Teodors Zeiferts

Latviešu rakstniecības vēsture

 

IEVADS

 

Rakstniecības vēsture aplūko rakstniecību viņas attīstības gaitā. Rakstniecības jēdziens ietver sevī saturu, kas iemīt tanī kā tādā, lai to sastaptum kur sastapdami. Katras tautas rakstniecībai ir vēl arī savas sevišķas iezīmes. Latviešu rakstniecība radusies un attīstījusies latviešu tautā un dabūjusi izteiksmi latviešu valodā; šai rakstniecībā atzīmējas latviešu sevišķais tautas raksturs un pārdzīvojumi. Latviešu rakstniecības vēstures ievadā tad ietverami norādījumi par rakstniecību vispār un par latviešu tautu, valodu un literatūru sevišķi.