PanDi  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Pandēmijas dienasgrāmatas

Korpusā iekļautas "Pandēmijas dienasgrāmatas 2020–2022", kas dokumentē ikdienas dzīvi COVID-19 laikā.

Korpusa apjoms 565 000 vārdlietojumu (709 000 tekstvienību)
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Finansējuma avots LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu programa (lzp-2018/1-0073)
Mājaslapa http://garamantas.lv/lv/collection/1415829/Pandemijas-dienasgramatas-2020
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/48