Rainis  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Raiņa darbu korpuss

Korpusu veido dzejnieka un dramaturga Raiņa teksti, kas ievietoti kopotajos rakstos (1977-1986): literārie darbi, piezīmes, vēstules un dienasgrāmatas.

Korpusa apjoms 1,6 milj. vārdlietojumu (2,3 milj. tekstvienību)
Izstrādes periods 2018
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots Valsts kultūrkapitāla fonds
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/41