Korpusi ar birku parlamentārs (1)

Saeima

LR 5.–12. Saeimas sēžu stenogrammu korpuss

2013–2018, 21 milj. vārdlietojumu (24 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII, RSU