Teodors Zeiferts

Latviešu rakstniecības vēsture

 

PIRMAIS POSMS

GARĪGI RAKSTI

 

Lai gan reformācija atrada ceļu uz Livoniju drīz vien pēc tam, kad tā bija sākusies Vācijā, tomēr tā še sakņojās lēnām, un laiks, kad še nostiprinās kristīgā mācība Lutera garā, velkas garumā, tā ka par ticības atjaunošanu Latvijā jārunā vēl dažus gadu desmitus pēc tam, kad tā citur ieviesta. Ar laiku ieraugāmi panākumi: latviešu garīgā rakstniecība sasniedz augstumu, līdz kuram tā turpmāk vairs netiek.