Meklēšana NoSketch Engine platformā

Lielākā daļa NKK korpusu ir morfoloģiski marķēti un pieejami NoSketch Engine platformā, kas ļauj analizēt apjomīgus tekstus. NoSketch Engine var izmantot dažādus vaicājumu veidus, regulārās izteiksmes, kā arī var meklēt pēc morfoloģiskajām pazīmēm.

Meklēšana PML Tree Query platformā

Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss ir pieejams PML Tree Query platformā, kur ērtāk meklēt, izmantojot vaicājumu piemērus, marķēšanā lietotās sintaktiskās lomas un x-vārdu apakštipus.