MuLa2022  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss 2022

Korpusā noteiktās proporcijās ievietoti latgaliešu rakstu valodā publicēti (1988–2021) teksti ar metadatiem: informācija par teksta autoru, teksta nosaukums, publicēšanas vieta un gads, kā arī informācija par teksta veidu un žanru. Korpuss veidots, ievērojami paplašinot MuLa2012.

Atsauces
Publikācija
S. Martena, A. Briška, N. Naua
Latgaliešu valodas korpuss citu Eiropas mazāk lietoto valodu kontekstā: korpusa raksturojums, lietojums un potenciālā iespējošana
Letonica, 208–224, 2022
PDF
Dati
A. Briška, I. Ziņģe, R. Darģis, K. Pokratniece, S. Martena, A. Kļavinska, A. Juško-Štekele
Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss 2022 (MuLa2022)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/72
Korpusa apjoms 2 milj. vārdlietojumu (2,8 milj. tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 1988–2021
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots VPP "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001)
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/72