MuLa2012  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss 2012

Korpusā noteiktās proporcijās ievietoti latgaliešu rakstu valodā publicēti (1988–2012) teksti ar metadatiem – informāciju par teksta autoru, publicēšanas laiku un vietu.

Korpusa apjoms 1 milj. vārdlietojumu (1,3 milj. tekstvienību)
Izstrādes periods 2011–2013
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Finansējuma avots Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Mājaslapa http://hipilatlit.ru.lv/lv/products/mula_info.html
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/8