Ziņas  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Latvijas ziņu portālu raksti

Korpusā iekļauti raksti no dažādiem Latvijas ziņu portāliem. Rakstos rindkopas ir sakārtotas alfabēta secībā. Ja rindkopa dažādos rakstos atkārtojas vairākas reizes, korpusā iekļauta tikai senākā.

Korpusa apjoms 357,2 milj. vārdlietojumu (513,5 milj. tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 2020–2022
Izstrādes periods 2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots VPP "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001)