Rainis  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Raiņa darbu korpuss

Dzejnieka un dramaturga Raiņa teksti, kas ievietoti kopotajos rakstos (1977–1986): literārie darbi, piezīmes, vēstules un dienasgrāmatas.

Atsauces
Dati
A. Spektors, N. Grūzītis, R. Darģis, I. Auziņa, B. Saulīte, K. Levāne-Petrova
Raiņa darbu korpuss (Rainis)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2018
http://hdl.handle.net/20.500.12574/41
Korpusa apjoms 1,6 milj. vārdlietojumu (2,3 milj. tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 1895–1929
Izstrādes periods 2018
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots Valsts kultūrkapitāla fonds
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/41