolnieks un nomnieks, atved āboļu kastīti, cienāju ar kafiju-— Stibenhauzene atnes dāvanu — reiberi, Asp. namu laikam paturēs, bet baidās, ka pilsēta nepaņem par 2 ½ milj. — Cīruls, Jaunsudrabiņa krustdēls, izubago 1200 rbļ. Drusku guļu. In. mājās: spoža luga, skaistuma iespaids, viss labi, tikai pēdējā vaska pils neredzama. In. sapirkusi kažoka cepuri, kurpes, virskurpes, kažoku pārtaisījusi, vairākas kleitas. — Vakarā uzrakstu dzejoli «Socdem.». Gribu taisīt sarakstu projektu par koprakstiem — rakstu kopumu. Jāraksta leišu joku luga, bet gribas sīkumus darīt.

 

24.12.23.

Rakstu šo 25. un neko vairs neatminu. Vingroju, atnāk Merīte lūgt uz p. 6. Atnāk no Regīnas puisīts ar puķēm. Pārnāk Emīlija. Mazgājos, pārnāk In. no Rīgas vēlu, ēdam, ejam uz Priedkalniem. Cemars stāsta par partiju, Klāra izēdot Aug. Ozoliņu, vāji ejot, nāk. vēlēšanās zaudēšana. Priedk[alnu] Anniņa stāsta par Dārziņu, bučo sievai kājas pēc dēla dzimšanas, tā iesper viņam. D[ārziņa] māte salasa dēla kauliņus morgā. Poruks nabadzīgi dzīvojis. V. Eglīts paņēmis D[arziņa?] nodomāto līgavu, tas atkal viņas draudzeni, Asaru gribējusi Hermaņa brūte; tagad kādā rada veikalā. P. jkdze, dziedam, deklamē bērni. M. man pieķērusies.

 

25.12.23.

Vēlu ceļos, vingroju, steidzamies uz teātri. Izrāde. «M. ķ.» pirmizrāde, labi spēlē Feldm[anis], Spilberg, Mirdza, Valdšm[its], IV nedzird lāčus, jāsaisina. Publika uzņem labi, smejas, izsauc 3 reizes, puķes no Gulbja. Kurvis mājās no Jesena. Publikai vajga vēl zemāku kalibru. Krauja atzīst, esot skaidrība, «Muromā» esot asumi, to negrib. «Nēronu» arī nē. Švābe, es daudz rakstot. Grēviņš, Zeiferts, Art. Bērziņš ne vārda. Gulbis: Šveices māc[ītājs] Hubers apsūtījis 5 eks. «Jāzepa».

 

26.12.23.

Mostos 7, plānoju, vingroju, rakstu piezīmes. Neeju uz teātri. Vakar bij atnācis Šlīpss, māklers, pārdod šo namiņu 350, kas pāri, dabū viņš; pircējs adv[okāts] Eglīts. Vakarā atnāk jaunā Uliņiete, ciems, esot Martinsona Prakt[isko] zin[ību] institūtā, mūsu grāmatas lai dodot viņu bibliotēkai. — Šodien nau neviena viesa. Emīlija uz pilsētu, bet puķes nepārnes. Lasu Heini par Göethi un viņu aforismus. Neko nepastrādāju. Atpūtas vajadzība jūtama šodien.

 

27.12.23.

Mostos 7, plānoju, vingroju, kārtoju rakstkopi, jauni plāni no veciem darbiem. Visu rakstu iznāk vismaz 250 loksnes; A. Upītim 600 l[oksnes], Skalbem 50 1, Varētu laist 300 1. Labāku papīru 200, 50 1. ir publicistika, humors, jaun[ības?] raksti u. 1.1. Strādāju pie plāna uzrakstīšanas visu dienu, sakārtojot vēl izies diena. In. vakarā aizbrauc pie Vesmaņiem; dabonot 40 000, ar to tikai iztiekot. Ienaids ar Klāru; tā izēd Ozoliņu, kas to ielicis vietā. Sveicina Volters, man arī jāraksta vēstules. Giras jāsveicina. — Rīt jāmaksā nodokli 50 000 rbļ. Jāsāk strādāt, bērnu dzeļas. «Kains» jātulko. «Biarmija». Jāuzraksta runas. Vēl slinkums jāpārvar .

 

28.12.23.

