Corpora with tag literary (5)

Karogs

"Karogs" 1940–1995

2022, 48.7M words (62.1M tokens)
Developers: NLL

LatSenRom

Corpus of Latvian Early Novels

2019–2022, 3.7M words (4.7M tokens)
Developers: NLL, ILFA UL

PanDi

Corpus of Latvian Pandemic Diaries

2020–2022, 565k words (709k tokens)
Developers: ILFA UL

Rainis

Corpus of Texts Written by Rainis

2018, 1.6M words (2.3M tokens)
Developers: IMCS UL

ĪsprozaS

Corpus of Latvian Women Writers’ Short Fiction

2020–2022, 925k words (1.2M tokens)
Developers: ILFA UL
B. Saulīte, R. Darģis, N. Grūzītis, I. Auziņa, K. Levāne-Petrova, L. Pretkalniņa, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotiņš, L. Strankale, K. Pokratniece, I. Poikāns, G. Bārzdiņš, I. Skadiņa, A. Baklāne, V. Saulespurēns, J. Ziediņš.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022, pp. 5123–5129
PDF   BibTeX