PanDi  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Pandēmijas dienasgrāmatas

Korpusu veido "Pandēmijas dienasgrāmatas 2020–2022", kas dokumentē ikdienas dzīvi COVID-19 laikā. Tekstos ir iespējamas pareizrakstības kļūdas, jo teksti nav rediģēti, tie korpusā iekļauti tādi kā uzrakstīti oriģinālā.

Atsauces
Dati
S. Reinsone, I. Ļaksa-Timinska, J. Jaudzema
Pandēmijas dienasgrāmatas (PanDi)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/48
Korpusa apjoms 565 000 vārdlietojumu (709 000 tekstvienību)
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Finansējuma avots LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu programa (lzp-2018/1-0073)
Mājaslapa http://garamantas.lv/lv/collection/1415829/Pandemijas-dienasgramatas-2020
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/48