Korpusi ar birku periodika (5)

LitMāksla

"Literatūra un Māksla"

1945–1995, 52,7 milj. vārdu (65,8 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB

Karogs

"Karogs"

1940–1994, 48,7 milj. vārdu (62,1 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB

Cīņa

"Cīņa"

1904–1991, 185 milj. vārdlietojumu (231 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB

Jaunatne

"Padomju Jaunatne"

1944–1989, 138 milj. vārdlietojumu (176 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB

LAvīzes

"Latviešu Avīzes"

1822–1915, 35,7 milj. vārlietojumu (46 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB
B. Saulīte, R. Darģis, N. Grūzītis, I. Auziņa, K. Levāne-Petrova, L. Pretkalniņa, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotiņš, L. Strankale, K. Pokratniece, I. Poikāns, G. Bārzdiņš, I. Skadiņa, A. Baklāne, V. Saulespurēns, J. Ziediņš.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022, pp. 5123–5129
PDF   BibTeX