PanDi  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Pandēmijas dienasgrāmatas

Korpusu veido "Pandēmijas dienasgrāmatas 2020–2022", kas dokumentē ikdienas dzīvi COVID-19 laikā. Tekstos ir iespējamas pareizrakstības kļūdas, jo teksti nav rediģēti, tie korpusā iekļauti tādi kā uzrakstīti oriģinālā.

Atsauces
Dati
S. Reinsone, I. Ļaksa-Timinska, J. Jaudzema
Pandēmijas dienasgrāmatas (PanDi)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/48
Korpusa apjoms 565 000 vārdlietojumu (709 000 tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 2020–2022
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Finansējuma avots LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu programa (lzp-2018/1-0073)
Mājaslapa http://garamantas.lv/lv/collection/1415829/Pandemijas-dienasgramatas-2020
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/48