Korpusi ar birku literārs (4)

ĪsprozaS

Sieviešu īsproza

1893–2002, 925 000 vārdlietojumu (1,2 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU LFMI

Karogs

"Karogs"

1940–1994, 48,7 milj. vārdu (62,1 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB

Rainis

Raiņa darbu korpuss

1895–1929, 1,6 milj. vārdlietojumu (2,3 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII

LatSenRom

Latviešu senākie romāni

1879–1920, 3,7 milj. vārdlietojumu (4,7 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB, LU LFMI
B. Saulīte, R. Darģis, N. Grūzītis, I. Auziņa, K. Levāne-Petrova, L. Pretkalniņa, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotiņš, L. Strankale, K. Pokratniece, I. Poikāns, G. Bārzdiņš, I. Skadiņa, A. Baklāne, V. Saulespurēns, J. Ziediņš.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022, pp. 5123–5129
PDF   BibTeX