ĪsprozaS  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Sieviešu īsproza

Korpusā iekļauta latviešu rakstnieču īsproza, kas publicēta no 1893. līdz 2002. gadam.

Atsauces
Publikācija
Z. Kārkla and E. Eglāja-Kristsone
Liriskās ģeogrāfijas: literārās telpas kartēšana latviešu rakstnieču romānos un īsprozā
Letonica, 104–126, 2022
PDF
Dati
Z. Kārkla, H. Matulis
Sieviešu īsproza (ĪsprozaS)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/69
Korpusa apjoms 925 000 vārdlietojumu (1,2 milj. tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 1893–2002
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Finansējuma avots ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts (1.1.1.2./VIAA/3/19/430)
Mājaslapa http://lulfmi.lv/projekti/sieviesu-vesture
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/69