LitMāksla  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

"Literatūra un Māksla"

Korpusā iekļauti laikraksta "Literatūra un Māksla" (1945–1995) teksti.

Korpusa apjoms 52,7 milj. vārdu (65,8 milj. vārdlietojumu)
Izstrādes periods 2022
Izstrādātāji Latvijas Nacionālā bibliotēka