Korpusi ar birku literārs (4)

LatSenRom

Latviešu senākie romāni

2019–2022, 4,6 milj. vārdlietojumu (5,8 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB, LU LFMI

PanDi

Pandēmijas dienasgrāmatas

2020–2022, 565 000 vārdlietojumu (709 000 tekstvienību)
Izstrādātāji: LU LFMI

Rainis

Raiņa darbu korpuss

2018, 1,6 milj. vārdlietojumu (2,3 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII

ĪsprozaS

Sieviešu īsproza

2020–2022, 925 000 vārdlietojumu (1,2 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU LFMI