VVPP 

Valsts valodas prasmes pārbaudes darbu korpuss

Korpusā ir apkopoti 900 valsts valodas pārbaudes darbu rakstītprasmes testi: no katra valodas apguves līmeņa (A1, A2, B1, B2, C1, C2) datubāzē iekļauti 150 darbi. Iekļauti tikai tie rakstītprasmes testa uzdevumi, kuros ir saistīts teksts. Visos tekstos ir marķētas valodas apguvēju pieļautās kļūdas.

Atsauces
Publikācija
I. Auzina, G. Klava, A. Lazareva, K. Levane-Petrova, B. Murniece-Buleva, S. Pavulena, A. Semjonova
Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju rezultāti
Latviešu valodas aģentūra, 2019
PDF
Dati
I. Auziņa, R. Darģis, K. Levāne-Petrova, K. Pokratniece, D. Vēvere
Valsts valodas prasmes pārbaudes darbu korpuss (VVPP)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2018
http://hdl.handle.net/20.500.12574/49
Korpusa apjoms 150 000 tekstvienību
Datu publicēšanas periods 2016–2017
Izstrādes periods 2017–2018
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots Latviešu valodas aģentūra
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/49
Citas publikācijas
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova
The Use of Text Alignment in Semi-Automatic Error Analysis: Use Case in the Development of the Corpus of the Latvian Language Learners
2018
PDF