Pārspriedumi  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Skolēnu pārspriedumu korpuss

Korpusā apkopoti 468 pārspriedumi no 12. klases latviešu valodas eksāmenu darbiem. Tie ir latviešu mācībvalodas vidusskolu, mazākumtautību skolu un valsts ģimnāziju audzēkņu darbi no Kurzemes, Latgales un Rīgas.

Atsauces
Publikācija
K. Levane-Petrova and K. Pokratniece
Skolēnu pārspriedumu korpusa izveide
LiePA, 2021
Dati
K. Levāne-Petrova, K. Pokratniece, R. Darģis
Skolēnu pārspriedumu korpuss (Pārspriedumi)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2021
http://hdl.handle.net/20.500.12574/51
Korpusa apjoms 185 000 vārdlietojumu (226 000 tekstvienību)
Datu publicēšanas periods 2018
Izstrādes periods 2018–2021
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Finansējuma avots VPP "Latviešu valoda" (VPP-IZM-2018/2-0002)
Mājaslapa http://parspriedumi.korpuss.lv
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/51
Citas publikācijas
K. Levane-Petrova
Ciešamās kārtas konstrukcijas „Skolēnu pārspriedumu korpusā”
Valoda: nozīme un forma (Passive constructions in the “Corpus of Students’ Essays”), 12, 127-141, 2021