LiLa  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss

Teikumu līmenī sastatīts korpuss, kurā iekļauti dažādu žanru mūsdienu (kopš 1990. gada) tekstu tulkojumi no lietuviešu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas lietuviešu valodā. LiLa ļauj veikt pētījumus dažādās zinātņu nozarēs un izstrādāt vārdnīcas, mācību līdzekļus un citus valodas resursus un rīkus.

Atsauces
Publikācija
A. Utka, K. Levane-Petrova, A. Bielinskiene, J. Kovalevskaite, E. Rimkute, D. Vevere
Lithuanian-Latvian-Lithuanian parallel corpus
IOS Press, 2012
Dati
A. Utka, K. Levāne-Petrova, D. Vēvere, G. Rābante-Buša, J. Kovalevskaitė, E. Rimkutė
Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss (LiLa)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2013
http://hdl.handle.net/20.500.12574/6
Korpusa apjoms 8 milj. vārdlietojumu
Izstrādes periods 2011–2013
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Vītauta Dižā Universitāte
Finansējuma avots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Mājaslapa http://hipilatlit.ru.lv/lv/products/lila_info.html
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/6
Citas publikācijas
E. Rimkutė, A. Utka, K. Levane-Petrova
Lietuvių–latvių ir latvių–lietuvių kalbų lygiagretusis tekstynas LILA
Studies about Languages (Lithuanian-Latvian, Latvian-Lithuanian Parallel Corpus (LILA)), 70-77, 2013
PDF