Korpusi ar birku parlamentārs (1)

Saeima

LR 5.–13. Saeimas sēžu stenogrammu korpuss

1993–2022, 20 milj. vārdlietojumu (24 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII, RSU
B. Saulīte, R. Darģis, N. Grūzītis, I. Auziņa, K. Levāne-Petrova, L. Pretkalniņa, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotiņš, L. Strankale, K. Pokratniece, I. Poikāns, G. Bārzdiņš, I. Skadiņa, A. Baklāne, V. Saulespurēns, J. Ziediņš.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022, pp. 5123–5129
PDF   BibTeX