Teodors Zeiferts

Latviešu rakstniecības vēsture

 

III. PIRMIE LATVISKIE RAKSTI

 

Latviešu tautas gara darbi, kas savā lielumā nogatavojušies mums tagad pazīstamā veidā katoļu laikos, radušies un ilgu laiku uzglabājušies tautā bez rakstu zīmju palīdzības. Rakstu māksla katoļu laikos Latvijā tomēr bija pazīstama; pirmās še uzejamās grāmatas, gan ne latviešu valodā sarakstītas, ir pieminētās hronikas. Attiecoties tieši uz latviešiem, tuvāk noskaidrojams, vai un kādā mērā viņiem raksti bijuši pazīstami un kādi rakstu pieminekļi latviešu valodā šai laikā uzejami. Še aplūkojami latviešu senatnes raksti, pirmie latviskie uzzīmējumi un pirmā latviskā grāmata.