Saeima  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

LR 5.–13. Saeimas sēžu stenogrammu korpuss

Specializētajā korpusā pieejami teksti, ko deputāti, ministri un citi Saeimas sēžu dalībnieki ir teikuši no tribīnes kopš 1993. gada. Stenogrammās ir marķēti runātāji un to maiņa, pārstāvētā partija, sēžu veidi u.c. informācija.

Atsauces
Publikācija
R. Dargis, I. Auzina, U. Bojars, P. Paikens, A. Znotins
Annotation of the Corpus of the Saeima with Multilingual Standards
2018
PDF
Dati
I. Auziņa, R. Darģis, U. Bojārs, P. Paikens, A. Znotiņš, G. Rābante-Buša
LR 5.–13. Saeimas sēžu stenogrammu korpuss (Saeima)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2019
http://hdl.handle.net/20.500.12574/50
Korpusa apjoms 20 milj. vārdlietojumu (24 milj. tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 1993–2022
Izstrādes periods 2013–2019
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rīgas Stradiņa universitāte
Finansējuma avots VPP EKOSOC-LV
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/50