UDLV-LVTB  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Latviešu valodas universālo atkarību korpuss

Korpuss ir marķēts atbilstoši Universal Dependencies (UD) gramatikas modelim. UDLV dati ir automātiski atvasināti no LVTB datiem.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Pretkalniņa et al. (2018).

Atsauces
Publikācija
L. Pretkalnina, L. Rituma, B. Saulite
Deriving Enhanced Universal Dependencies from a Hybrid Dependency-Constituency Treebank
Springer, 2018
Korpusa apjoms 18 295 teikumi (310 000 tekstvienību) (v2.13)
Izstrādes periods 2015–2023
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots ERAF praktiskas ievirzes pētījumu programma (1.1.1.1/16/A/219); ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (1.1.1.2/VIAA/1/16/188); VPP "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001); VPP "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" (VPP-LETONIKA-2021/1-0006)
Mājaslapa http://sintakse.korpuss.lv/
CLARIN http://hdl.handle.net/11234/1-5287
Citas publikācijas
N. Gruzitis, L. Pretkalnina, B. Saulite, L. Rituma, G. Nespore-Berzkalne, A. Znotins, P. Paikens
Creation of a Balanced State-of-the-Art Multilayer Corpus for NLU
2018
PDF
L. Pretkalnina, L. Rituma, B. Saulite
Universal Dependency treebank for Latvian: A pilot
IOS Press, 2016