Korpusi ar birku runas (5)

LAMBA

Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss

2015–2017, 34 stundas
Izstrādātāji: LU MII

LaRKo

Latviešu valodas runas korpuss

2014, 8 stundas
Izstrādātāji: LU MII

LRK2013

Latviešu valodas runas atpazīšanas korpuss

2013, 100 stundas (1,1 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII, Tilde, LETA

LVMED

Radioloģisko izmeklējumu transkripciju korpuss

2022, 35 stundas (157 000 tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII, RAKUS

Subtitri

Latvijas sabiedrisko mediju subtitru korpuss

2020–2022, 1200 stundu (10,8 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII