ĪsprozaS  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Sieviešu īsproza

Korpusā iekļauta latviešu rakstnieču īsproza, kas publicēta no 1893. līdz 2002. gadam.

Atsauces
Publikācija
Z. Kārkla and E. Eglāja-Kristsone
Liriskās ģeogrāfijas: literārās telpas kartēšana latviešu rakstnieču romānos un īsprozā
Letonica, 104–126, 2022
PDF
Dati
Z. Kārkla, H. Matulis
Sieviešu īsproza (ĪsprozaS)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/69
Korpusa apjoms 925 000 vārdlietojumu (1,2 milj. tekstvienību)
Izstrādes periods 2020–2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Finansējuma avots ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts (1.1.1.2./VIAA/3/19/430)
Mājaslapa http://lulfmi.lv/projekti/sieviesu-vesture
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/69