Korpusi ar birku diahronisks (1)

Senie

Latviešu valodas seno tekstu korpuss

2002–.., 2 milj. vārdlietojumu (2,7 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU LaVI, LU MII, LU HZF