LitMāksla  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

"Literatūra un Māksla"

Korpusā iekļauti laikraksta "Literatūra un Māksla" (1945–1995) teksti. Korpuss veidots no drukātu avotu tekstiem, kam veikta automātiskā rakstzīmju atpazīšana (OCR), tāpēc šajā korpusā bieži sastopamas atpazīšanas kļūdas.

Atsauces
Dati
A. Baklāne, V. Saulespurēns, A. Ozols
"Literatūra un Māksla" (LitMāksla)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2022
http://hdl.handle.net/20.500.12574/81
Korpusa apjoms 52,7 milj. vārdu (65,8 milj. tekstvienību)
Izstrādes periods 2022
Izstrādātāji Latvijas Nacionālā bibliotēka
Finansējuma avots VPP "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" (VPP-IZM-DH-2020/1-0001)
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/81