Korpusi ar birku sintakse (3)

LVTB

Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss

2010–2022, 16 803 teikumi (282 167 tekstvienības) (v2.10)
Izstrādātāji: LU MII

FullStack-LV

Daudzslāņu valodas resursu kopa

2017–2019, 13 691 teikums
Izstrādātāji: LU MII

UDLV-LVTB

Latviešu valodas universālo atkarību korpuss

2015–2022, 16 951 teikums (285 425 tekstvienību) (v2.11)
Izstrādātāji: LU MII