Korpusi ar birku vēsturisks (2)

LAvīzes

"Latviešu Avīzes"

1822–1915, 35,7 milj. vārlietojumu (46 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB

Senie

Latviešu valodas seno tekstu korpuss

1507–1800, 2 milj. vārdlietojumu (2,7 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU LaVI, LU MII, LU HZF
B. Saulīte, R. Darģis, N. Grūzītis, I. Auziņa, K. Levāne-Petrova, L. Pretkalniņa, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotiņš, L. Strankale, K. Pokratniece, I. Poikāns, G. Bārzdiņš, I. Skadiņa, A. Baklāne, V. Saulespurēns, J. Ziediņš.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022, pp. 5123–5129
PDF   BibTeX