LVMED  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Radioloģisko izmeklējumu transkripciju korpuss

Korpusā iekļautas anonimizētas radioloģisko izmeklējumu diktātu transkripcijas. Aptvertas šādas modalitātes: datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, mamogrāfija, rentgens un ultrasonogrāfija.

Publikācija, uz kuru atsaukties:
R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Stepanovs
Creation of Language Resources for the Development of a Medical Speech Recognition System for Latvian
IOS Press, 2020
PDF DOI
Korpusa apjoms 35 stundas (157 000 tekstvienību)
Izstrādes periods 2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
Finansējuma avots ERAF praktiskas ievirzes pētījumu programma (1.1.1.1/18/A/153)
Citas publikācijas
I. Auzina, R. Dargis, B. Saulite, N. Gruzitis, M. Grasmanis, A. Spektors, K. Stepanovs
Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai
Letonica, 244-262, 2022
PDF