LAMBA  Meklēt korpusā

Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss

Korpuss satur četru 17–44 mēnešus vecu bērnu runas ierakstus un to atšifrējumus ortogrāfiskajā transkripcijā (apm. 34 stundas), kas tapuši 18 mēnešus ilgā laika posmā (04.2015–09.2016). Ieraksti veikti bērnu dzīvesvietā viņu rotaļu vai ikdienas darbību laikā. Visbiežāk sarunu biedri ir bērnu vecāki. Ortogrāfiski transkribētie dati ir automātiski morfoloģiski marķēti.

Atsauces
Publikācija
I. Auzina, K. Levane-Petrova, G. Rabante-Busa, R. Dargis, A. Fabregas
Designing an annotated longitudinal Latvian children's speech corpus
IOS Press, 2016
Dati
I. Auziņa, R. Darģis, G. Rābante-Buša, K. Levāne-Petrova, B. Saulīte
Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss (LAMBA)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2017
http://hdl.handle.net/20.500.12574/7
Korpusa apjoms 34 stundas
Datu publicēšanas periods 2015–2017
Izstrādes periods 2015–2017
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots Norvēģijas finanšu instruments (NFI/R/2014/053)
Mājaslapa http://runa.lamba.lv/
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/7
Citas publikācijas
I. Auzina, K. Levane-Petrova, B. Saulite
Local meaning in the two-year-old and three-year-old children's speech
Language: Meaning and Form, 8, 2017