Korpusi ar birku emuāru (2)

Emuāri

Latviešu valodas emuāru korpuss

2001–2015, 6,6 milj. vārdlietojumu (8 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII

PanDi

Pandēmijas dienasgrāmatas

2020–2022, 565 000 vārdlietojumu (709 000 tekstvienību)
Izstrādātāji: LU LFMI
B. Saulīte, R. Darģis, N. Grūzītis, I. Auziņa, K. Levāne-Petrova, L. Pretkalniņa, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotiņš, L. Strankale, K. Pokratniece, I. Poikāns, G. Bārzdiņš, I. Skadiņa, A. Baklāne, V. Saulespurēns, J. Ziediņš.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022, pp. 5123–5129
PDF   BibTeX