Senie  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Latviešu valodas seno tekstu korpuss

Specializēto korpusu veido 16.–18. gs. latviešu rakstu avoti un to indeksi, kuri ļauj ieskatīties latviešu valodas vēsturē, 16.–18. gs. tekstu leksikas, morfoloģijas, sintakses īpatnībās. Seno tekstu korpuss tiek izmantots par pamatu "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izveidē.

Atsauces
Publikācija
E. Andronova
The Corpus of Early Written Latvian: Current state and future tasks
University of Birmingham, UK, 2007
PDF
Dati
E. Andronova, A. Spektors, P. Vanags, M. Baltiņa, A. Trumpa, E. Trumpa, N. Grūzītis, R. Siliņa-Piņķe, A. Frīdenberga, E. Skrūzmane, S. Ķauķīte, L. Pretkalniņa
Latviešu valodas seno tekstu korpuss (Senie)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2024
http://hdl.handle.net/20.500.12574/90
Korpusa apjoms 2 milj. vārdlietojumu (2,7 milj. tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 1507–1800
Izstrādes periods 2002–..
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
Finansējuma avots VPP "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001); Valsts kultūrkapitāla fonds
Mājaslapa http://senie.korpuss.lv/
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/90
Citas publikācijas
E. Andronova
Short Texts in the Corpus of Early Written Latvian
2020
PDF
E. Andronova, R. Silina-Pinke, A. Trumpa, P. Vanags
The Electronic Historical Latvian Dictionary based on the Corpus of Early Written Latvian Texts
Acta Baltico-Slavica, 40, 2016