Disertācijas  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Promocijas darbu korpuss

Korpusā apkopoti līdz 2020. gadam publicētie Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa unversitātes un Liepājas Universitātes promocijas darbi un to kopsavilkumi.

Atsauces
Dati
R. Darģis
Promocijas darbu korpuss (Disertācijas)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/93
Korpusa apjoms 16,7 milj. vārdlietojumu (23,4 milj. tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 1993–2020
Izstrādes periods 2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots VPP "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001)
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/93