Korpusi ar birku apguvēju (2)

LaVA

Latviešu valodas apguvēju korpuss

2018–2021, 192 000 vārdlietojumu (241 000 tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII

VVPP

Valsts valodas prasmes pārbaudes darbu korpuss

2017–2018, 150 000 tekstvienību
Izstrādātāji: LU MII