Teodors Zeiferts

Latviešu rakstniecības vēsture

 

III. PĒC DZIMTBŪŠANAS ATCĒLUMA

 

Lai gan latvieši ar dzimtbūšanas atcēlumu īstu brīvību neieguva, tomēr centieni pēc svabadības dabūja cik necik pamata. Sāka vairāk rūpēties par viņu izglītību, apspriest pa daļai ar viņiem kopā dažus sadzīves jautājumus. Piesniedzās viņiem tuvāk vispārīgā kultūra, un sāka arī no viņiem pašiem rasties rakstnieki un dzejnieki.