MuLa2022  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss 2022

Korpuss veidots, paplašinot MuLa2012 ar tekstiem no jauniem avotiem, kuru rakstība lielākoties atbilst 2007. gadā pieņemtajiem ortogrāfijas noteikumiem.

Publikācija, uz kuru atsaukties:
S. Martena, A. Briška, N. Naua
Latgaliešu valodas korpuss citu Eiropas mazāk lietoto valodu kontekstā: korpusa raksturojums, lietojums un potenciālā iespējošana
Letonica, 208-224, 2022
PDF
Korpusa apjoms 2 milj. vārdlietojumu (2,8 milj. tekstvienību)
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots VPP "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001)