Teodors Zeiferts

Latviešu rakstniecības vēsture

 

I. ATMODA

 

Latvieši rāvās augšā no gadu simteņu miega un raisījās vajā no gadu simteņu saitēm, kad garīgo un sabiedrisko kustību viļņi, kas bija sacēlušies Eiropas tautās, sasniedza arī Baltijas jūras austrumu piekrasti. Vispārējais laikmeta raksturs bija nomanāms arī Baltijā un grieza uz sevi vērību ar to savādību, kas īpaši še bija ieraugāma. To starpā, kas še bija ierauti cīņā, parādījās arī latvieši - pirmo reizi kā ļaužu kopība, kam bija savas īpašas prasības citu priekšā, kas gribēja nostāties par tautu citu tautu starpā. Šādas iezīmes bija Vidzemes zemnieku kustībai četrdesmitos gados. Galvenos vilcienos skaidru savu programmu latvieši uzstādīja ap 1856. g., kad latviešu inteliģence apzinīgi ķērās pie savu uzdevumu izpildīšanas tautā un spēra pirmos patstāvīgos soļus arī rakstniecības laukā.