LATE-sarunas  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

LATE sarunu korpuss

Korpusā ir iekļauti privātu sarunu, interviju un publisku uzstāšanos ieraksti un to atšifrējumi ortogrāfiskajā transkripcijā. Katram audioierakstam ir pievienoti metadati: runātāja dzimums un vecumgrupa, informācija par runas formu – dialogs, monologs, spontāna vai sagatavota runa u.tml.

Korpusa apjoms 35 stundas (347 000 tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 2012–2024
Izstrādes periods 2021–...
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Finansējuma avots VPP "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" (VPP-LETONIKA-2021/1-0006)