Ceļos 8, kārtoju rakstkopi, vingroju, uz teātri. Ceļā Lamberts no Telts ielas; kā es varot tik daudz strādāt. Stiprs fiziski, — tāds neizskatoties, stiprs garīgi, pastāvīgi strādāju. Dzērāji man liekas zemāka rāsa. Slavē «Zelta zirgu» II, skolnieki mīlot, daudz filozofijas. «Jāzeps» tāpat. Teātrī: nodokļu insp[ektors], maksāšu 4 termiņos. Ciparam dzeramnaudu 100 r. Saņemu algu. Freinb[ergs]: netieši atzīst «M. ķēn.». «Daugava» pa 2 nedēļām atnesa 10000 r. un grāmatas izdevums, «M., ķ.» par 1 mēnesi jau 3 izrādēs 20000. «Jaun. Ziņu» Bērziņam patīk; panteisms un vieglums. Labi, bet notikums nau. O. pārbrauc. Mazais man ļaunā ņēmis, ka es nelaidis Emīliju palīdzēt kurvi nest. Nepateicība: būs kalp. daba. — Kārtoju atkal r[akstus] kopā.

 

29.12.23.

Ceļos 8, plānoju, vingroju, plānoju. Palieku mājās, negribu iet uz kongresiem: ārpusskolu un skolotāju. Plāni ap rakstkopi nevedas. Jaungada sveicieni no Voltera, Ķļaviņ, Krasta. Vakarā atnāk no Daug[av]pils vidusskolas Abeltiņš un Sloka, pirmais no Berķeneles. Uzbudina ar atmiņām. Viss vēl tāpat, tik nopostīts. Jābrauc turp apskatīt un fotografēt, un salasīt atmiņas no agrākiem paziņām. — Lūdz mani janvārī uz skol[as] svētkiem. Nevaru ziemu. Visu vakaru uzbudinājums. — Izstāstu L. visas nodevības pret mani no tuviniekiem. Kādēļ tāds ienaids? Ko esmu darījis? Vai dabai ir ekonomiski tā kavēt un deldēt labākos spēkus? Uz to noskaņot biogrāfisku skici kā ievadu rakstkopei. — Bieži brīnos, cik .ļoti muļķi visi ļaudis, tas arī leitmotīvs, arī «Nācējam». Līdz šim vēl katrs mani nodevis. Lindiņš varbūt aiz pretestības pret Palcmani nau devis Stukmaņus. — Tas būtu samierinošs motīvs. — Nau nekas paliekošs atspaids, arī ne mīlā, — tikai uz laiku gan. Mīlas periodi: pēc 25 gadiem mainās simpātijas.

 

30.12.23.

Ceļos vēlu, vingroju. No rītus atnāk Priedk[alnu] Anniņa: lai ejot uz A[rpus1sk[olas] izg[lītības] kongresu, mēs kā goda viesi: apķērušies, kaut gan avīzēs par atklāšanu jau minēts un mēs neesam atzīmēti. Uzrakstu apsveikumu. Pircējs: Eglīts adv[okāts], laikam neņems. — «Socdem,» redakcijas meitēns, lai dodot Jaungada dzejoli. 0. uz teātri: patīkot «M. k.» izpārdots arī 5. reizi. Neejam ne uz teātri, ne uz izstādi. Vakarā Fricsons: ilgi izprasu par vijoļu būvēšanu: interesanti ar katru darba pratēju runāt, Var to izlietot lugā vai romānā. — Lugā ielikt visu, kas sakāms pret tagadējo sabiedrību, kā personāža uzskati.

 

31.12.23.

Ceļos 8, strādāju ap dzejoli «Socdem.», 11 nobeidzu, 24 rind., nogurstu no nepatīkamības, nevingroju, nemazgājos. Lasu Spengler [1 nesalasāms vārds], negulu dienu, nogurdinos. Atnāk Parņickis un Lazdiņš: 200 teātra listē,9 uz Jaungada vakariņām. Aizbraucam, gaidām līdz ½ 11, kad sākam ēst, jābrauc 11 prom. Mirdzai solu rakstīt lugu, dabonu skaistu neļki. Tramā man dod vietu vienkāršs, pavecs cilvēks. O. izlej laimi man: zobenu ar krāšņu rokturi un galā bagātību, liru. Rakstu un iedomājos gala efektu stāstam. Guļu nakti bez sapņiem, labi.