LVMED  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Radioloģisko izmeklējumu transkripciju korpuss

Korpusā iekļautas anonimizētas radioloģisko izmeklējumu diktātu transkripcijas. Aptvertas šādas modalitātes: datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, mamogrāfija, rentgens un ultrasonogrāfija.

Atsauces
Publikācija
R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Stepanovs
Creation of Language Resources for the Development of a Medical Speech Recognition System for Latvian
IOS Press, 2020
Dati
I. Auziņa, B. Saulīte, A. Akmane, E. Millere, I. Naļivaiko, K. Stepanovs, R. Darģis, N. Grūzītis
Radioloģisko izmeklējumu transkripciju korpuss (LVMED)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/67
Korpusa apjoms 35 stundas (157 000 tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 2010–2022
Izstrādes periods 2022
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
Finansējuma avots ERAF praktiskas ievirzes pētījumu programma (1.1.1.1/18/A/153)
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/67
Citas publikācijas
I. Auzina, R. Dargis, B. Saulite, N. Gruzitis, M. Grasmanis, A. Spektors, K. Stepanovs
Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai
Letonica, 244-262, 2022
PDF