ĪsprozaS  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Sieviešu īsproza

Korpusā iekļauta latviešu rakstnieču īsproza, kas publicēta no 1893. līdz 2002. gadam.

Korpusa apjoms 925 000 vārdlietojumu (1,2 milj. tekstvienību)
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Finansējuma avots ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts (1.1.1.2./VIAA/3/19/430)
Mājaslapa http://lulfmi.lv/projekti/sieviesu-vesture