LaRKo  Meklēt korpusā

Latviešu valodas runas korpuss

LaRKo ir iekļauti plašsaziņas līdzekļos izskanējušo raidījumu un LR Saeimas sēžu audioieraksti un to atšifrējumi ortogrāfiskajā transkripcijā. Katram audioierakstam ir pievienoti metadati: ziņas par ieraksta vietu, ieraksta ilgumu, runātāja dzimumu un aptuveno vecumu.

Atsauces
Dati
I. Auziņa, R. Darģis, K. Levāne-Petrova, K. Pokratniece, D. Vēvere
Latviešu valodas runas korpuss (LaRKo)
CLARIN-LV digitālā bibliotēka, 2014
http://hdl.handle.net/20.500.12574/22
Korpusa apjoms 8 stundas
Izstrādes periods 2014
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Finansējuma avots Bāzes finansējums
Mājaslapa http://larko.ailab.lv/
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/22